Kapitola: Čerpadlo


Sobota 18. listopadu 2017 - Brigáda U Tří habrů

V sobotu 18. listopadu se konala od 9 h dopoledne lesní brigáda U Tří habrů. Na programu bylo odstraňování následků nedávné vichřice a podzimní úklid. Tato reportáž volně navazuje na článek „Sobota 28. října 2017 - Co napáchala vichřice U Tří habrů“.

Když se podíváme na tu spoušť kolem Tří habrů po říjnové vichřici a na hromady nuceně vytěženého dřeva, můžeme být vlastně rádi, že jediným následkem pro naše lesní stavbičky zůstala tato díra ve střeše ,čerpačky’ po pádu velkého smrku.

Po bližším ohledání jsme zjistili, že kromě tašek a hřebenáčů jsou poškozeny i některé latě.

Pepík smetl se střechy listí, aby se tam mohlo lépe pracovat.

Míla s Karlem pak zatím provizorně zakryli díru novými taškami.

Náhradní hřebenáče nemáme. Až je seženeme, střechu doopravíme. Pokud má někdo z čtenářů těchto stránek doma na půdě nebo ve stodole několik nepotřebných hřebenáčů našeho typu, uvítáme, když nám je nabídne.

Závěrečná svačina.

Sestava brigádníků ze soboty 18. listopadu 2017.

U studánky klape nový mlýnek.

Z kusu padlého smrku jsme vyrobili nedaleko kapličky stojan pro cyklisty na jejich kola.

Při cestě domů jsme šli kolem vlakového nádraží v Loděnici. Dějí se tam zajímavé věci. Výpravčího tu už sice dávno zrušili, příjezdy vlaků hlásí automat, ale staromilcům a nadšencům to nevadí. Opravují starou a již se téměř rozpadající budovu čerpací stanice, kde kdysi doplňovaly parní lokomotivy vodu do svých kotlů. Tato ,čerpačka’ je přibližně stejně stará jako ta naše, kterou právě opravujeme (je z 90. let 19. století).


Sobota 28. října 2017 - Co napáchala vichřice U Tří habrů

V neděli 29. října 2017 - po předcházející sobotní vichřici - byla cesta ke Třem habrům od Vysokého Újezda uzavřena.

Kaplička a studánka přečkaly vichřici nepoškozeny.

Nejvíce to „schytala“ naše ,čerpačka’ - padl na ni zlomený smrk a poškodil střechu, naštěstí ne krov.

Kolem Tří habrů je teď plno polámaných a vyvrácených stromů.

Odpadkové koše vichřice smetla a vyprázdnila.

Ulomený a poškozený rozcestník.

Poničený rozcestník je nyní v opravě na dvorku u Vlasáků.


Sobota 20. května 2017 - brigáda u trkačů

V sobotu 20. května 2017 jsme v rámci „Operace Trkače, díl II.“ ve spolupráci s hasiči z Vysokého Újezda pokračovali v čištění 120 let staré dolní trkačové šachty v Hačkách. Na tomto starším obrázku (z předchozí brigády) ještě vidíte zbytky nánosu bahna. Na jejich odstranění použili hasiči tentokrát oproti dřívějším brigádám jinou, závěrečnou čisticí metodu.

Kolem trkačů vede vodovod z Loděnice do Vysokého Újezda a nedaleko od dolní trkačové šachty, kterou jsme čistili, je instalován vodovodní hydrant. Na ten se hasiči napojili, aby proudící vodou mohli později zbývající nános bahna na dně šachty rozředit a vyčerpat. Zleva hasiči Tomáš Praveček a Jirka Góra, u hydrantu náčelník hasičů Jaroslav Wagner.

Pepík Vlasák instaluje agregát pro osvětlení do šachty.

Takový byl pohled do šachty, než jsme zahájili práci. Vše potopeno v průzračně čisté spodní vodě. Přestože naši předkové před 120 lety pracovali poctivě a důkladně, izolace - pokud nějaká byla - to nemohla vydržet.

Hasiči přinášejí čerpadlo. Budou ho potřebovat dvakrát: 1) Nejprve vyčerpat čistou spodní vodu, aby se dostali ke zbytkům nánosu bahna. 2) Bahno rozředit vodou z hydrantu a to pak vyčerpat ven.

Spodní voda už proudí ven z šachty...

Teď přichází ke slovu oděv, zvaný „broďáky“. Hasiči vlezou do šachty, vodou z hydrantu budou bahno ředit a postupně odčerpávat. (Nedávno jsme „broďáky“ viděli v akci při „Vítání ptačího zpěvu“ u Tachlovic, když se ornitologové marně snažili chytit do sítě ledňáčka.)

Na práci v šachtě hluboké asi 3,70 m je nutno si posvítit. Shodou okolností když jsme rozsvítili světlo, přišla hasiče navštívit jejich sluníčka - manželky a partnerky.

