Kapitola: AktualityNové stránky: www.tri-habry.cz30. 12. 2022 Poslední Lesní schůze

Budete vítáni u Habrů v 13:00!
Říjen 2022: Důležité upozornění!!!

Chemickým rozborem vody ze studánky U Tří habrů v druhé polovině měsíce října 2022 bylo zjištěno, že voda obsahuje koliformní bakterie, a tudíž není pitná bez převaření (alespoň 5 minut). Na zjištění příčiny a na odstranění závady už pracujeme, ale žádáme vás, abyste až do odvolání vodu ze studánky U Tří habrů nepili.


Září 2022 - Výroční sponzorský dar

Před šesti lety, 10. září 2016 byla u naší kapličky svatba. Obrázkovou reportáží si ji můžete připomenout v kapitole „Kaplička“. Při příležitosti 6. výročí jejich svatby nám věnovali manželé Jitka a Jaroslav Wagnerovi z Mezouně dárek 600 Kč na další údržbu a úpravy jejich svatebního svatostánku. Děkujeme a přejeme Wagnerově rodině do dalších let mnoho lásky a zdraví!


Sobota 18. června 2022 - Antonínská pouť U Tří habrů

Konečně! Po dvouleté přestávce jsme se společně sešli na pouti u kapličky svatého Antonína při příležitosti jeho svátku (13. června). Připomínáme, že ta - v novodobé historii zatím poslední pouť - se konala v sobotu 15. června 2019 a měla označení „12“. Modleme se, aby se náš svět a život zase uklidnil a skončily epidemie a války.
Lesní bohoslužbu sloužil páter Martin Moravec, ministroval Tomáš Hrbek z Tachlovic.

Oveček se sešlo podstatně méně než před dvěma lety (před covidem).

Lesní mši doprovázeli hudbou muzikanti z Tachlovic, sourozenci Tereza a Toník Pelikánovi.

Po mši poděkoval poutníkům za návštěvu předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a pozval je k pouťovému veselí za doprovodu kapely „Berounská šestka“:

Hraje a zpívá „Berounská šestka“.

Také pan farář Martin Moravec (třetí zleva) s ministrantem Tomášem Hrbkem (druhý zprava) s námi chvíli poseděli a popovídali.

Na pouti U Tří habrů bylo letos - jako obvykle - několik stánků. Hlavní byl lesní bufet R+R (Robert a Roman), dále stánek s perníčky paní Jeřábkové z Nučic, stánek s cukrovou vatou a smaženými brambůrky rodiny Hauerových z Rudné. Na obrázku vidíte stánek s bižuterií a prodavačkami Maruškou Vlasákovou a její kamarádkou z Vysokého Újezda.


Květen 2022 - Vysazeny bobkovišně U Tří habrů

6. května jsme dostali od pana zahradníka Bielmacze z Kozolup darem 6 keříčků bobkovišně lékařské k vysázení U Tří habrů. V neděli 8. května jsme je zasadili, ale už ve středu 11. května tři keříky chyběly, protože je to rostlina krásná a v zahradách oblíbená (teď tedy rostou někde jinde). Od pana Bielmacze jsme dostali nové tři kousky a 22. května je Květa, Míla a Slávek znovu vysadili. Pokud tam bobkovišně vydrží, mohou se ptáčci kolem Tří habrů těšit na jejich oblíbené černofialové bobule a my na krásné stálezelené keře. Panu Bielmaczovi děkujeme za milý a opakovaný (dvojnásobný) dárek:

Zatímco chlapci sázeli nové bobkovišně, Pepík obnovil ochranný nátěr dřevěné sochy vítajícího anděla.Květen 2022 - Poděkování za sponzorské dary

V měsíci květnu jsme dostali výpis z bankovního účtu spolku Tři habry:
- Paní Gabriela Sikorová s rodinou z Vysokého Újezda nám poukázala 1000 Kč s poznámkou „Na studánku“.
- Paní Helena Pěkná z Tachlovic poslala na zvelebování poutního místa U Tří habrů 2000 Kč.
Za dary děkujeme a těšíme se na viděnou u studánky a kapličky při příležitosti nadcházející Antonínské pouti!


Poděkování za sponzorský dar

V polovině dubna 2022 jsme obdrželi výpis z bankovního účtu spolku Tři habry. Z něho jsme se dozvěděli, že Jana a Karel Jelínkovi společně s Antonií Brožovou nám poukázali na zvelebování poutního místa U Tří habrů finanční dar 2000 Kč. Srdečně děkujeme a na shledanou o pouti!


Sobota 26. března 2022 - Otvírání studánky U Tří habrů

Po dvouroční covidové pauze jsme letos obnovili tradici „Otvírání studánky“ u kapličky sv. Antonína U Tří habrů. Počasí bylo krásné, a tak se sešlo kolem 70 poutníků, poutnic a poutníčků (ti posledně jmenovaní přijeli v kočárcích), za účasti starosty Vysokého Újezda pana Miloslava Kratochvíla ml. a starosty Sokola pana Vladimíra Buriana.

Muzikanti Janinka a Jára přišli pěšky i se svými nástroji z Loděnice a hned začali zpívat a hrát.

