Kapitola: Archiv


Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce a požehnaný rok 2022

Dřevěný betlém u kaple sv. Václava ve Víchové nad Jizerou v Krkonoších.


Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce 2021

Svatá rodina na obraze neznámého italského malíře ze 16. století (olej na plátně, vystaven v Moravské galerii v Brně).


Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce!

Betlémek v kostele sv. Václava v Loděnici.


Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce 2018


Únor 2016: Lesní skřítci zapracovali

Skřítkům, obývajícím lesy kolem Tří habrů, už došla trpělivost, že rok a půl se ulice vedoucí ke Třem habrům jmenuje „Haurová“. Jedné únorové noci přistavili žebřík a ceduli vyměnili za správnou. Děkujeme.


Perličky kolem našich cest

Cedule kolem cest a silnic jsou od toho, aby byly čteny. Sledujeme je - i když jen ledabyle - a někdy nás opravdu pobaví. Tak například ulice vedoucí ke kapličce a studánce U Tří habrů dostala v září 2014 novou ceduli: „Haurová“. Pohledem do Slovníku cizích slov jsme zkontrolovali, co znamená slovo „haur“: 1) (zastarale) horník; 2) (expresivně) člověk okázale projevující své sebevědomí, nadřazenost, popř. odvahu. Pak by se ovšem měla ulice jmenovat krátce „Haurova“, ale spolek Tři habry věří, že jednou bude „Habrová“.

Inspirováni cedulí „Haurová“, ukážeme vám další perličky: naše Chrášťany.

Řevnice (dopravní značka v Hostími).

Chrustenice.

Chrustenice zkrátka mají smůlu... (cedule na náměstí v Loděnici).

Ale tu opravdickou perličku jsme vyfotografovali u cesty v Nenačovicích na 10 m vysokém smrku. Je to perlička domácí (kropenatá) a ani její majitelka nechtěla věřit tomu, co její drůbež dokáže...

Sobota 7. dubna 2018 - Pozvánka na brigádu


Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce

Jesličky v kostele Svaté rodiny v Řepích.



Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce 2016

Vánoční výzdoba v evangelickém a husitském kostele v Berouně.


Sobota 13. února 2016 - pozvánka na Maškarní bál pro děti



Spolek Tři habry Vám přeje láskyplné Vánoce!

Perníkový betlém v berounském muzeu.


Pátek 31. ledna 2014 - poslední rozloučení s Mirkem Sloupem

V úterý 28. ledna 2014 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 76 let zakládající člen Občanského sdružení Tři habry Mirek Sloup z Vysokého Újezda. Mirkova fotografie je z března 2008, kdy jsme hloubili jámu pro nové základy kapličky.
Původním povoláním byl Mirek horník, po zániku šachet v našem okolí pracoval v berounské Eternitce. V osmdesátých letech minulého století působil jako velitel újezdských dobrovolných hasičů (tehdy se jim říkalo požárníci). Dokud mu síly stačily, pracoval společně s námi na rekonstrukci poutního místa U Tří habrů. Mirku, děkujeme Ti a budeme na Tebe vzpomínat.
Naposledy jsme se s Mirkem rozloučili v pátek 31. ledna 2014 v 15.15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze 5 - Motole.


Občanské sdružení Tři habry Vám přeje krásné Vánoce a pohodu v roce 2014

Ze dřeva vyřezávaný betlém Jana Viktory na berounském Husově náměstí byl letos obohacen o další postavu - hrnčíře, přinášejícího jako dárek Ježíškovi džbán (hrnčíř stojí vlevo a jeho dřevo má trochu jiný odstín než ostatní figury).


Občanské sdružení Tři habry Vám přeje hezké Velikonoce 2013

U Tří habrů tři jaterníky.



Medové Vánoce 2012 ve Svatém Janu pod Skalou


Sobota 26. 1. 2013 - Turnaj v líném tenisu

V sobotu 26. ledna od 9 hodin ráno se bude konat v sokolovně ve Vysokém Újezdě turnaj v líném tenisu. Přihlášky do turnaje můžete podávat do 23. 1. 2013 Jirkovi Vlasákovi na tlf. číslo 603 269 262. Některé zápasy se budou předehrávat už v pátek 25. 1. 2013.