Hasič Jan Sloup. Bílá hadice přivádí vodu z hydrantu.

V pozadí přihlíží újezdská hasička Šárka Procházková s potomkem v náručí.

Teď už proudí ven z šachty důkladně rozředěné bahno.

Hlavní úkol splněn: šachta vyčištěna. Hasiči ještě zkusili „prošťouchnout“ původní starou odtokovou rouru (trubku), kterou by pak mohla odtékat z šachty stahující se spodní voda. I když s proudnicí vnikli do roury téměř 10 m, dál to nešlo, tam je odtoková roura přerušena nebo ucpána.

Závěrečná porada a svačina.

Co jsme našli na dně šachty v bahně: šrouby, příruba, kousky trubek - pozůstatky po trkačových mechanicích z konce 19. století.

Detail trkačových zvonů. Mají průměr asi půl metru.

Kohouty na trubkách přivádějících vodu do trkačů.

Ústí odtokové roury (trubky), kterou se nám nepodařilo zprovoznit.

Výstupní trubka o průměru asi 5 cm pro trkanou vodu prochází stěnou šachty asi 1 m pod stropem šachty a pokračuje (pokračovala) pod zemí. My budeme pokračovat v péči o tuto historickou technickou památku a v bádání o trkačích.


Sobota 7. května 2016 - lesní brigáda u trkačů

„Operace Trkače - díl II.“ zdaleka nekončí, přestože újezdští hasiči v sobotu 7. 5. 2016 na trkačových šachtách pět hodin intenzivně pracovali (se skromnou pomocí členů spolku 3H). Ale dosavadní výsledek jejich práce už je dobře vidět, o čemž se můžete přesvědčit na následujících obrázcích.

Hasiči na brigádu dorazili ve složení: Jaroslav Wágner (velitel), Jiří Góra a Jan Sloup.

Nejprve instalovali rám pro poklop horní trkačové šachty (nádrže).

Dolní trkačová šachta byla opět zaplavena vodou, kterou jsme museli nejprve vyčerpat, abychom se dostali k bahnu. Tentokrát jsme si pomohli i elektrickým čerpadlem.

Další mechanizace: Na kyblíky s bahnem jsme se po dřívějších zkušenostech vybavili navijákem, který se velmi osvědčil. Plné kyblíky jsme zpočátku počítali, ale když jich bylo přes 80, tak jsme přestali...

Bahna je v šachtě zatím ještě hodně, ale trkače už se jasně rýsují i s kohouty a výstupní trubkou.

Kam asi vedla?

Na dně šachty asi odtoková roura pro vodu, která trkáním už splnila svoje poslání a pokračovala v cestě do blízkého potůčku. Obsluha trkačů před 120 lety musela být vybavena holínkami stejně jako my dnes.

Celkový pohled do spodní trkačové šachty po skončení sobotní brigády.

Závěrečná porada, svačina a na shledanou v září.Sobota 28. listopadu 2015 - lesní brigáda „U trkačů“

V sobotu 28. 11. 2015 jsme se sešli ráno v 9 hodin v lese na místě zvaném „U trkačů“ nad Rasovou zahradou, abychom společně s hasiči z Vysokého Újezda zahájili „Operaci Trkače - Díl druhý“. Řečeno prozaicky: čistili jsme dolní trkačovou šachtu od stoletého nánosu bahna a kamení.

Vstup do šachty označen trsem zmrzlých václavek.

A již se sjíždějí brigádníci.

S traktorem na valníku přivezl Pepík Vlasák potřebné nářadí.

Hasiči z Vysokého Újezda přijeli ve složení: Jaroslav Wágner (velitel), Jirka Góra, Petr Burian a Martin Kratochvíl.

S metrovým nánosem bahna a kamení jsme počítali. Ale abychom se k němu dostali, museli hasiči nejprve ručně kyblíkem vyčerpat několik hektolitrů vody, která tu v létě při průzkumu v rámci „Operace Trkače - Díl první“ nebyla, takže jsme použití čerpadla nepředpokládali.

Teď už bylo možno do šachty natáhnout kabel elektrického osvětlení.

Souběžně probíhala příprava zakrytí vstupu do horní trkačové šachty.

Detail vstupu do horní trkačové šachty (nádrže).

Hasiči vybrali z šachty několik metráků bahna a kamení.

Trkače už se hezky rýsují, ale dobrou polovinu bahna jsme si ještě nechali na příště.

V bahně jsme objevili tento sto let starý, rzí obrostlý, půl metru dlouhý klíč na matky kolem 30 mm.

Závěrečná porada spojená s občerstvením.

Na jaře 2016 na shledanou!Sobota 18. července 2015: „Operace Trkače - Díl první“

Trasa k trkačům vede z Loděnice kolem kapličky sv. Kateřiny. Při cestě na sobotní brigádu jsme ji tedy navštívili, prohlédli a konstatovali, že je o ni dobře pečováno.