Podle plánu a podle plakátů ve 13 hodin předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák uvítal všechny přítomné a zahájil ceremoniál.

Nejprve milenci Lucinka a Pepík se napili vody ze studánky; podle zvyku jeden druhému vzájemně z dlaní, aby je v životě už nic nerozdělilo.

Dlouhý polibek a už je připraven klíč z habrového dřeva.

Otvírání studánky U Tří habrů 2022. Dekorační srdce vyrobila a nad studánku zavěsila Míša Vlasáková.

Poté habrový klíč ještě posloužil Honzovi jako fiktivní hudební nástroj.

Společný snímek účastníků otvírání studánky. Do spolkové lesní kasičky přispěli částkou 1650 Kč, za což děkujeme.

Během celého sobotního odpoledne se na roštu opékaly špekáčky a letos jsme měli možnost prvně vidět i velmi zdařilou výrobu trdelníků v režii Pavlínky a Honzy Kirschnerových.Následující tři obrázky dodala Janinka Tučková, kytaristka z úvodních obrázků, loděnická zastupitelka a ctitelka kapličky a studánky U Tří habrů:

Manželka předsedy spolku Tři habry Věra Vlasáková (na snímku) při příležitosti této sešlosti prezentovala svoji novou publikaci - Vím, kde bydlím? aneb Bačalácký uličník:

Brožurka je formátu A5 a obsahuje 26 stran na křídovém papíře. Jak název brožurky napovídá, dozvíte se z ní, proč se ulice ve Vysokém Újezdě tak jmenují. Autorka k tomu v úvodu píše:
„Dostává se vám do rukou malý spisek, ve kterém bych ráda přiblížila tu část historie naší obce Vysoký Újezd, která dodnes přetrvává v názvech ulic. A to nejenom vám ,starousedlíkům’, ale i vám, kteří se chcete v naší vesničce zabydlet. O historii obce se zajímám již řadu let. Na základě toho jsme byli společně s manželem Josefem Vlasákem osloveni vedením obce s žádostí o pojmenování ulic v nově vznikající zástavbě. Při pojmenovávání nových ulic nebylo třeba čerpat z žádných almanachů či monografií. Vycházeli jsme zejména z pomístních názvů, které si naši předci předávali z generace na generaci. Další názvy ulic byly inspirovány řemesly provozovanými v obci nebo účelem, ke kterému daná lokalita kdysi sloužila.
Dozvíte se, proč se Vysokému Újezdu přezdívá též Bačalákov, kde se v obci nacházela hrnčířská dílna či kde pramení Karlický potok, který protéká přírodní rezervací Karlické údolí. Text je doplněn fotografiemi z terénu a obsahuje i několik historických fotografií a pohledů na území Vysokého Újezdu, aby byl zřejmý vývoj těchto lokalit.“
Z rejstříku ulic v brožurce vyplývá, že v současnosti má Vysoký Újezd už 56 ulic.

Brožurku si mohou zájemci zakoupit přímo u autorky: Věra Vlasáková, Vysoký Újezd, Tyršova náves č. 5. Cena publikace je 50 Kč.Sponzorský dar

Slavnosti „Otvírání studánky“ v sobotu 26. března 2022 se zúčastnil také dlouholetý příznivec a sponzor Tří habrů, Pepík Mezulian z Mezouně a věnoval našemu spolku 2000 Kč na další zvelebování a údržbu poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.


Sobota 26. března 2022 - Pozvánka k otevírání studánky U Tří habrů1. leden 2022 - Novoroční vycházka ke Třem habrům se čtením a hudbou

Loděnický Klub volného času uspořádal již tradičně na Nový rok vycházku ke kapličce a studánce U Tří habrů. Sraz poutníků byl ve 14 hodin v sobotu 1. 1. 2022 odpoledne na náměstí v Loděnici. Vzhledem ke „koronáči“ byla účast komorní, ale celá akce o to více srdečná.

Po příchodu ke Třem habrům jsme se nejprve usadili v altánku a Alenka Heinrichová zavzpomínala na spisovatele Františka Nečáska, autora knížky „Tři habry“, a přečetla několik ukázek z druhého vydání z roku 1928 (podrobnosti o této knížce najdete v kapitole „Beletrie“):

Mezitím muzikanti Janinka a Jára připravili hudební nástroje i s elektrofonickým vybavením a po skončení Alenčina literárního úvodu začali zpívat a hrát:

To už v ohništi plápolal ohýnek, který pro poutníky z loděnického Klubu volného času s předstihem připravil předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák, aby se mohli po dlouhé cestě ohřát a cítit se v lese U Tří habrů jako doma.

S písničkami a občerstvením před náročnou cestou zpět do Loděnice zkratkou přes hory a přes lesy jsme setrvali U Tří habrů až do setmění. PF 2022!Prosinec 2021 - Sponzorský dar až z Havířova!