Občanské sdružení Tři habry Vám přeje láskyplné Velikonoce 2011

Tento obrázek s velikonočním motivem nám poslala spřízněná tříhabrová duše, MUDr. Maruška Čábelová z Prahy - Řeporyjí. Křížek, zarůstající do kmene stromu na hřbitově v Praze - Liboci.

A tři velikonoční jarní houby (kačenka česká, verpa bohemica) od Tří habrů.



Smutná zpráva - opustila nás Marta Jelínková

Ve středu 15. září 2010 zemřela ve věku 93 let v Praze v nemocnici Na Františku nejstarší členka Občanského sdružení Tři habry, paní Marta Jelínková. Narodila se uprostřed 1. světové války ve Vysokém Újezdě o Vánocích, 25. prosince 1916. Neměla lehký život, 2. světová válka jí vzala manžela a zůstala sama se dvěma syny. Pracovala jako prodavačka, pečovala o své syny a později o jejich děti, které ji až do posledních chvil chovaly v úctě a lásce. Marta byla poetická duše, její básničky naleznete na těchto internetových stránkách na několika místech. Na otázku „Kdo je váš oblíbený básník?“ před nedávnem bez zaváhání odpověděla: „Jiří Wolker“.
Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého... Studánka a kaplička U tří habrů nám Vás budou připomínat.

                                                                                                                                             Občanské sdružení Tři habry

                                                                                           



                                                                                      
Stáří je smutná písnička
která se těžko zpívá.
Stáří je jenom chvilička,
co nám tu ještě zbývá.
Za plotem číhá šedý mrak,
temný a nekonečný.
Kdo ví – co bude pak,
až tahle píseň skončí.
Stáří je smutná písnička,
avšak očistec prý je dočasně uzavřený.
Peklo je přeplněno
a do ráje berou jenom čisté tělo.
Já nežila jsem jenom svatě.
Proto tu čekám, v rodném mém kraji,
až bude očistec otevřený.
Těším se s kameny, se stromy,
obláčkem na nebi, květinkou u cesty.
Čekám tu, čekám, nežehrám,
celý tenhle kraj laskavě objímám.
(Napsala Marta Jelínková)


Vydány nové pohlednice s obrázkem sv. Antonína

     

Tyto obrázky samozřejmě všichni dobře známe. Nyní byly ovšem vydány formou pohlednic. Byly vytištěny v italském Milánu, ale prodávají se v Praze, v prodejně „Pro ecclesia catholica“ v Ječné ulici č. 4 u Karlova náměstí, nad kostelem sv. Ignáce z Loyoly. Jedna pohlednice stojí 5 Kč. V době internetu a SMS je to sice zdánlivě anachronismus, ale přesto taková pohlednice potěší odesílatele i příjemce. Kromě pohlednic, svíček, kadidla, mešního vína, obrazů svatých, náboženské literatury atd. jsou v této prodejně k dostání také sošky sv. Antonína z Padovy v různých velikostech.


Je nás víc - Tři habry košatí

22. června 2010 ve 20.25 h se narodila „tříhabrová“ dcerka manželům Josefovi ml. a Michaele Vlasákovým z Vysokého Újezda, tedy další vnučka předsedy OS 3H Josefa Vlasáka st. Dostala jméno Maruška. Na obrázku s maminkou. Maruško, vítáme Tě na světě a Tvé rodině blahopřejeme.

                                                                                                           Podepsáni: Celé 3H a všechny spřízněné duše

V neděli 25. července 2010, ve věku jednoho měsíce se Maruška přijela v kočárku podívat se svými rodiči ke Třem habrům a stala se tak jednou z nejmladších návštěvnic tohoto poutního místa.

O několik dní později, v pátek 30. července 2010 navštívila Maruška Tři habry opět, tentokrát v doprovodu rodičů i prarodičů. Zatímco odpočívala, ostatní uspořádali malou lesní brigádu, posekali vysokou trávu, upravili okolí kapličky a studánky a na závěr opekli kus masa:



Je září (2009) - vlaštovky se houfují

Než odletí, rozloučíme se s nimi obrázkem na tomto místě, jakmile se nám podaří je někde na drátě vyfotografovat. Ovšem léto nekončí jenom našim vlaštovkám, ale také našim dětem - a je to podobné.

Děti se usadily na vyvráceném stromě, kousek za Vysokým Újezdem v místech, kde se říká U loužky. Je tam malý rybníček, v současné době rekonstruovaný, v jehož okolí právě probíhají terénní úpravy pro budoucí stavební parcely.

Na lavičce U tří habrů houf pracovníků firmy Skanska, kterým léto sice také končí, ale pracovní úkoly nikoliv. Jezdí sem ke Třem habrům často pro vodu a na svačinu.


Míla Kratochvíl oslavil narozeniny prací

V sobotu 26. září 2009 proběhla velmi pozitivně laděná lesní brigáda U Tří habrů. Zúčastnili se Míla Kratochvíl (místopředseda spolku Tři habry - na obrázku s pilou) v roli hlavního organizátora a pak Vlasáci, později se připojili i Luboš s Naďou Kosovi.

Jak se záhy ukázalo, brigáda byla záminkou k setkání u studánky, abychom mohli skromně oslavit 71. narozeniny Míly Kráti (25. 9.).

Práce se tedy mnoho nenadělalo, ale všichni strávili u kapličky příjemné sobotní dopoledne.

Několik náhodných gratulantů dokonce přijelo na bělouších.

Mílo, děkujeme Ti za péči o Tři habry a přejeme, ať Ti zdraví slouží, abys mohl nadále běhat s pejskem po lesích a ke Třem habrům!


Děkovný list Třem habrům

29. července 2009 obdrželo naše Občanské sdružení Tři habry tento krásný „Děkovný list". Zaslali nám ho ze spolku pro „Poškozené a zničené kostely a kaple v ČR". Je potěšitelné, že nejsme sami, a děkujeme za povzbuzení. Na adrese http://www.kostely.tnet.cz
můžete sledovat, jak zachraňují a opatrují historické sakrální památky v jiných koutech naší vlasti.


Šťastné narozeniny!

Ve čtvrtek 16. dubna 2009 oslavila 65. narozeniny členka spolku Tři habry, paní Eliška Kosová z Vysokého Újezda. Eliško, přejeme Ti zdraví, radost a dlouhá léta a děkujeme za spolupráci.
                                                                                               Podepsáni: Kamarádi od Tří habrů



Zemřel architekt Vlastibor Klimeš

11. února 2009 nás opustil ve věku 84 let člen Občanského sdružení Tři habry, akademický architekt Vlastibor Klimeš z ateliéru KAPS v Praze. Je mj. autorem projektu urbanizace Žiaru nad Hronom, sportovního areálu v Nymburku a spoluautorem areálu golfového hřiště ve Vysokém Újezdě. Architektonický návrh nově rekonstruované kapličky U tří habrů, to je rovněž jeho dílo (obrázek nahoře je jeho kresba).
Vlastibore, děkujeme Vám a budeme na Vás vzpomínat.
                                                                                                                     Občanské sdružení Tři habry



                                                                                      

Novoroční blahopřání do roku 2009

Noc láká pod sněhem a hvězdami.
Noc opalizující, bezhlesá.
Jak ztuhlý zvon se klenou nad námi
průzračná nebesa.
Slyš, mluví půlnoc. V oslnivé stráně,
v les vánoční, jenž jíním ticha vzkvétá,
van něhy zadýchal, a stříbra báně
se plaše dotklo zlaté srdce světa.
(Otokar Fischer, Ozářená okna, 1915)



Šťastné narozeniny, milá Marto!

                                                            

V první svátek vánoční, 25. prosince 2008 oslavila svoje 92. narozeniny nejstarší členka Občanského sdružení 3H paní Marta Jelínková.
Marto, přejeme Vám hodně zdraví a poezie do dalších let a děkujeme Vám za vše, co pro naše sdružení znamenáte a tvoříte.


Ctihodná návštěva U tří habrů

V pátek 5. září 2008 ráno se vydaly na pouť ke hrobu sv. Ivana ve Svatém Janu pod Skalou tři ctihodné sestry Boromejky z Prahy. Startovaly ze Zadní Kopaniny, šly v řeholních rouších, ale v keckách, s ruksakem a s mapou.



Měli jsme to štěstí, že jsme se s nimi u ranče „U Kotvy" setkali. Na snímku zleva: sestra Remigie, sestra Mirjana (Vinšová z Tachlovic) a sestra Angelika. O poutním místě U3H nevěděly, v jejich mapě nebylo vůbec vyznačeno, o to více byly překvapeny, když je cesta zevedla ke studánce a kapličce sv. Antonína U tří habrů. Pochválily Pána, že jim připravil tak milé a krásné překvapení, zastavily se a posvačily u dubového stolu v altánku U3H.


Narozeniny předsedy spolku 3H Pepíka Vlasáka

Šťastné narozeniny ať máš, ty kluku náš! V sobotu 25. října 2008 oslavil 63. narozeniny předseda Občanského sdružení Tři habry Josef Vlasák z Vysokého Újezda, který má největší zásluhu na zdárné rekonstrukci poutního místa U tří habrů. Na obrázku jej vidíte s manželkou Věrou v adventním prostředí roku 2007.



Členové a příznivci spolku Tři habry popřáli Pepíkovi k narozeninám trvalou rodinnou pohodu, zdraví a sílu do další práce:

                                                                                      
Ku tvým narozeninám
blaho přání posílám,
jehož obsah ten je asi,
bys měl stále dobré časy:
v práci žádnou nehodu,
z pole hojnou úrodu,
mysl jarou, zdraví v těle,
pražádného nepřítele,
svatý pokoj v domácnosti,
v tobolce vždy peněz dosti –
slovem: vše jen dobré měj!
(Český gratulant, 1872)


Narozeniny Míly Kratochvíla

Ve čtvrtek 25. září 2008 oslavil 70. narozeniny místopředseda Občanského sdružení Tři habry Miloslav Kratochvíl z Vysokého Újezda. V plné síle, jak je vidět na následujícím obrázku z letošní červnové lesní brigády U tří habrů, kdy jsme uklízeli vichřicí polámané stromy:



Ke gratulantům se připojili také všichni členové a příznivci OS 3H a naše přání Mílovi k narozeninám jsme vybrali z knihy staré 136 let:

/
                                                                                      
Mnohá léta
z časného se raduj světa
v stálém zdraví!
Na tváři měj úsměv hravý,
v duši pokoj svatý,
blahobyt vždy vrchovatý!
Místo trampot, starostí
měj jen samé radosti,
ve všem nebes požehnání!
To je naše blahopřání!
(Eduard Just, Český gratulant, 1872)


Opustil nás Mirek Kos



V úterý 15. dubna 2008 náhle zemřel ve věku 76 let člen našeho sdružení Tři habry Miroslav Kos z Vysokého Újezda, rodák z nedalekých Kozolup, otec dvou dětí, dědeček pěti vnoučat a dvou pravnoučat. Byl zaměstnán jako truhlář v ČKD Praha a k práci se dřevem měl lásku jako k celému životu - miloval muziku, české písničky, rád zpíval a tancoval, měl rád lidi a také pro ně pracoval: v obecním zastupitelstvu ve Vysokém Újezdě a v poslední době v našem Občanském sdružení Tři habry. Pravidelně se zúčastňoval lesních brigád při úpravách poutního místa U tří habrů, při výstavbě přístřešku pro turisty a přípravách na rekonstrukci kapličky. Z jeho truhlářské a stolařské dílny pocházejí soustružené korouhvičky na přístřešku U tří habrů a právě pracoval na dřevěném zábradlí ke schodišti u studánky.
Mirku, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás vykonal. Čest Tvé památce.
S Mirkem Kosem jsme se rozloučili v sobotu 19. dubna 2008 na kozolupském hřbitově.

                                                                                                                                             Občanské sdružení Tři habry


10. května 2009 - Svátek matek. Děvčata, pusu a díky za trpělivost

Neděle 11. května 2008 - Svátek matek

Autorem tohoto obrazu Matky s dítětem je španělský malíř Bartolomé Estéban Murillo (1618 až 1682).

                     Ať smích to byl, ať slzy
                     a hořké slovo k nim
                     vždy ústa maminčina
                     přimkla se k ústům mým.

                                          (Jaroslav Seifert, úryvek z básně Píseň)


Občanské sdružení Tři habry děkuje všem matkám - čtenářkám těchto stránek za jejich zásluhy a přeje, aby jejich ratolesti zdárně vzkvétaly.



Sobota 7. června 2008 - pozvánka k tradiční pouti ke křížku nad Chrustenicemi



Kniha „Tři habry" od F. Nečáska (vyšla r. 1870 a 1927) začíná slovy: „Na skále pod vrchem Řebenem sedí u kříže dívka. Slunce zapadá..."
K tomuto křížku se koná už 16 let každoročně pouť, vedená páterem Vladimírem Bendou z Chrustenic. Letos Vás zveme na sobotu 7. června, sraz v 10 h. v kostele sv. Václava v Loděnici.