Od začátku nám bylo jasné, že na akci „Trkače“ sami nestačíme. Proto jsme požádali o pomoc újezdské hasiče a ti neodmítli, naopak ochotně nám vyhověli. V sobotu ráno před 10. hodinou jsme se takto sešli a sjeli přímo na místě i s potřebnou technikou. Hasiči Jan Sloup (vnuk zesnulého Mirka Sloupa, člena spolku Tři habry), David Trýb a velitel hasičského sboru ve Vysokém Újezdě Jaroslav Wágner.

Agregát, abychom si mohli na práci v šachtách posvítit.

Výsledek prvního letmého průzkumu v horní šachtě (nádrži): „Kromě hromady kamení a bahna jsou tu myši a žáby.“

Zvířátka hasiči pochytali a vypustili do lesa, potom začali kyblíkem vytahovat kamení a bahno.

Velké balvany vytaženy na laně.

Práce v šachtě je dosti nepohodlná, proto střídání.

Vytěženého bahna a kamení byla pěkná hromádka - šachta má totiž dno o rozměrech přibližně 2,5 x 2,5 m a nános bahna a kamení byl vysoký asi 40 cm.

Začínají se rýsovat první výsledky: přítoková roura o průměru asi 20 cm těsně u dna.

Tato „dvojčata“ o průměru asi 10 cm (rovněž těsně u dna), to budou přívody k trkačům v dolní šachtě.

Klenutý strop horní šachty má v nejvyšším místě asi 180 cm a je stejné konstrukce jako v rezervoáru U Tří habrů. Stěny jsou vyzděny z cihel a skletovány cementovou maltou - po 120 letech existence nejeví nádrž známky poškození (kromě rzi na traverzách a chybějícího poklopu).

To už bylo poledne a průběžně jsme zahájili svačinu.

Očistili jsme vercajk...

... a Tara si dokonce i chvilku lehla.

Po svačině jsme ještě prozkoumali dolní šachtu s trkači.

Hasiči nainstalovali opět agregát a osvětlení a konstatovali, že situace v dolní trkačové šachtě je podobná, jako v šachtě horní (v nádrži): dřevo, kamení, bahno... Vrstvu nánosu odhadli na 80 cm.

Největší předměty, které do šachty nepatří - polena, větve a balvany hasiči vytahali ven, a bahno s kamením jsme si nechali na příště. To proběhne „Operace Trkače - Díl druhý“. Na závěr hasiči vyfotografovali zatím bahnem zanešený interiér dolní trkačové šachty, abychom všichni viděli, na co se můžeme těšit:

Újezdským hasičům děkujeme a doufáme, že nám pomohou toto dílo dokončit.


Vedlejší produkty „Operace Trkače“ (aneb Ze starých archivů)

„Operace Trkače“, kterou spolek Tři habry zahájil v květnu 2015, probíhá zdárně, ale zatím bezvýsledně. Ponořili jsme se do dokumentů Státního oblastního archivu v Praze - Chodovci [85] a tam studujeme záznamy z konce 19. století, týkající se našich končin. O vodovodu od Tří habrů do zámku ve Vysokém Újezdě, natožpak přímo o trkačích nad Rasovou zahradou jsme doposud nenašli ani zmínku.
Dokumentace zámku a velkostatku Vysoký Újezd je tam uchovávána pod signaturou II 153 společně se záznamy ze Sv. Jana pod Skalou pod názvem „Velkostatek Svatý Jan pod Skalou, 1310 - 1903“. Hned v úvodu inventární knihy k této části fondu se praví: „Bylo zjištěno, že většina spisů statku Vysoký Újezd se nedochovala“.

Praha - Chodovec: budovy Archivního areálu, Státní oblastní archiv.


Ale zájemce o studium historie našeho kraje můžeme potěšit zjištěním, že pod následujícími inventárními čísly ve fondu II 153 si mohou v chodoveckém archivu prohlédnout tyto spisy:

738 - Kniha kontraktů při statku Vysoký Újezd 1782 - 1842.
755 - Kniha purkrachtní Vysoký Újezd 1694 - 1810.
758 - Pozemková kniha rustikální - Vysoký Újezd 1821 - 1881.
760 - Pozemková kniha dominikální, Vysoký Újezd, Dolní a Horní Roblín, Mořina 1800 - 1879.
353 - Škola ve Vysokém Újezdě - dotace, nadace, stavba; 1826 - 1848.
355 - Škola v Loděnici 1832 - 1834.

Ukážeme vám však některé zajímavosti, na které jsme zatím v archivu narazili, i když se přímo netýkají Tří habrů, ale s naším krajem úzce souvisí:

V Lužcích měl na konci 19. století opravnu hospodářských strojů pan František Kohout a tento účet vystavil v lednu r. 1898 panu Bergerovi ze Sv. Jana pod Skalou za opravu žentouru.