Začátkem prosince 2021 jsme dostali poštou vánoční sponzorský dárek 500 Kč od manželů Zdenky a Františka Vondrákových (OK2BBI a OK2VF), radioamatérských kamarádů z Havířova. Sledují naše internetové stránky a udělal jim velkou radost náš nový „Anděl vítající“. Na obrázku připíjejí na zdar spolku Tři habry a na dobrý rok 2022. Děkujeme!Kaple sv. Václava ve Víchové nad Jizerou v Krkonoších

Jak jsme slíbili, představujeme vám několika obrázky kapli sv. Václava ve Víchové nad Jizerou, jejímž autorem i stavitelem je Ing. Jaromír Milický, rodák z Podkrkonoší, ale se silnou životní vazbou k Berounu. Dnes žije ve své roubené chalupě v Krkonoších. Ing. Milický je tvůrcem nové dřevěné sochy „Anděla vítajícího“ u naší kapličky sv. Antonína U Tří habrů.

Jaro 2018. Ing. Milický připravuje základy budoucí kaple.

Na stavbě kaple se samozřejmě podíleli i další pomocníci i dobrodinci - např. zedník, kameník, tesař, truhlář, sklář... Stavebním materiálem - zdivem je krkonošský kámen. Kapli postavil a financoval Ing. Milický bez jakýchkoliv dotací.

Kaple sv. Václava ve Víchové nad Jizerou byla vysvěcena symbolicky na den sv. Václava, v sobotu 28. září 2019. Bohoslužby se tu konají jednou do roka, a sice na svátek sv. Václava. Tento náš obrázek je ze září 2021, kdy mši sloužil královéhradecký biskup, Mons. Josef Kajnek.

Interiér kaple.

Vitráž se svatým Václavem.

Ing. Jaromír Milický mezi svými sochami a soškami.Sobota 20. listopadu 2021 - Oprava vyvráceného rozcestníku nad Třemi habry

Od roku 2014 stojí na křižovatce „U Kohoutů“ nad Třemi habry rozcestník, dílo lesníka Václava Tůmy. Je o tom krátká reportáž v kapitole „Turistika“ s názvem „Teď už nikdo nezabloudí“ (2014). Náš spolek Tři habry o rozcestník pečuje a zašlé, větrem a deštěm ošlehané směrovky postupně renovujeme. V roce 2018 vichřice rozcestník ulomila a tehdy jsme ho postavili vylepšený a zpevněný znovu. O tom je reportáž v kapitole „Příroda“ pod názvem „Neděle 22. dubna 2018 - Obnoven rozcestník nad Třemi habry“. Silný vítr v říjnu t.r. ale dokonal působení přírodních živlů a u země uhnilý rozcestník opět vyvrátil a ulomil. S vytrvalostí Sisyfa jsme tedy znovu svolali brigádu na sobotu 20. listopadu:

Promyslet postup.

Připevnit lano.

Můžeme nahoru.

Vrátit ulomené směrovky. Teď už nikdo nezabloudí.

Jo, je to dobrý.

Poté jsme se přesunuli ke kapličce a mladý Pepík fukarem uklidil listí kolem kapličky, studánky i altánku.Neděle 31. října 2021 - Instalace nové dřevěné sochy anděla u kapličky U Tří habrů

V září t.r. jsme vás informovali, že poutní místo U Tří habrů bude obohaceno o umělecké dílo: dřevěnou sochu anděla, vítajícího poutníky přicházející lesní cestou od Vysokého Újezda - k těm je obrácen tváří. Už se stalo - v neděli 31. října 2021 odpoledne sochu instaloval vlastnoručně její autor, stavitel a řezbář Ing. Jaromír Milický, přítel Tří habrů. My ze spolku Tři habry jsme mu asistovali:

Dlouhými vruty je socha připevněna přes izolaci ke smrkovému pařezu, z něhož její dřevo vyrostlo.

Impregnací ještě ošetřit proti vlivům počasí některá zvláště citlivá místa sochy.

Dosud jsme - kvůli zapadajícímu slunci - fotografovali sochu jenom z boku nebo zezadu. Teď už se osvětlení zlepšilo, takže zepředu i se sochařem. Hotovo.

Nyní se můžeme přesunout do altánku a novou sochu „Anděla vítajícího“ oslavit.

Ještě před tím ale předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák sochu symbolicky pokropil vodou z naší studánky.

Závěrečný snímek: Věra, Pepík a Anděl vítající. Zveme vás k prohlídce nové sochy U Tří habrů!Říjen 2021 - Poděkování za sponzorské dary

- V září 2021 přišlo na bankovní účet spolku Tři habry 500 Kč od rodiny Wagnerovy - manželů, kteří jako první měli svatbu v lese u kapličky a studánky U Tří habrů (v září 2016, reportáž viz kapitola „Kaplička“).

- Obecní zastupitel ve Vysokém Újezdě Slávek Kapinus v říjnu 2021 poukázal spolku Tři habry 10 000 Kč. Kromě toho se aktivně zúčastňuje brigád a akcí U Tří habrů.

- Autor sochy Anděla vítajícího Ing. Jaromír Milický nám kromě té krásné sochy věnoval ještě 500 Kč na její údržbu.

- Na oltáři v kapličce jsme na konci října našli 31 Kč v mincích od neznámých poutníků. Přidali jsme je do spolkové pokladny.

Všem sponzorům děkujeme, vašich darů si vážíme a budeme pečovat. Přijďte se podívat na novou sochu!Neděle 26. září 2021 - Pouť ke kapličce sv. Václava ve Víchové nad Jizerou

Blíží se státní svátek: 28. září, svátek sv. Václava. Příznivec, přítel a nyní už i spolupracovník spolku Tři habry Ing. Jaromír Milický (původem z Podkrkonoší, ale ctitel Berouna) vás zve na pouť ke kapličce sv. Václava ve Víchové nad Jizerou v neděli 26. září 2021. Tu kapličku tam postavil vlastními náklady na svém pozemku a byla vysvěcena v roce 2019.

Je to sice trochu „z ruky“, ale možná budete mít cestu kolem.
Ing. J. Milický v současné době pracuje na dřevěné soše anděla, která bude vítat poutníky přicházející ke Třem habrům. Jeho kapličku sv. Václava ve Víchové nad Jizerou vám brzy představíme.


Září 2021 - Poděkování za sponzorský dar paní Tereze Winterové

Z výpisu našeho bankovního účtu za červenec 2021 jsme se dozvěděli, že paní Tereza Winterová věnovala spolku Tři habry na dobročinné účely 670 Kč. Vážíme si toho a děkujeme!


Září 2021 - Máme se na co těšit: U Tří habrů bude nová socha!

Všechno špatné je k něčemu dobré (ale nesmí se to s tím špatným přehánět). Kůrovec zlikvidoval velký smrk vedle naší kapličky sv. Antonína. Je to škoda, ale lesníci při jeho kácení vyhověli našemu přání a zanechali z něho téměř dvoumetrový pahýl - že by se nám tam mohl k něčemu hodit. Později při jedné z lesních porad nás napadlo, že by z toho pahýlu mohla vzniknout dřevěná socha a zkrášlit tak toto poutní místo!

U toho nápadu byl náhodou přítomen také Pavel Čermák, stavitel a majitel kapličky sv. Kateřiny v Hačkách, o které na našich stránkách referujeme v kapitole „Pamětihodnosti“. Jeho přítelem je další příznivec kapliček a studánek, Ing. Jaromír Milický, původem z Berouna, stavitel a majitel kapličky sv. Václava ve Víchové nad Jizerou v Krkonoších a také šikovný řezbář (na horním obrázku stojí vpravo od pahýlu s kšiltovkou a nápisem URBAN na tričku). Inspirován Pavlem Čermákem, přijel se na ten pahýl podívat, co by se z něho dalo udělat.

Z pahýlu bude vyřezána postava anděla, vítajícího příchozí poutníky ke kapličce! Ing. Milický si pahýl podle svých představ uřízl a doma v dílně z něho vytvoří sochu. Ta se pak - důkladně odizolována a penetrována - vrátí na původní místo.

Těšíme se na výsledek a o dalším vývoji sochy anděla a také o víchovské kapličce budeme referovat.Červenec 2021- Poděkování za sponzorský dar

Počátkem července věnovala spolku Tři habry dar 2000 Kč na úpravy a údržbu poutního místa u Tří habrů naše stálá donátorka paní HP. Děkujeme.


Červen - Antonínská pouť 2021 U Tří habrů zrušena

13. červen (letos připadá na neděli) je svátkem sv. Antonína Paduánského, patrona kapličky U Tří habrů. Každoročně spolek Tři habry pořádal při této příležitosti Antonínskou pouť s bohoslužbou u kapličky, s hudbou a občerstvením. Ale zatím jen do roku 2019, kdy to byla v pořadí už 12. pouť ke kapličce v její novodobé historii. Jenže epidemie covidu-19 již vloni tuto tradici přerušila a letos se ze stejného důvodu Antonínská pouť ke Třem habrům také nekoná.

Kaplička, studánka, altánek i čerpačka jsou ovšem přístupné a milé stále, takže bez ohledu na oficiální akce můžete navštívit poutní místo U Tří habrů kdykoliv. Jste srdečně zváni.


Sobota 15. května 2021 - Brigáda u Tří habrů

Po ránu v sobotu 15. května jsme vyrazili na brigádu ke Třem habrům. Firma pana Turka před týdnem totiž položila v altánku a kolem něho novou přírodní kamennou dlažbu, což si vyžádalo některé předběžné úpravy, jako například odstranění ohniště s roštem a do země zapuštěných laviček. Naším úkolem tedy bylo uvést všechno do původního funkčního stavu a uklidit okolí.

Nedaleko ranče „U Kotvy“ nás vítal zpěvem z vršku suché břízy drozd, a když jsme se vraceli z brigády zpět domů, seděl tam zase a zpěvem nás vyprovázel.

Někteří brigádníci byli rychlejší než fotograf. Takže obnovené ohniště je už hotové i s roštem. Všimněte si nové dlažby.

Dlažba je podsypána jemným štěrkem.

A její těsné okolí také.

Teď vyzkoušíme, jak bude nové ohniště fungovat.

Lavice vrátíme na svá původní místa, abychom mohli při svačině U Tří habrů posedět - stejně jako poutníci, které tímto zveme.

Zavoláme na Pepíka, ten má velké kladivo...

...on do toho jednou bouchne a už je to hotovo.