Dopisní papír pana Heinricha Cífky, majitele loděnického zámku a vinohradu, z r. 1903. (Text dopisu se týká rybolovu v Kačáku.)

Od r. 1897 funguje v Loděnici železnice a nádraží. Toto je průvodka zboží, zaslaného v říjnu roku 1900 do Loděnice (pro bubovický dvůr) - kotle na vaření krmi pro vepříky.

V roce 2012 byl vyhlášen Českou společností ornitologickou Ptákem roku tetřev hlušec. Pták, kterého většina z nás v přírodě nikdy neviděla. Jak vidíte na předcházejícím záznamu a v následující tabulce, pro naše předky tetřev až takovou raritou nebyl. V archivu jsme našli podrobné záznamy o ulovené zvěři v letech 1892 - 1894 „ve hvozdech k velkostatku Sv. Jan pod Skalou přináležejících“ (revíry Bubovice a Záhrabská), což je kousek od Tří habrů, a můžeme si tedy podle toho udělat obrázek, jak to v našich lesích a luzích vypadalo, když stavěli v roce 1892 kapličku sv. Antonína.

Protože záznamy o lovu zvěře jsou v knihách velmi rozsáhlé a podrobné (včetně data každého odstřelu - a střílelo se celoročně), dovolili jsme si je zestručnit a sestavit z nich přehlednou tabulku za léta 1892 - 1894 (z dnešního pohledu je zajímavé, že černá zvěř není v tehdejších záznamech nikde ani zmíněna).

V Loděnici působil na konci 19. století kolář Jan Bezkočka. Toto je jeho účet za kolářské práce pro dvůr v Sedlci za dobu od července do září 1895.Čtvrtek 7. května 2015: operace „Trkače“ zahájena - Prolog

Součástí vodovodu, vybudovaného na počátku 90. let 19. století od Tří habrů do zámku ve Vysokém Újezdě, byly také trkače, umístěné v lese nad Rasovou zahradou, kde se dodnes říká „U trkačů“, a propojené s hlavním řadem kameninovou rourou.
Pro pořádek: Trkač je jednoduché vodní čerpadlo, které k čerpání využívá energie samotné proudící vody. Vynalezli je už na konci 18. století bratři Montgolfierové.
Zdejší trkače tedy Občanské sdružení Tři habry považuje „za své“, má v úmyslu je důkladně prozkoumat a zakonzervovat (uchovat).

S heslem „Holub vrká, trkač trká“ jsme tedy vyrazili ve čtvrtek 7. května 2015 do lesa. Slyšeli jsme holuba hřivnáče i doupňáka, ovšem naše trkače - ty mlčí. Možná už sto let. Je zajímavé, že jsme se v minulosti setkali s lidmi, kteří pamatovali strojní čerpadlo U Tří habrů ještě v chodu po 2. světové válce, ale neznáme nikoho, kdo pamatuje (pamatoval) v činnosti zdejší trkače. Třeba je některý z čtenářů těchto stránek lépe informován, než jsme my, a ozve se nám?

Míla měří hloubku trkačové šachty - 2,7 metru. (To jsme ovšem ještě netušili, jak velký bude v šachtě nános bahna.)

Pohled na dno trkačové šachty.

Další šachta, o kousek výše, asi sloužila jako nádrž na vodu.

Máme tedy před sebou řadu otázek, z nichž jsou nejdůležitější: 1) Proč tu tyto trkače byly? 2) Jakou vodu trkaly? 3) Ve které době byly funkční?


Nové zábradlí v čerpačce

V pátek 5. září 2014 instaloval Jaroslav Wágner (velitel hasičského sboru ve Vysokém Újezdě) vlastnoručně vyrobené nové zábradlí v domečku bývalé čerpačky U Tří habrů. Je to z bezpečnostních důvodů, aby nějaké zvíře nebo i člověk nemohli spadnout do studny. Jardovi za tuto práci a pomoc děkujeme.


Sobota 10. května 2014 - brigáda U Tří habrů

Všechny pracovité ruce jsme pozvali k brigádě U Tří habrů v sobotu 10. května 2014. Na programu byla oprava podlahy v domečku bývalé ,čerpačky’ a příprava na blížící se červnovou pouť ku sv. Antoníčkovi.
Sraz brigádníků byl mezi 9. a 10. hodinou dopolední.

Když jsme ke Třem habrům dorazili, již tam jeden dělník - nezávisle na naší pozvánce - pracoval. Byl to František Davídek z Loděnice a vysekával buřinu kolem malých stromečků, zasazených vloni na pasece proti ,čerpačce’. Vyroste tam smíšený les; jsou tam sazenice buků, dubů, javorů, borovic a smrků.