Altánek i s lavičkami je v původním stavu, přijďte se podívat a vyzkoušet novou dlažbu.

Z Mořiny mezitím přivezli novou hromadu placatých kamenů. Z těch bude přírodní dlažba vedle kapličky sv. Antonína.

Kaplička sv. Antonína v lese doslova svítí. Okrasný záhon u ní s mladými habry, květinami a plazivými tújemi jsme zbavili kopřiv a plevele.

Kůrovec ovšem nedá pokoje, a smrky kolem Tří habrů postupně odcházejí a les řídne... Tohle dřevo poslouží poutníkům.

Lavička u cesty nad kapličkou už po 15 letech dosloužila. Brzy bude nahrazena novou.

Květa dal kovové konstrukci altánku U Tří habrů nový nátěr jarní zelenou barvou.

Sobotní brigáda se chýlí ke konci. Na staronovém roštu už se rýsují špekáčky - první po renovaci ohniště - byly výborné.

Kromě zpívajícího drozda nás při cestě domů u loděnické vápenky ještě potěšila skupina asi dvaceti smržů. Zachránilo je, že vyrostly asi dva metry od silnice, takže jsme je tam ponechali na okrasu.Duben 2021 - Nový kontrolní rozbor vody ve studánce U Tří habrů

V pravidelném dvouročním intervalu jsme v dubnu 2021 nechali udělat kontrolní rozbor kvality vody z pramene U Tří habrů ve zkušební laboratoři ČEVAK. Koncem dubna jsme obdrželi výsledný písemný protokol, který si můžete prohlédnout. Je potěšitelné, že kvalita vody ze studánky U Tří habrů je stále vynikající a vyhovující ve všech sledovaných a kontrolovaných aspektech.


Jaro 2021 - Příprava na nadcházející brigádnickou sezónu

Jak už jsme avizovali na lesní schůzi v září loňského roku, jedním z úkolů, které na nás U Tří habrů čekají, je přírodní kamenná dlažba v lesním altánku a jeho nejbližším okolí. A protože experti - epidemiologové opatrně konstatují, že se situace s covidem-19 mírně zlepšuje, zahájili jsme přípravu a objednali vhodný lomový kámen.
Firma „Zikán trans“ z Mořiny přivezla ke Třem habrům 14 tun lomového kamene:


Počátek března 2021 - Milý sponzorský dar

7. března 2021 věnoval spolku Tři habry sponzorský dar 1000 Kč náš trvalý příznivec a spolupracovník (Houbiády, Zeliády) Pepík Mezulian z Mezouně. Děkujeme!


Poslední únorový víkend 2021 - Nepořádek U Tří habrů

O posledním únorovém víkendu navštívili poutní místo U Tří habrů svérázní „poutníci“. Neviděli jsme je, ale asi jich bylo hodně, protože jim jedno naše ohniště nestačilo, opodál si vybudovali další a za tím účelem přestěhovali lavice. Všude kolem po sobě zanechali velký nepořádek. Pohleďte:Leden 2021 - Spolek Tři habry dostal finanční dar od Gramofondu

Gramofond je nadační fond firmy a továrny GZ Media (bývalá „Gramofonka“) v Loděnici. Prioritou Gramofondu je technické vzdělávání dětí a mládeže (proto mj. finančně podporuje technické kroužky dětí na několika školách na Berounsku), ale aktivity Gramofondu zahrnují i další témata, jako je podpora různých komunitních projektů v péči o životní prostředí a historické památky. Kdo má zájem dozvědět se o Gramofondu více, může nahlédnout na http://www.gramofond.cz
Díky iniciativě loděnické zastupitelky Janinky Tučkové - ctitelky poutního místa U Tří habrů - věnoval Gramofond našemu spolku Tři habry v lednu 2021 sponzorský dar 37 000 Kč na účely údržby a zvelebování tohoto poutního místa. Na tomto krásném daru se podílejí charitativní sbírkou také pracovníci firmy GZ Media. Jim všem, Gramofondu i Janince Tučkové velmi děkujeme.

Vedoucí členové spolku Tři habry s darovací listinou Gramofondu u studánky a kapličky v neděli 31. ledna 2021.

A před lesním altánkem U Tří habrů, kde může každý poutník v pohodě posedět. Přijďte se podívat.

Detailní pohled na darovací listinu od Gramofondu.Čtvrtek 7. ledna 2021 - Kontrola skautské mohyly

Už je tomu 9 let, co náš spolek Tři habry obnovil starou, téměř zaniklou skautskou mohylu v lesích mezi Chrustenicemi a Lhotkou (slavnostně odhalena v září 2012). Obrázková reportáž o tom je na těchto stránkách v kapitole „Pamětihodnosti“. Čas od času mohylu navštívíme a sledujeme její stav a okolí.

Teď v lednu jsme se tam opět vydali, abychom vyměnili stužku trikolóry, která už je tam dva roky, a tedy - vzhledem k povětrnostním podmínkám - „přesluhuje“. Jaké bylo po příchodu k mohyle naše milé překvapení, že už nás někdo předešel a zašlou vybledlou trikolóru vyměnil za novou! Děkujeme.

Při návštěvě skautské mohyly na podzim v roce 2017 jsme se tam setkali s panem lesním Paterou, který nás upozornil, že v nejbližších letech chystá obnovu smrkového lesa kolem mohyly. Už se stalo; kolem je paseka a hromady smrkových klád. Ale dub, rostoucí blízko vpravo od naší mohyly - podle dohody - zůstal stát. Panu lesnímu děkujeme.

Neznámí dárci nové trikolóry připevnili na kříž mohyly také krásný nový věnec a na mohylu přiložili několik kamenů.

Cestou k mohyle a zpět jsme sledovali přírodu - v nedalekém opuštěném a zanedbaném ovocném sadu našly zimoviště s dostatkem jablečné potravy stovky kvíčal (do záběru se jich vešlo jen asi dvacet).

A houby rostou stále - sněhem se klube penízovka sametonohá.30. prosince 2020 - Rozloučení se starým rokem se nekoná

Už se stalo zvykem, že se předposlední den v roce setkávají přátelé U Tří habrů při závěrečné „lesní schůzi“, aby se rozloučili s právě odcházejícím rokem. Bohužel rok 2020 se kvůli epidemii nevydařil, situace se zatím nelepší, a proto tradiční setkání U Tří habrů ve středu 30. prosince 2020 rušíme.

Do nadcházejícího nového roku 2021 vám přejeme klid a mír, zdraví, pohodu a trpělivost. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.

Co se týče úrody hub, rok 2020 v našich lesích kolem Tří habrů zase tak špatný nebyl. Do roku 2021 s optimismem!Prosinec 2020 - Poděkování za sponzorský dar

Začátkem prosince 2020 jsme obdrželi pravidelný výpis z bankovního účtu spolku Tři habry. Vyplývá z něho, že jsme dostali sponzorský dar 1000 Kč od Lenky Mihulové. Děkujeme a těšíme se na shledanou U Tří habrů.


Začátek listopadu 2020 - Kaplička už opět svítí čistotou

Následujících pět obrázků je z 2. listopadu 2020. Práce se ujal pan Jiří Štrébl starší z Vysokého Újezda a obnovil nátěr kapličky zevnitř i zvenku. Děkujeme mu. Odměna za práci mu byla vyplacena ze sponzorských darů, které spolek Tři habry od vás dostává na údržbu a opravy poutního místa U Tří habrů. Také vám všem, příznivcům tohoto poutního místa, za to děkujeme.

Při této příležitosti apelujeme na rodiče, kteří přicházejí ke kapličce s malými dětmi, aby u kapličky a studánky po nich nenechávali ležet zapomenuté nebo už nepotřebné hračky a aby dětem nedovolili rozdělávat ohníčky.Začátek listopadu 2020 - Sponzorský dárek

Začátkem listopadu 2020 jsme obdrželi výpis z bankovního účtu spolku Tři habry, kde jsme si přečetli, že pan Miroslav Kapinus, člen obecního zastupitelstva ve Vysokém Újezdě, poukázal na naše konto částku 9999 Kč jako sponzorský dar pro plánovanou novou přírodní dlažbu v altánku. Děkujeme a už se těšíme, až budeme moci uspořádat brigádu.


Říjen 2020 - Na oltáři v kapličce hořelo

Po 20. říjnu 2020 jsme zjistili, že se v kapličce sv. Antonína stala nepříjemná nehoda. Od zapálené svíčky na oltáři v kapličce se vzňaly dekorační předměty a umělé květiny kolem. Bývá totiž celkem běžnou (a logickou) praxí, že přicházející poutníci zapálí v kapličce svíčku a odejdou pryč dříve, než svíčka dohoří. Požár to nebyl velký, ale stačil k tomu, aby byla kaplička zcela začouzena a začerněna zevnitř a trochu i zvenku. (Je divné, že při té nehodě - nebo těsně kolem ní - „zmizel“ ze stěny obrázek sv. Antonína, který kapličce věnoval náš dlouholetý sponzor Pepík Mezulian z Mezouně.) Pohleďte, jak kaplička vypadala:

Když už jsme začali řešit postup, jakým vzniklou škodu odstraníme a jak kapličku opravíme, přišly tam dobré duše, zatím nám neznámé, které největší nečistoty a saze - pokud to bylo možné - vyčistily, za což jim patří náš dík a obdiv:

Už je to lepší, ale přesto nátěr vnitřních i vnějších omítek uvedeme do původního, nebo i lepšího stavu. Stane se tak díky vašim sponzorským darům. Objednali jsme opravu u profesionálního malíře-natěrače. Děkujeme všem příznivcům Tří habrů a snad vám brzy přineseme obrázky opravené kapličky sv. Antonína.


Říjen 2020 - Sponzorský dárek

V říjnu 2020 přibylo na bankovním účtu spolku Tři habry 400 Kč jako sponzorský dar od manželů Wagnerových při příležitosti 4. výročí jejich svatby u kapličky sv. Antonína U Tří habrů. Děkujeme. Fotoreportáž z jejich svatby si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách v kapitole „Kaplička“.