Nejprve Míla dozdil u studny v ,čerpačce’ několik šárů dávno chybějících cihel.

Honza s Luďkem mu míchali maltu.

Pak Luděk vydláždil cihlami díry a mezery v podlaze ,čerpačky’.

Pepík průběžně pokosil vysokou trávu kolem ,čerpačky’ i v okolí kapličky.

Věra, Olga a Lucie s dětmi vyplely lesní záhony a zametly v okolí kapličky. Čmárance na kapličce, které jsou vidět na obrázku z velikonoční brigády 19. dubna 2014, už jsou zatřeny. O nový nátěr znečištěných stěn se opět postaral Jirka Štrébl z Vysokého Újezda. Děkujeme.


Sobota 19. dubna 2014 - Brigáda U Tří habrů

Jarní úklidová brigáda U Tří habrů se konala na Bílou sobotu 19. dubna 2014. Vzhledem k tomu, že to byla brigáda na poutním místě u kapličky sv. Antonína, nejednalo se o narušení důstojnosti velikonočních svátků; naopak.
Sraz brigádníků byl mezi 9. až 10. hodinou dopolední.

Nejprve jsme zkontrolovali, jak rostou nově zasazené habříky ze čtvrtka 10. dubna. Zatím je to dobré.

Pak jsme si všimli, že někdo lehce počmáral kapličku. To už dobré není.

Naším hlavním sobotním úkolem však bylo vyčistit podlahu ,čerpačky’ - budoucího technického miniskanzenu.

Květa a Míla v plné práci.

A při té příležitosti jsme objevili 120 let starou vodovodní rouru...

Poté Míla položil dlažbu z cihel kolem studny. Další práce budou pokračovat v sobotu 10. května 2014, kdy opravíme díry v podlaze ,čerpačky’.

Vysekali jsme buřinu a „přistřihli křídla“ keříkům, které se tlačily do cesty ke kapličce.

Rodí se nová ,tříhabrová’ generace. Toto je Frantík.

Maličká Mia.

Maruška mezi pejsky. Pejsek na lavičce, tvářící se jako sfinga, to je naše Tara; ten pejsek vpravo chodí ke Třem habrům často, ale jenom na třech nohou (čtvrtou - pravou přední - pozbyl v nerovném souboji s černou zvěří).

Po práci u ohníčku před kapličkou.

Přijela parta cyklistů a hlásili, že se ,od golfu’ blíží pozoruhodná pěší skupina návštěvníků. Jak vidíte na obrázku, buřtů na grilu je tu více než brigádníků i cyklistů - taková je tu pohoda a hojnost.

Zvědavi a rádi jsme na ty pozoruhodné návštěvníky počkali. Netrvalo to dlouho. Navštívit kapličku a studánku U Tří habrů přišlo 10 členů vlastivědného historického spolku z nedaleké Rudné v dobovém oblečení (Rakousko-Uhersko/První republika) a s košíčky naplněnými proviantem. Řekli nám, že obnovují staré zapomenuté tradice pikniků v přírodě na zajímavých místech, jak to kdysi činívali naši předkové.

Můžeme konstatovat, že naprostá většina brigád U Tří habrů skončí v družné besedě s návštěvníky tohoto poutního místa.


Konec června 2013 - táborníci u Tří habrů

V závěru měsíce června 2013 jsme zaznamenali U Tří habrů dvě návštěvy, které nebudeme komentovat, jenom vám je přiblížíme několika obrázky. Jsme si vědomi, že je toto místo natolik kouzelné, že se tu líbí i těm, kteří nectí zásady sv. Antonína.

Z našeho stavebního materiálu si udělali ohniště a sedátka, jako palivo použili dřevěnou mříž nad studní v domečku „čerpačky“.Květnové brigády 2013 U Tří habrů

V měsíci květnu jsme uspořádali U Tří habrů dvě lesní brigády. Toto poutní místo si zaslouží trvalou péči a kromě toho se blíží červnová Antonínská pouť, na kterou vás srdečně zveme (letos bude v sobotu 15. června).

První květnová brigáda se konala ve státní svátek, ve středu 8. května 2013. Je potřeba trochu zpevnit povrch, kudy přicházejí poutníci, proto ta hromada hrubého štěrku. Rozhrnul ji se svým strojem „Komatsu“ pan Václav Blažek z Vysokého Újezda (obr. nahoře). Děkujeme za spolupráci.

Druhý podobný stroj přijel ráno v sobotu 25. května 2013 na druhou květnovou brigádu a řídil ho další příznivec 3H a náš kamarád Karel. Ten rozhrnul a upěchoval horní vrstvu jemného štěrku, takže kolem kapličky a studánky je to teď jako na promenádě. Děkujeme za spolupráci.

Pepík Vlasák nejmladší pokosil vysokou trávu v okolí kapličky, studánky i čerpačky.

Míla Kratochvíl v popředí krájí polínka ze suchého modřínu na ohýnek; děvčata v pozadí za kapličkou plejí stráňku s mladými habříky a plazivými jalovci.

Sobotní brigády se zúčastnili hned od rána také hasiči z Vysokého Újezda. Nabídli se totiž, že nám pomohou vyčistit 120 let starou a už asi 50 let zasypanou přečerpávací studnu U Tří habrů v našem budoucím technickém miniskanzenu:

Původně jsme předpokládali, že to bude akce na několik dnů, na několik brigád. Studna je 4 metry hluboká a 1,5 metru široká. Hasiči si s sebou přivezli potřebnou techniku - agregát, osvětlení a kladkostroj, ale hlavně sílu a energii - a zvládli to za jediný den.

Materiál z nitra dávné studny jsme pečlivě třídili v naději, že objevíme nějakou tu starožitnost, neřkuli poklad.

Hasič Jirka Góra při práci.

Velitel újezdských hasičů Jarda Wágner leze po žebříku z vyčištěné studny. (O týden později, při deštích a záplavách začátkem června 2013 se do čerstvě vyčištěné studny ,natáhly’ asi 2 metry spodní vody.)

Následovala identifikace našich „vykopávek“: několik kovových součástí starého čerpadla, pár králičích a kuřecích kostí z dávných svačin a z novější doby kelímek od jogurtu z roku 1980.

A o půl čtvrté odpoledne už jsme po vykonané práci opékali na roštu buřtíky a hlavně kloboučky májovek, které v těch dnech kolem kapličky hojně vyrostly. Děkujeme újezdským hasičům za pomoc a čtenáře našich stránek zveme na pouť ke Třem habrům v sobotu 15. června 2013.


Sobota 13. října 2012 - brigáda u čerpadla (budoucího technického miniskanzenu) U Tří habrů

V sobotu 13. října 2012 ráno v 9 hodin jsme se sešli U3H k nenápadné brigádě. Dělníků sice bylo málo, ale o to více práce jsme vykonali. Vyklidili jsme poslední zbytky nepořádku z domečku bývalého čerpadla, částečně okopali a vypleli prostor kolem sazenic nových habrů a příště už se pustíme do čištění studny s očekáváním, co všechno tam vyhrabeme.


Od pátku 29. června 2012 má „čerpačka“ novou střechu

Na konci dubna 2012 pokládali hasiči novou krytinu na střechu sokolovny ve Vysokém Újezdě. Po dohodě s vedením spolku Tři habry část starých tašek a hřebenáčů zachránili a převezli ke Třem habrům, že budou použity jako krytina střechy renovovaného, 120 let starého domečku bývalé čerpací stanice vody do zámku ve Vysokém Újezdě.

Brigádníci ze spolku Tři habry vyrobili, připravili a přibili latě pro střešní tašky v polovině června 2012.

V pátek odpoledne 29. června 2012 pak nastoupilo lesní brigádnické trio (na obrázku zleva) Honza - Jirka - Tomáš a do prostor „čerpačky“, neboli budoucího technického miniskanzenu, už nebude pršet - střecha je položena včetně oplechování, které vyrobil a připravil Míra Havlíček (všichni z Vysokého Újezda).

Kdo by řekl, že na tomto místě ještě před rokem byla beznadějná ruina?


Neděle 29. dubna 2012 - dvě nové střechy jednou ranou

Tu první novou střechu bude mít brzy sokolovna ve Vysokém Újezdě. Jak vidíte na obrázku, už je nová krytina z části položena. Ze staré krytiny je však možno ještě vybrat mnoho dobrých tašek a hřebenáčů, které mohou být opět využity. Proč by tedy nemohly dál sloužit U Tří habrů na střeše technického miniskanzenu (bývalé „čerpačky“), kde jejich patina přijde jistě zcela věrohodně vhod, a přitom budou zadarmo?

Občanské sdružení Tři habry se dohodlo s újezdskými hasiči, aby při brigádě v neděli 29. dubna 2012 sundali se střechy sokolovny část krytiny opatrně tak, aby mohla být znovu položena na nový krov „čerpačky“ U Tří habrů. A tak vznikne druhá nová střecha.

Co hasiči slíbili, to splnili; několik set zachovalých tašek a potřebné množství hřebenáčů naložili na dvakrát na vlek, odvezli ke Třem habrům a tam složili. O té druhé nové střeše - U Tří habrů - vás budeme brzy informovat slovem i obrazem. Újezdským hasičům a ostatním brigádníkům, kteří přišli v neděli dopoledne na pomoc, děkujeme.


Od dubna 2012 má technický miniskanzen U Tří habrů nový krov a nové štíty

Již druhým rokem pracujeme na rekonstrukci 120 let starého domečku čerpadla vody od Tří habrů do zámku ve Vysokém Újezdě (průběh prací můžete sledovat v kapitole „Čerpadlo“ na těchto webových stránkách). Okolí vyčištěno, hrubá stavba dokončena, nyní přišla na řadu konstrukce krovů, abychom mohli miniskanzen zastřešit. Shodou okolností právě probíhala těžba dřeva v obecním lese kolem Tří habrů a Obecní úřad ve Vysokém Újezdě nám věnoval při této příležitosti jako sponzorský dar pro tento účel několik kmenů na výrobu krovů, za což děkujeme:

Vaznice, krokve, kleštiny i latě byly vyrobeny během března/dubna 2012 u Vlasáků v dílně a na dvoře hlavně zásluhou Jirky Vlasáka.

Na povrchové úpravě materiálu pro krov se potom podíleli naši dorostenci i starší brigádníci.

A v sobotu 14. dubna 2012 odvezl Vlasákův traktor materiál na krov na místo určení - k „čerpačce“ ke Třem habrům. Brigádníci se rozdělili do dvou skupin: jedni nosili a připravovali části krovu, druzí uklízeli větve a roští po okolní těžbě dřeva.

Na několika obrázcích jsme ve zkratce zachytili, jak vyrostl krov technického miniskanzenu U Tří habrů. Stavbu krovu řídil a zrealizoval Tomáš Kratochvíl z Vysokého Újezda, hlavním pomocníkem mu byl Honza Kálal. Sehraná dvojka. Jako krytina zanedlouho poslouží staré, ale ještě dobré tašky ze střechy inovované újezdské sokolovny.

Na vykácených plochách kolem Tří habrů budou brzy vysázeny nové stromky.

Jak už se nám často stává, i při sobotní brigádě 14. dubna 2012 jsme opět našli historické cennosti, i když značně zrezivělé: 120 let staré panty a svorník. To vše bude vystaveno a k vidění v našem technickém miniskanzenu.

Neuplynul ani týden a v pátek ráno 20. dubna 2012 přijelo auto naší sponzorské firmy Turfing, její pracovníci nainstalovali agregát, míchačku, připravili materiál a pustili se do práce.

Vyzdívali štíty „čerpačky“.

O několik dní později, ve čtvrtek 26. dubna 2012 přijel ke Třem habrům Pepa Hovorka z Tachlovic (zaměstnanec firmy Turfing), zazdil pozednice...

...a zahájil práce na vnější omítce. Štíty a krovy jsou tedy připraveny, příští brigády budou věnovány zastřešení.


Podzime, prosím: „Vyplať kovy listí svého mě ze dnů odraných...“

Veršem Františka Halase z básně Podzim (ze sbírky Dokořán, 1936) vás zveme k podzimní návštěvě poutního místa U Tří habrů. Když se zadíváme do zlatého habrového listí kolem kapličky a studánky, opravdu alespoň na chvíli zapomeneme na trampoty všedního dne.

Ale přijďte se podívat nejenom kvůli poezii podzimu. Uvidíte, že zdi domečku starého čerpadla vody do zámku ve Vysokém Újezdě už jsou opraveny a že slíbený technický miniskanzen se už začíná rýsovat. Díky donátorským příspěvkům vás všech, kteří sledujete a podporujete činnost spolku Tři habry, a sponzorské firmě Turfing, s. r. o. pana Františka Turka.

Tyto záběry jsou z neděle 6. listopadu 2011. Můžeme tedy oslavit glajchu, spisovně řečeno věnec. Ale nevíme přesně, jak vypadala střecha „čerpačky“. Uvítáme, pokud nám někdo ukáže starou fotografii tohoto domečku, který byl podle pamětníků funkční ještě krátce po druhé světové válce. Jinak si budeme muset krovy a střechu vymyslet.


Sobota 22. října 2011 - brigáda U Tří habrů

Máme dalšího solidního sponzora, což nás utvrzuje v tom, že činnost spolku Tři habry není zbytečná. Je jím firma Turfing, s. r. o. pana Františka Turka, která se ujala rekonstrukce domečku starého čerpadla U Tří habrů.

V sobotu 22. října 2011 se dostavili její zaměstnanci brzy po ránu ke Třem habrům s nákladní dodávkou, přivezli s sebou míchačku, agregát, lešení, suchou maltu v pytlích a hned se dali do práce.

Díky zedníkům Josefovi a Michalovi z firmy Turfing domeček roste jako z vody. Ostatní brigádníci ze spolku Tři habry vyklízeli sutiny z vnitřních prostor domečku a připravovali ohniště a dřevo, abychom si všichni po práci mohli upéct něco k svačině/obědu.


Domeček volá: V sobotu 14. května 2011 brigáda u starého čerpadla!

Sešli jsme se U Tří habrů na lesní brigádě 14. 5. 2011 dopoledne a pokračujeme na záchraně domečku bývalého čerpadla vody do zámku.

Ještě donedávna zarostlá, zpustlá a nepovšimnutá troska domečku nikoho nezajímala. Teď už začíná být pozoruhodná a láká kolemjdoucí turisty. V sobotu 14. 5. 2011 jsme proto nejprve instalovali dřevěnou mříž, která by měla zabránit zvědavcům spadnout do několik metrů hluboké šachty.

Poté jsme pokračovali ve vykopávkách. A že jsme toho našli...!

Vykopali jsme chladič naftového motoru vodního čerpadla, odhadem asi ze 40. let minulého století. Dále několik kusů cihel se záhadnými nápisy, ovšem tentokrát už se nám je podařilo rozluštit. Na cihlách je napsáno: J. ŠPAČEK - TR. ÚJEZD. A skutečně, v Trněném Újezdu byla na konci 19. století cihelna a dodnes tam mají místní název „V Cihelně“. Jak jsme slíbili - bude to ještě detektivka!

V závěru brigády nás potěšila svojí návštěvou dětská výprava na koních.


Velikonoční sobotní lesní brigáda 23. dubna 2011

Na Bílou sobotu 23. dubna 2011 dopoledne od 9.30 h se konala U Tří habrů další jarní lesní brigáda. Náš úkol zatím stále trvá: připravit zdi staletého domečku na rekonstrukci:

Kolem dokola domečku je už uklizeno, teď odvážíme hromady suti zevnitř domečku a třídíme použitelný materiál.

Studánka a kaplička sv. Antonína jsou od jara vděčným cílem víkendových výletů. Tolik milých návštěvníků se tu sešlo na Bílou sobotu 2011 odpoledne.
Termín další lesní brigády brzy oznámíme.


Kopat ještě trochu hlouběji a bude to detektivka -
Cenný nález při lesní brigádě v sobotu 16. dubna 2011

V sobotu 16. dubna 2011 dopoledne jsme se sešli v kouzelném lesním zákoutí U Tří habrů a pokračovali v práci na záchraně staletého domečku parního čerpadla vody do zámku ve Vysokém Újezdě. Zatím stále odklízíme hromady suti, prorostlé ostružiním, ale výsledek už se rýsuje a překvapení také.

Mezi úlomky cihel, hlínou a opadanými větvemi jsme vykopali tuto raritu: kus cihly neobvyklého tvaru se zbytkem nápisu: ...AČEK ...ÚJEZD. Poradí nám někdo, co znamenala v roce 1892 písmena ...AČEK vypálená na cihle?
Zalistujte s námi v kapitole „Z kroniky“ na těchto internetových stránkách - tam zjistíme, že kolem roku 1900 fungovala ve Vysokém Újezdě hrnčírna pana Františka Žáčka. Těšme se, jaká překvapení přinesou příští lesní brigády.


Jaká byla lesní brigáda v sobotu 6. listopadu 2010

Tímto obrázkem z 25. září 2010 jsme pozvali zájemce na lesní brigádu v sobotu 6. listopadu 2010. Každá lesní brigáda U tří habrů má svůj neopakovatelný půvab. Sraz brigádníků byl v 9 hodin ráno a pokračovali jsme na úpravě terénu kolem budoucího malého technického skanzenu U tří habrů:

Konečně jsme při vykopávkách narazili na první historické památky: přes sto let staré saze v základech komína parního čerpadla, přes sto let starý ručně kovaný hřeb a kramle.

A stejně takto zde před sto osmnácti lety seděli naši předkové po práci, když stavěli kapličku a čerpadlo U tří habrů (i když takový hezký altánek k tomu neměli). Vzpomněli jsme na ně a vzdali jim čest. Jsme rádi, že můžeme v jejich díle pokračovat a snad ho zachováme.


Lesní brigáda v sobotu 25. září 2010

Dva roky starým obrázkem z období výstavby kapličky jsme na těchto internetových stránkách navodili pracovní atmosféru U tří habrů a pozvali přičinlivé ruce ku pomoci:

Takhle vyrostla nad studánkou v roce 2008 znovuobnovená kaplička U tří habrů. Teď je ještě potřeba zachránit a zachovat její okolí. Voda od Tří habrů byla od konce 19. století čerpána a vedena do zámku ve Vysokém Újezdě a podnes se zachovalo torzo domku, kde bylo čerpadlo umístěno:

Zbytky tohoto domku s pozůstatky čerpadla chceme zachránit a zakonzervovat jako maličký technický skanzen vedle kapličky sv. Antonína. V sobotu 25. 9. 2010 dopoledne jsme začali úklidem terénu a rozbořeného zdiva:

Sešlo se 10 brigádníků a brigádnic a pro ty s větší představivostí se už výsledek začíná rýsovat (jinak by přece nikdo na brigádu nepřišel):