Neděle 13. září 2020 - Lesní porada U Tří habrů

V neděli 13. 9. dopoledne jsme se sešli U Tří habrů k poradě. Shodně jsme konstatovali, že v letošní sezóně se - kvůli koronaviru - U Tří habrů nic podstatného nemohlo udát (v březnu bylo zrušeno Otvírání studánek, v červnu Antonínská pouť) a v dohledné době se situace asi nezmění.
Tak jsme si alespoň ujasnili plány do blízké budoucnosti, až budou podmínky příznivější:
- Zpevnit břehy jezírka pod studánkou;
- vydláždit vhodným přírodním materiálem zem v altánku;
- postavit pro děti opodál kapličky a studánky něco malého pro zábavu (např. houpačku);
- vytvořit informační/pamětní ceduli na domek (nebo vedle domku) čerpačky.

Květa Pánek obohatil naše setkání ukázkou dvou smrkových hříbků, vyrůstajících na konci smrkové šišky.Nová kaplička i s Boží mukou - na druhém konci naší vlasti

Až letos (r. 2020) se náš starý kamarád Vítek z Moravy dozvěděl o kapličce sv. Antonína U Tří habrů. Pochválil ji a na oplátku nám poslal obrázky kapličky, kterou postavil jeho švagr Jaroslav Hégr s manželkou Hanou (z Olomouce), s pomocí rodiny a dalších přátel nedaleko obce Hrušky v okrese Vyškov v roce 2018 (datum svěcení: 15. července 2018).

Kaplička je zasvěcena Panně Marii Sněžné a na rozdíl od naší lesní kapličky tato stojí uprostřed širých úrodných lánů, na okraji nového biokoridoru.

Švagr Jaroslav je totiž myslivec, a tak pečuje v krajině mj. o tvorbu biokoridorů a tůní. Asi 50 metrů od kapličky P. Marie Sněžné postavil tuto Boží muku, věnovanou patronovi myslivců, svatému Hubertovi.Konec června 2020 - Milý dárek jako připomínka první svatby U Tří habrů

Svatebním obrázkem se vracíme o 4 roky zpátky. Tehdy v sobotu 10. září 2016 si u kapličky sv. Antonína U Tří habrů řekli své „ano“ snoubenci Jitka a Jaroslav, od té doby manželé Wagnerovi.
Koncem června 2020 se nám Wagnerovi ozvali, manželský a rodinný život se jim vydařil a symbolickou zásluhu na tom má nepochybně také sv. Antonín jakožto patron věrných manželů. Na údržbu a opravy kapličky sv. Antonína proto poukázali na bankovní účet spolku Tři habry finanční dar 600 Kč. Děkujeme, z jejich manželství máme radost a přejeme rodině Wagnerově do dalších let mnoho zdraví a lásky!


Sobota 13. června 2020 - Letošní Antonínská pouť U Tří habrů je zrušena

Představitelé spolku Tři habry se sešli v neděli 24. května 2020 dopoledne, aby rozhodli, zda konat nebo nekonat tradiční Antonínskou pouť ke Třem habrům. Její termín letos vycházel přesně na svátek sv. Antonína - 13. červen. Po zvážení všech komplikací a omezení kvůli epidemii jsme se shodli na tom, že pro letošní rok konání veřejné pouti zrušíme.

Ale není důvod k chmurám. Kapličku, studánku, čerpačku a jejich okolí udržujeme v pořádku; na následujícím obrázku vidíte, jak během naší nedělní porady nejmladší Pepík Vlasák seká trávu kolem kapličky. Je tady pořád stejně krásně a voda ve studánce vynikající; toto prostředí a ohlašované krásné počasí vás tedy zve k rodinnému (soukromému) výletu.

Spolek Tři habry děkuje za přízeň, přeje pevné zdraví a trpělivost a těšíme se na shledanou v klidnějších dobách.Počátek června 2020 - Milý sponzorský dar ku sv. Antonínu

Na začátku června - před nadcházejícím svátkem sv. Antonína - věnovala paní Helena Pěkná z Tachlovic spolku Tři habry jako dar 5000 Kč na údržbu a úpravy kapličky, studánky a okolí. Velmi děkujeme a Vaši důvěru nezklameme.


Sobota 28. března 2020 - Otvírání studánky U Tří habrů zrušeno

Je tu jaro a s ním starodávný lidový zvyk - otvírání studánek. Tu naši U Tří habrů jsme měli v úmyslu společně otevřít v sobotu 28. března 2020. Bohužel náš svět postihlo neštěstí, kvůli kterému se u studánky nemůžeme společně setkat, a proto původně ohlášenou akci a pozvánku rušíme. Úvodní obrázek z otvírání studánky z roku 2016, kdy se milého úkolu otevření studánky zhostili milenci Majka s Davidem, ponecháváme. Jako inspiraci, že je možno studánku otevřít, napít se její vody a políbit se alespoň ve společnosti těch nejmilejších.


Sobota dopoledne 29. února 2020 - Výlet do podzemí

Spolek Tři habry uspořádal pro milovníky štol, jeskyní a vůbec podzemí opět výlet do opuštěných kamenolomů Velké a Malé Ameriky. Klepnutím na následující obrázek Velké Ameriky se vám otevře pdf s podrobnostmi.

Odjezd osobními automobily ráno z návsi ve Vysokém Újezdě.

Výletu do podzemí se zúčastnilo kolem 70 návštěvníků. Věra Lišková pořídila z této akce malou fotoreportáž, kterou si můžete prohlédnout na následující adrese:

http://zivotvbacalakove.rajce.idnes.cz.
Sobota odpoledne 29. února 2020 - Zeliáda v Mezouni


Účastníky Zeliády uvítal předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a majitel decentního klubu U Mezka Pepík Mezulian.

Při soutěži v Mezouni bylo letos plno, všechny stoly v klubu U Mezka byly obsazené. Soutěžních vzorků se sešlo 27. Porotci byli p. Sichrovský z Prahy, p. Kopáček z Mezouně a p. Zeman z Vysokého Újezda. Vzorky porotou ochutnány, výsledky spočítány a můžeme přistoupit ke slavnostnímu vyhlašování a předávání diplomů a cen.

V soutěži zvítězilo zelí p. Kříže z Prahy (zlatý pohár pro něj převzal v zastoupení p. Miroslav Kukla, rovněž z Prahy).

2. místo a stříbrný pohár - Květoslav Pánek z Vysokého Újezda.

O 3. místo se dělí - se stejným počtem bodů - Alenka Fatková a Jindřiška Mrázková, obě z Vysokého Újezda.


Věcné ceny pro nejlepší ,zelináře’ věnovali tradiční naši sponzoři: ZAPA Beton a Loděnka Loděnice. Děkujeme!Přelom let 2019/2020 - Bobři na Kačáku!

Bobr evropský byl v Čechách vyhuben už v 18. století. Nyní se k nám navrací, k radosti milovníků přírody. Zatím nevíme, co tomu budou říkat zemědělci a majitelé polí v blízkém okolí potoka Kačáku za Nenačovicemi, kam je chodíme pozorovat (fotografují se špatně a neradi). Podle sdělení pana zoologa se k nám do těchto míst nastěhovali přibližně v listopadu 2019. Na několika obrázcích vidíte, jak pracují:

Z tenčích stromků, které může přesunovat, staví bobr hráze:

Tato osika slouží bobrům v zimě svojí kůrou a větvemi z koruny stromu jako potrava.

Špačci letos na jaře možná skončí i se svým domečkem v potoce...


Konec ledna 2020 - Milý sponzorský dar

Koncem ledna 2020 obdržel spolek Tři habry pravidelný výpis z bankovního účtu u Poštovní spořitelny (ČSOB). Je tam čerstvý sponzorský dárek 300 Kč od pana Vavřince Klenera s milou poznámkou:
„Rád čtu stránky kapličky Tři habry v mém zamilovaném kraji Českém krasu. Alespoň symbolický příspěvek.“
Panu Vavřinci Klenerovi mnohokrát děkujeme.


Pondělí 30. prosince 2019 - Loučení se starým rokem U Tří habrů

Kaplička i altánek měly v tu dobu vánoční výzdobu.

Pohleďte, kolik mají naše Tři habry nových ratolestí!

Krátce po 13. hodině předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák přivítal poutníky.

Během sobotního odpoledne přišlo ke kapličce a studánce U Tří habrů kolem šedesáti návštěvníků.

U Tří habrů novinka: na roštu opečený ananas...

...a chutná výborně!

„Lesní schůze“ se zúčastnil také ředitel Základní školy v Loděnici Václav Veverka (stojící uprostřed) s rodinou.

Společný snímek na závěr, dokud je ještě vidět. Tito návštěvníci věnovali do naší přenosné lesní pokladničky 1410 Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Děkujeme a na shledanou!Potomci památných stromů - Hačka. Anketa o Alej roku 2019

Spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů právě pořádá internetovou anketu o nejhezčí alej v České republice. Cílem je upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině. Do ankety je přihlášeno 97 alejí ze všech koutů naší vlasti. Obrázky alejí i podrobnosti o nich a o anketě najdete na

http://www.alejroku.cz


Z našeho nejbližšího okolí je do ankety přihlášena tato čerstvě vysázená (v r. 2017) alej, tvořená 15 stromky (5 doubků a 10 lipek) a nazvaná „Potomci památných stromů“. Nachází se v katastru Vysokého Újezda v Hačkách a vysadila ji na okraji svého pozemku rodina předsedy našeho spolku Tři habry Pepíka Vlasáka. Sazenice stromků dodal Ing. Jan Bielmacz ze zahradnictví v Kozolupech.

Každý stromek má svoji cedulku, kde si o něm můžete přečíst podrobnosti.


Na výše uvedené adrese www.alejroku.cz je možno si aleje prohlédnout a hlasovat se může do 7. ledna 2020.Sobota 23. listopadu 2019 - 12. ročník Houbiády v Mezouni

Letošní houbařská sezóna se vydařila. Ti, kdo nakládají houby do láku, měli materiálu na zpracování nepřeberně a nyní měli příležitost svoje výsledky prezentovat. Obrázkem košíku hub z loděnických lesů ze září t.r. jsme vás pozvali do klubu U Mezka v Mezouni ke 12. ročníku Houbiády. Podrobnosti viz následující plakátek: