Kapitola: Kaplička


Sobota 9. listopadu 2019 - Brigáda U Tří habrů

Tímto starším snímkem z brigády U Tří habrů jsme vás pozvali na sobotní lesní brigádu. Na programu byl podzimní úklid okolí kapličky, studánky a čerpačky. Sraz byl v sobotu 9. listopadu v 9 hodin u kapličky sv. Antonína.

Z Golfu Albatros nám zapůjčili tento fukar na úklid spadaného listí, kterého jsou kolem Tří habrů na podzim hromady. Za zapůjčení fukaru děkujeme.

Kromě listí jsme uklidili a naporcovali pro budoucí příchozí poutníky spadané suché větve v okolí.

Na vycházku a posvačit u studánky přijela mladá rodina s dětmi a koníky.

Ale nevybrali si nejvhodnější termín, neboť fukar dělá velký rámus a kolem létá listí...

Schody ke studánce a mlýnek nebyly v nánosu listí ani moc vidět a takhle prokoukly.

To při naší závěrečné svačině už bylo ticho, protože fukar „klekl“ a zbytek jsme uklidili ručními hráběmi.Sobota 15. června 2019 - Antonínská pouť U Tří habrů

Pranostika říká: Na svatého Antonína broušení kos započíná; a to letos určitě vyšlo – červnová vedra sušení sena bezesporu prospěla. Pouť se však konala na svatého Víta a to pranostiky už hovoří i o dešti (například: Déšť na Víta - špatná budou žita. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. Svatý Vít dává trávě pít.).

Nicméně déšť dorazil až večer a stromy kolem studánky svým stínem chránily všechny poutníky před slunečním žárem, takže pouť se skvěle vydařila. Tachlovický pan farář Vehovský dodal potravu duševní, potravu pro žaludek obstaraly stánky s vychlazeným pivem, pečenými klobásami, krkovičkou nebo s čerstvými brambůrky. Berounská šestka dotvářela atmosféru melodiemi pro uši dospělých a pro nožky malých tancechtivých slečen. Ostatní děti se zabavily u studánky a potůčku s tekoucí vodou a žabkami. K tomu slavnostně vyzdobená kaplička, improvizovaný oltář s květinami a květinová výzdoba od spolku Pelargonie z Loděnice. Zkrátka a dobře krásná akce, pohodové posezení i příjemné sousedské popovídání či vzpomínání. Kdo letos chyběl, může zavítat na pouť příští rok anebo si udělat výlet jen tak – opravená kaplička, čerstvá pramenitá (a podle pověsti i kouzelná) voda a zastřešené posezení vítají poutníky po celý rok. Nezbývá než upřímně poděkovat spolku Tři habry, který vše opravil a stará se i o údržbu tohoto poutního místa.

Jana Tučková, napsáno pro Loděnický zpravodaj

Ostražitě a s nedůvěrou pohlížel na předpouťovou přípravu i na přicházející poutníky náš nový obyvatel Tří habrů - drozd zpěvný, který si letos postavil své hnízdo kousek od kapličky.

Nakonec - pouť nepouť - oběma drozdím rodičům stejně nezbylo nic jiného než lovit, sbírat, krmit a hlídat.

Už dorazil pan farář František Norbert Vehovský z Tachlovic. Jeho první kroky vedly ke studánce, občerstvit se chladnou vodou přímo z pramene (10 °C). Na obrázku při rozhovoru s kapelníkem Berounské šestky Láďou Mužíkem na téma „introitus“.

Bohoslužba začíná, / která od Krista Pána / byla při večeři jeho / ustanovena. (Švédův jihočeský zpěvník)

Liturgii doprovázel na elektrofonické varhany předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák z Vysokého Újezda a hrou na kytaru a zpěvem členové rodiny Aufovy z Tachlovic.

V závěru lesní bohoslužby ministranti oběhli všechny věřící s křesťanským pozdravením pokoje.

Společně jsme během lesní mše zazpívali dvě písničky z tohoto tachlovicko-rudenského Zpěvníku.

Kapela Berounská šestka zahrála při zahájení mše slavnostní introitus (viz obrázek pana faráře s kapelníkem na začátku této naší obrazové reportáže) a po skončení bohoslužby pak hrála k poslechu, tanci a potěšení až do podvečerních hodin.

Poutníci z Loděnice.

Nučické perníčky paní Jeřábkové.

Cukrová vata a smažené brambůrky manželů Hauerových.

Nový mlýnek v provozu.

Pepíkovi Mezulianovi z Mezouně (našemu sponzorovi; třetí zleva) se právě včera narodila vnučka Eliška. Blahopřejeme a Elišce jsme připili na zdraví.

Lesní bufet je nezbytnou součástí Antonínské pouti, jak už naznačila Janinka v úvodním komentáři. Provozovali ho jako vždy Roman s Robertem a dva sudy piva dodal sponzorský pivovar Bernard. Výtěžek byl věnován na dobročinné účely spolku Tři habry. K tomu se nám sešlo dalších 2050 Kč od poutníků v naší přenosné lesní kasičce. Děkujeme všem!

Květinová výzdoba uvnitř kapličky je od Věry Kratochvílové a Elišky Kosové z Vysokého Újezda.Sobota 8. června 2019 - Předpouťová brigáda U Tří habrů

Blíží se Antonínská pouť, a proto je potřeba kapličku sv. Antonína, studánku a okolí „dát do gala“. Za tím účelem jsme svolali na sobotu 8. června dopoledne předpouťovou pohodovou brigádu a pro inspiraci jsme přiložili tento jeden starší dekorační obrázek z dřívější brigády.

V rámci předpouťových aktivit U Tří habrů chlapci Kratochvílovi z Vysokého Újezda našli nové hřebenáče, které jsme před několika lety pečlivě „uklidili“ pro podobnou příležitost, a opravili střechu na čerpačce, poškozenou vyvráceným smrkem při vichřici 28. října 2017.

Program předpouťové brigády bývá většinou stejný: posekat přerostlou trávu v okolí;

přistřihnout větve, které zarůstají lesní cestu ke kapličce.

Nový mlýnek už klape na svém místě.

Naši malou dendrologickou zahrádku kolem Tří habrů jsme obohatili o sazenici vrby čínské.

Při závěrečné svačině jsme si všimli...

...že téměř nad ohništěm (naštěstí v bezpečné výšce) si postavil hnízdo drozd zpěvný, kterého naše brigáda i svačina rušily, protože právě krmil mladé.

Část předpouťových brigádníků. Přišel se na nás podívat a načerpat sílu ze studánky také nejstarší současný občan Vysokého Újezda, pan Zdeněk Horák (2. zleva, 92 let, narozen v říjnu 1926).


Při Antonínské pouti už nový mlýnek bude zase klapat

Vzhledem k tomu, že zloději náš mlýnek ke studánce nevrátili (což jsme čekali), vyrobil předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák mlýnek nový, který si můžete prohlédnout zatím na následujících dvou obrázcích a na pouti pak v provozu u studánky U Tří habrů:Sobota 15. července 2017: Brigáda U Tří habrů

Starším obrázkem z jedné z předchozích brigád jsme vás pozvali na sobotu 15. července ke Třem habrům na další brigádu. Odstraňovali jsme neblahé následky několika vydatných lijáků z poslední doby:

Květa, Pepa, Karel a Míla odstranili nános bahna z příjezdové cesty.

Vašek s bagrem upravil cestu ke kapličce a studánce. Mírně ji sešikmil tak, aby voda z protějšího kopce netekla po cestě ke Třem habrům, ale do lesa.

Ještě oprava nájezdu u kapličky.

Po práci byla svačinka.Sobota 17. června 2017 - 10. Antonínská pouť U Tří habrů

Než zahájíme pouť, podívejme se, co je U Tří habrů nového:

U Wagnerů mají miminko: dcerušku Jasmínku. Blahopřejeme!

Na palouku vedle altánku je nový stožár s praporem spolku Tři habry.

K léčivému kameni nové schodiště i se zábradlím.

V podkroví altánku nové srdíčko. Přejeme M+D mnoho štěstí!

Ve 14 hodin zahájil naše poutní setkání lesní bohoslužbou tachlovický pan farář František Norbert Vehovský.

Na varhany doprovázel předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a zpívaly k tomu Marie Jirkovská a Jana Kozáková.

My ostatní jsme v průběhu bohoslužby zpívali již tradičně píseň z roku 1918 „V zemi věrných Čechů“ autorů V. Hornofa a F. Suchého. Ze vstupní sloky citujeme: „Smiluj se, ó Pane, v milosti a lásce shlédni na svůj lid / žehnej národu a vlasti milované, / hojnost zemi dej a míru svatý klid.“ A ze závěrečné sloky: „Duším světlo víry, srdcím lásku dej, / sešli pomoc svoji z trůnu nebeského, / českou zemi chraň a lidu požehnej.“

Když pan farář řekl: „Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje“, ministranti oběhli poutníky a podali jim ruku.

Po skončení lesní mše vystřídala varhany country kapela „Tornádo“ z Karlíka.

Robert Ambrož s Romanem Dvořákem jsou stálými a tradičními výčepními a hostinskými v lesním bufetu. Letos jsme opět obdrželi jako sponzorský dar dva sudy piva Bernard od Pepíka Mezuliana z Mezouně. Poutníci se činili a v podvečer byly sudy prázdné. Sponzorovi, hostinským i poutníkům děkujeme. V naší přenosné lesní pokladničce se sešlo během odpoledne 1317 Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů, za což všem dárcům děkujeme.

V Hauerově stánku s cukrovou vatou, popkornem a brambůrkami jsme si prohlédli stroj na výrobu bramborových lupínků.

A ještě týden po pouti doma snídáme lahodné perníčky od paní Jeřábkové z Nučic, jimiž jsme se v jejím stánku zásobili:

Loučíme se s přáním „Za rok na shledanou“ a slovy, která do naší pamětní knihy vepsal pan farář František Norbert Vehovský: „Ať sv. Antonín provází svojí přímluvou ty, kteří zde stráví chvíle v tichu.“


Nový obraz kapličky sv. Antonína U Tří habrů

Na našich internetových stránkách v kapitole „Kaplička“ jsou k vidění dva obrazy kapličky sv. Antonína U Tří habrů (přesněji řečeno předchůdkyně té dnešní kapličky): jeden je od loděnického malíře Jaroslava Lišky, ten druhý je podepsán jen příjmením malíře - Jelínek (snad se jedná o malíře Jiřího Jelínka z Králova Dvora).
Zde vám představujeme nový obraz naší kapličky. V roce 2015 ho namaloval Zdeněk Žáček z Mořiny. Ještě donedávna byl obraz vystaven v Plzni, takže až nyní jsme si ho mohli vyfotografovat. Je to olej na plátně, formát 40 x 30 cm.


Sobota 26. listopadu 2016 - podzimní úklid u kapličky

Ve druhé polovině listopadu bylo už poutní místo U Tří habrů zcela zasypáno listím z okolních stromů. Proto jsme se v sobotu 26. listopadu 2016 po ránu sešli, abychom listí uklidili.

Velkým pomocníkem nám byl tento stroj: benzinový fukar, zapůjčený z golfového hřiště, za což děkujeme.

Zde můžete posoudit výsledek brigády a přijďte se ke Třem habrům podívat.


Sobota 10. září 2016 - slavnostní událost: svatba u Tří habrů

Všechny podstatné a potřebné informace jsou obsaženy ve svatebním oznámení. Jste srdečně zváni, přijďte novomanželům blahopřát. Spolek Tři habry je potěšen důvěrou a připojuje verše Vítězslava Hálka:

                 Z mých pustých dnů mi nebe tkáš,
jak nevěsta svatební šat;
Ty ve mně bdíš, Ty ve mně sníš,
co já, co Ty - nevím již rozeznat.
Večerní písně, 1859

Ve svatební den, v sobotu 10. září 2016 byly i některé stromy U Tří habrů slavnostně ozdobeny.

Společný monogram budoucích novomanželů - JW: Jitka a Jaroslav Wagnerovi.

Přichází nevěsta Jitka Holovská z Mezouně v doprovodu svého tatínka.

Nevěsta a ženich před zahájením svatebního obřadu.

Oddávající je paní starostka Vysokého Újezda Marie Loquensová za přítomnosti matrikářky paní Jany Doanové z Loděnice. Působivý proslov paní starostky k novomanželům byl na motivy Písně písní z biblického Starého zákona.

Mezi mnoha svatebčany hasiči sledují svého velitele a jeho nevěstu. S hrníčky v rukou; slavnostní přípitek se blíží.

Slavnostní přípitek byl originální: všichni jsme si připili na zdraví a štěstí novomanželů vodou ze studánky věrných milenců U Tří habrů.

Ke gratulantům se připojili i zástupci spolku Tři habry a jeho předseda Pepík Vlasák předal novomanželům jako dárek skleněnou vázu s vybroušeným věnováním.

Následovalo fotografování za doprovodu harmoniky.

Družička Barunka provedla novomanžele špalírem hasičů se vztyčenými proudnicemi.

Přejeme vám krásné manželství.

Po skončení svatebního obřadu jsme připíjeli na zdraví novomanželů ještě dlouho. Z památečního pohárku pivem Ferdinand 11 °, jehož celý sud věnovali novomanželé všem přítomným svatebním hostům.


Sobota 18. června 2016 - Antonínská pouť U Tří habrů

V sobotu 18. června se konala již 9. tradiční pouť ke kapličce sv. Antonína U Tří habrů. Všimněte si, jak kaplička září. Je totiž čerstvě olíčena zvenku i zevnitř zásluhou Jirky Štrébla z Vysokého Újezda, za což mu děkujeme.
Zahajovací lesní bohoslužba začala ve 14 hodin, sloužil ji tachlovický pan farář František Norbert Vehovský.

Oveček se sešlo letos o trochu méně než v minulých letech. Vyslechly kázání pana faráře na téma „svatý Antonín“ s úvahou, že i my prostí lidé se můžeme světcům přiblížit nebo podobat, když budeme žít podle Desatera Božích přikázání.
(Celkem jsme napočítali během odpoledne asi 120 poutníků; situace se stále měnila. V naší lesní přenosné pokladničce se nashromáždilo 2057 Kč na další opravy a úpravy poutního místa U Tří habrů.)

Hrou na varhany liturgické zpěvy doprovázel předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák. Ovečky jako tradičně zpívaly doprovodnou píseň „V zemi věrných Čechů“. Všimněte si krásné květinové výzdoby, kterou prostřednictvím Aleny Heinrichové věnovali zahrádkáři z Loděnice.

Pozdvihování.

Svaté přijímání.

Zatímco pan farář po skončení lesní mše skládal ornát, Pepík Vlasák uvítal poutníky a pozval je do lesního bufetu a k poslechu country kapely Tornádo.

Čtyřčlenná country kapela Tornádo: bendžo, kytara, harmonika a basa. Kolik radosti nám udělala a jak hezky jsme si při ní zazpívali!

Našimi sponzory při Antonínské pouti jsou již tradičně pivovar Bernard a decentní klub U Mezka v Mezouni. Dodaly nám dva sudy piva (viz obrázek), lesní bufet provozovali Robert Ambrož a Roman Dvořák.

Tři bratři Mrázkovi v lesním bufetu U Tří habrů. Od lesa: újezdský Vláďa, uprostřed mezouňský Míla a vlevo Vlasta od Kuchaříku.

Opodál měla svůj stánek s bižuterií paní Renata.

A velký úspěch - jako vždy - sklidily perníčky paní Jeřábkové z Nučic.

U dětí se těšili přízni tři oslíci, kteří ke Třem habrům dorazili zpod Rasovy zahrady.

Milé překvapení nás čekalo po cestě z pouti domů do Loděnice - prvně jsme viděli na Kačáku lysku černou.Neděle 29. května 2016 - Brigáda u kapličky, příprava na blížící se pouť

Pracovat v neděli se nemá, ale když je to práce u kapličky, není to považováno za hřích. Proto jsme na 10. hodinu ranní v neděli 29. května vyhlásili brigádu v rámci přípravy poutního místa U Tří habrů na nadcházející svátek sv. Antonína a s ním související pouť. Nejprve jsme zkontrolovali situaci a zhodnotili čerstvě vzniklé škody:

Krupobití poničilo macešky v květináči.

Mamlas Adam se podepsal na zeď kapličky.

Mohutný déšť splavil štěrk a hlínu do jezírka.

Hlavním naším úkolem bylo vyrobit nové zábradlí vedle schodiště ke studánce, neboť to staré původní od Mirka Kosa už dosloužilo. Proto jsme porazili nedaleko kapličky suchý jasan a použili ho jako materiál na nové zábradlí.

Nové zábradlí téměř hotovo.

Mladý Pepík mezitím posekal přerostlou trávu a plevel v okolí kapličky a studánky.

Potom jsme se rozhodli srovnat mírně vyvrácenou lavičku v altánku. Ven to šlo dobře.

Dostat ji zpět však nešlo vůbec - ani rovně, ani křivě - ani násilím palicí.

Tedy jsme ji nechali stát jako barový pult do té doby, než seženeme nebozez do hlíny.

Míša s Maruškou udržovaly ohníček a opekly nám na závěr brigády buřtíky.

Během nedělního dopoledne přijelo několik konzumentů „tříhabrové“ vody a podobným způsobem se zásobilo.

S použitím vrtáku už druhý den byla lavička na svém místě.Sobota 7. listopadu 2015 - Úklid u kapličky

Počátkem listopadu už bylo okolí kapličky a studánka zasypány listím. Proto jsme v sobotu 7. listopadu dopoledne uspořádali brigádu a spadané listí uklidili:Sobota 13. června 2015 - Antonínská pouť U Tří habrů

Ve 13.30 hodin přesně podle plánu zahájil předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák poutní shromáždění.

Prvním bodem programu bylo vystoupení dětí ze Základní školy ve Vysokém Újezdě pod vedením paní učitelky Petry Sejfové. Děti nám zazpívaly, zahrály na flétnu i zatancovaly a byl to vskutku krásný úvod.

Ve 14 hodin měla být zahájena lesní bohoslužba. Jenomže přesně v tu dobu zahřmělo, začalo se blýskat a spustil se hustý liják. Tachlovický pan farář František Norbert Vehovský tedy vyčkal v kapličce, až se počasí trochu umoudří.

Lesní mše pak byla zahájena s mírným zpožděním pod deštníky, ale i to má svůj půvab.

Elektrofonické varhany, které tu byly připraveny už od dopoledních hodin, jsme nemohli nastartovat, protože všude bylo plno vody, a o to více jsme uvítali, že lesní mši doprovázela skupina mladých hudebníků a zpěváků - tachlovický farní sbor.

Na závěr lesní bohoslužby uděloval pan farář poutníkům ve formě hostií svátost přijímání.

Potom začala hrát berounská country kapela Stopaři. Vyčlenili jsme jí místo v altánku, protože jinak by to vzhledem k nepřetržitému dešti nešlo. Bendža se pro začátek nakrátko ujala naše Anička. Řady poutníků ovšem už silně prořídly; ale kdo zůstal, ač promoklý, nelitoval.

Korouhvička Mirka Kosa posloužila dobře jako úchyt deštníku pro basistu. (Mirku, vzpomínáme na Tebe; jistě Tě potěší, jak je využita.) Všimněte si, jak střecha našeho altánku obrůstá mechem - podobně jako my sami. Asi ho tam necháme, když je to náš společník...

V bufetu to neměli lehké. Déšť jim několikrát uhasil oheň grilu, ale přesto nikdo o hladu nebyl, a zjistili jsme, že i zmoklé klobásy a zmoklá opečená krkovička U Tří habrů chutnají výborně. Pivo dodal jako sponzorský dar pivovar Bernard prostřednictvím decentního klubu U Mezka v Mezouni, za což všem zainteresovaným děkujeme.

U Tří habrů se mají lidé co nejčastěji líbat. Pavlínko a Honzo, do toho!

Co jsme si letos přinesli z pouti ke Třem habrům domů: především noty písničky „V zemi věrných Čechů“, kterou se již 8 let pomalu učíme, dále kočičí motivy - bílého perníkového kocoura od paní Jeřábkové z Nučic, lžičky na kafe s kočičí ozdobou ze stánku Pavlínky a Barborky a překvapivý dárek od Aničky: sirky se znakem Tří habrů, i když Anička v Berouně nevlastní žádnou sirkárnu!


Sobota 6. června 2015 - předpouťová lesní brigáda U Tří habrů

Blíží se svátek sv. Antonína (13. června) a s ním tradiční Antonínská pouť ke kapličce sv. Antonína U Tří habrů. Proto jsme pozvali všechny pracovité ruce, aby přišly pomoci s úklidem poutního místa U Tří habrů a jeho okolí, na sobotu 6. 6. 2015. Sraz brigádníků byl dopoledne v 9.30 hodin U Tří habrů.

Přišlo deset brigádníků. Vymetli jsme pavučiny a prach z kapličky, posekali jsme trávu strojně i ručně, posbírali a uklidili spadané větve v okolí, připravili dřevo na ohýnek pro poutníky a na závěr jsme si opekli něco k svačině. Na shledanou v sobotu 13. června.


Sobota 1. listopadu 2014 - brigáda U Tří habrů

Na programu sobotní brigády byl podzimní úklid; brigádníci se sešli kolem 9.30 h dopoledne u kapličky.

Hlavním úkolem bylo uklidit spadané listí v okolí kapličky a studánky...

... a štěrkem zpevnit rozbahněná místa.

Protože však spadaného listí jsou tu každoročně hromady, použili jsme kromě hrábí, lopat a koleček také „těžkou“ techniku. Pan Jiří Dvořák z golfového hřiště nám zapůjčil za tímto účelem fukar na listí. Děkujeme.

Nedaleký pařez z vývratu jsme nařezali a naštípali na kusy, aby posloužil jako palivo na ohníček nejen pro nás, ale i pro ostatní návštěvníky Tří habrů.Sobota 14. června 2014 - Antonínská pouť ke Třem habrům

Zajímavé zátiší před zahájením Antonínské pouti U Tří habrů v sobotu 14. 6. 2014. Violoncello, květiny, obrázky sv. Antonína, hrníčky na vodu ze studánky a přenosná skleněná lesní pokladnička (v tom strakatém pytlíku jsou noty).

Krátká porada, jak bude probíhat hudební doprovod lesní bohoslužby. Zleva tachlovický pan farář František Norbert Vehovský, varhaník a předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák, ministrant Tomáš Hrbek a violoncellistka Tereza Pelikánová.

Bohoslužba zahájena, čtení evangelia.

Slovům pana faráře Vehovského naslouchalo několik desítek oveček z Vysokého Újezda, Loděnice, Chrustenic, Nenačovic, Mezouně, Nučic, Rudné, Prahy ad.

Za varhanního doprovodu jsme jako hlavní společnou píseň během bohoslužby zpívali naši oblíbenou „V zemi věrných Čechů“.

Večeře Páně. Dospělým hostie, mrňatům od pana faráře křížek na čelo.

Na závěr bohoslužby nám zahrála slečna Tereza sólo na violoncello.

Předseda spolku Tři habry a varhaník v jedné osobě - Pepík Vlasák z Vysokého Újezda poděkoval panu faráři a všem ostatním za jejich podíl a účast na Antonínské pouti.

Po skončení lesní bohoslužby se většina oveček plynule přestěhovala do lesního bufetu, který tu opodál postavili - jako obvykle - Robert Ambrož s Romanem Dvořákem. Pivo jsme dostali jako sponzorský dar od pivovaru Bernard, za což děkujeme.

Varhany a violoncello vystřídal Samuel Raška s tahací harmonikou.

A každému zahrál písničku na přání. Nám například „Šestého července na strahovských hradbách...“

Kromě mnoha krásných zážitků z Antonínské pouti U Tří habrů jsme si domů s sebou odnesli hromádku medových perníčků, které jsme tam zakoupili ve stánku paní Jeřábkové z Nučic.

Od 14. června 2014 visí na stěně kapličky nový obrázek Panny Marie s Ježíškem. Autorem obrazu je španělský barokní malíř Bartolomé Estéban Murillo (1617 - 1682).

Skleněná přenosná lesní pokladnička, která je na úvodní fotografii v této naší reportáži prázdná, se během sobotního odpoledne naplnila 4662 Kč z milodarů poutníků na opravy a údržbu poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.


Sobota 7. června 2014 - brigáda u kapličky

Na programu byl generální úklid v okolí kapličky, studánky i čerpačky před nadcházející Antonínskou poutí. Sraz brigádníků byl mezi 9. a 10. hodinou dopolední u kapličky a čtyřmi snímky vám přibližujeme průběh brigády:

Na tomto místě bude o pouti stát lesní bufet.


Čtvrtek 10. dubna 2014 - nové habříky U Tří habrů

Přibližně před dvěma lety, 13. června 2012 zasadil zahradník Jan Bielmacz z Kozolup U Tří habrů tři nové mladé habříky. (Podrobnosti jsou zaznamenány v kapitole „Kaplička“.) Bohužel dvěma z nich se nedařilo a po dvou letech uschnuly. Pan Bielmacz proto dodal dvě nové sazenice habru, které 10. dubna vysadili členové spolku 3H na jejich místo. Doufáme, že se ujmou, a panu Bielmaczovi děkujeme.Od 17. března 2014 je kaplička sv. Antonína v novém, čistém kabátě

Jirka Štrébl starší z Vysokého Újezda se nabídl, že oživí vzhled kapličky, která už po šesti letech vypadá trochu zašle. Vymaluje uvnitř, opraví a obnoví venkovní nátěr i nátěr střešní konstrukce. Za práci ani za materiál si nevzal žádnou odměnu, to vše položil kapličce na oltář.

Kaplička je krásná, byli jsme překvapeni změnou „kabátu“. Kaplička je nyní světle žlutá, nejenom zvenku, ale i uvnitř. Nápis na kapličce zůstal v bílém poli. O skvělý úklid po panu malíři se postarali Věra a Míla Kratochvílovi. Jirkovi Štréblovi a manželům Kratochvílovým děkujeme.


80. výročí opravy kapličky sv. AntonínaPři četbě obecní kroniky Vysokého Újezda z roku 1934 jsme narazili na zajímavou informaci. Citujeme z kroniky: „Manželé Václav a Irma Stoméovi, majitelé zdejšího velkostatku, nechali opravit kapličku U Třech habrů; kromě kapličky bylo upraveno i celé okolí, byla zřízena sedátka pro poutníky. V neděli po sv. Antonínovi konáno sem procesí, a to z Vysokého Újezda za vedení kněze z Tachlovic, kněze z Loděnice a kněze ze Sv. Jana pod Skalou za velké účasti okolního lidu. Přejeme si, aby na tento den byla sem konána procesí již každoročně.“
Tak jako obvykle, přání je jedna věc a realita jiná; za války se poutě nekonaly a po válce, to už se neudržovalo v okolí Tří habrů vůbec nic. Manželé Stoméovi ovšem o kapličku i studánku do té doby pečovali dobře, jak je patrno i ze záznamu v obecní kronice Mezouně, který si můžete přečíst na těchto našich stránkách v kapitole „Kaplička“.
Kaplička sv. Antonína U Tří habrů na tomto našem obrázku je zachycena přibližně (podle názoru pamětníků) kolem roku 1930 mezouňským malířem Jelínkem. Lavičky pro poutníky už tam jsou. Takhle tedy to asi vypadalo U Tří habrů před 80 lety.


Pondělí 23. září 2013 - Podzim zahájen brigádou u kapličky

Období letního lenošení skončilo, a proto jsme uspořádali malou lesní brigádu, abychom se zase trochu rozcvičili. Posekat přerostlou trávu, shrabat listí a spadané větve kolem kapličky a studánky, vyplet plevel a buřinu kolem mladých habříků...

Houbařská sezóna je v plném proudu. Zaznamenali jsme při této příležitosti po prvé nedaleko za kapličkou v hojném množství výskyt houby s antickým názvem - kyj Herkulův. Houba je to nejedlá nebo méně chutná, ale krásná.

Boltcovitka bezová neboli ucho Jidášovo (další houba s antickým jménem) v pozadí s kapličkou sv. Antonína.Sobota 15. června 2013 - Antonínská pouť u Tří habrů

Přípravy na Antonínskou pouť U Tří habrů jste mohli sledovat na těchto stránkách nebo i přímo v lese už několik týdnů. Vráťa Liška z Vysokého Újezda je zakončil tím, že očistil a znovu natřel zlatavou barvou křížek na kapličce (křížek je jeho výrobkem), takže vypadá jako nový. Vráťo, děkujeme.

Spolek zahrádkářů z Loděnice, náš stálý sponzor, dodal k slavnostní výzdobě několik truhlíků a květináčů s muškáty, petúniemi a lobelkami (na obrázku), za což loděnickým zahrádkářům děkujeme. O rostliny budeme pečovat, krásné červené petúnie zůstaly u studánky, můžete je tam i nyní vidět.
Před 14. hodinou už se začali scházet poutníci a poutnice. Tato dvě děvčata se omyla, občerstvila a krátce nato byla zahájena malá lesní mše:

Komorní lesní hudbou nás uvítala rodina Pelikánova z Tachlovic.

Lesní Antonínskou mši sloužil pan farář František Norbert Vehovský z Tachlovic a pomáhal mu jeho věrný ministrant Tomáš. Tachlovický pan farář proto, že území Vysokého Újezda, a tedy i kaplička U Tří habrů patří do tachlovické farnosti.

Na varhany doprovázel bohoslužbu předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a zpívali jsme již tradičně píseň „V zemi věrných Čechů“. V současné trvale neradostné společenské situaci zde zopakujme slova závěrečné sloky této písně z roku 1918: „Přijď, ó Jezu Kriste, spáso světa všeho, / duším světlo víry, srdcím lásku dej, / sešli pomoc svoji z trůnu nebeského, / Českou zemi chraň a lidu požehnej“.

Pan farář promluvil do duše několika desítkám oveček.

Na závěr bohoslužby následovala večeře Páně, které se zúčastnili i mladí hudebníci.

Pepík Vlasák poděkoval panu faráři a poutníkům.

K pouti patří stánky s dobrotami a suvenýry. Paní Jeřábková z Nučic (vlevo) se svými skvělými perníčky.

Barborka a Pavlínka Liškovy (spolek 3H) a jejich stáneček s bižuterií.

Lesní bufet „Pod habrem“ řídil Robert Ambrož a Roman Dvořák z Vysokého Újezda. Pivo teklo proudem (určitě alespoň do krku našeho), jako sponzorský dar nám sudy věnoval a pípu zapůjčil pivovar Bernard z Humpolce, za což děkujeme. Celkový výtěžek z prodaného piva o Antonínské pouti 15. června pro Občanské sdružení Tři habry na zvelebování poutního místa činí 3600 korun. K tomu se nám sešlo v naší lesní přenosné pokladničce dalších 2176 korun od poutníků. Všem dobrým duším děkujeme - hlavně za účast a zájem.

Holky a kluci z Loděnky, naši příznivci a sponzoři.

Stánek s cukrovou vatou a dalšími laskominami tu letos postavil Jan Hauer.

Stejně jako vloni nás celé sobotní odpoledne doprovázela krásnými písničkami berounská country kapela Zátoka, za což jí děkujeme.

Kéž se naplní přání tachlovického pana faráře Vehovského v naší pamětní knize a nadále nacházíme U Tří habrů mír a pokoj pro naše nitro.Neděle 18. listopadu 2012 - U Tří habrů, tam se dějí věci!

Je potřeba připravit kapličku, studánku, čerpačku i jejich okolí na zimu. Proto jsme uspořádali v neděli 18. listopadu 2012 lesní brigádu, na čemž není nic divného. Nejprve jsme uklidili hromady listí.

Poté jsme uschovali do podkroví čerpačky, přesněji řečeno naskládali tam na pozednice záložní střešní tašky, které tu máme pro případ, že některý strom nebo jeho větev naše lesní stavbičky při nějaké vichřici poškodí.

Překvapení přišlo na konec. Podřízli jsme starý suchý smrk nedaleko kapličky, aby nemohl spadnout na cestu nebo na kapličku, jak se už v minulosti několikrát stalo. Ten smrk ovšem - proti přitažlivosti zemské do výšky zvolil pád.
(V tomto komentáři jsme v závěru s úctou a poděkováním parafrázovali dvojverší básníka Františka Halase.)


Sobota 16. června 2012 - pouť ke kapličce sv. Antonína


Čtvrtá Antonínská pouť v sobotu 16. června 2012 se vydařila. (Říkáme „čtvrtá“ pouť, ale jsme si vědomi, že poutě ke Třem habrům se konaly již před druhou světovou válkou. Jenomže už nezjistíme, kolik a kdy jich bylo, protože zápisky v kronikách jsou velmi kusé. Tedy říkejme „novodobá čtvrtá“ pouť.) Počasí přálo, pan farář nás potěšil krásným kázáním o lásce a věrnosti, muzikanti při lesní mši i country kapela pak odpoledne nám připravili dojemné a příjemné hudební zážitky. Na závěr lesní bohoslužby jsme si sborem už tradičně zazpívali píseň „V zemi věrných Čechů“.

Ve 14 hodin lesní mši zahájili a pak doprovázeli na lesní rohy „Povltavští trubači“. Hráli Hubertskou mši B dur, kterou zkomponoval v roce 1991 Petr Vacek a Josef Selement a která je určena hlavně právě pro bohoslužby v přírodě, v lese a při příležitostech lovu - sv. Hubert je patronem myslivců. Hrou na varhany doplňoval lesní mši a Povltavské trubače předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák.

Celebroval berounský pan farář P. Radim Cigánek. Kytice růží na lesním oltáři je darem zahradnictví Jana Bielmacze z Kozolup.

Poutníků a poutnic ze širokého okolí se během sobotního odpoledne sešlo a vystřídalo U Tří habrů na tři sta.

Na závěr lesní bohoslužby uděloval P. Cigánek poutníkům požehnání do dalšího života.

A stejně tak požehnal našim novým souputníkům z rostlinné říše - třem mladým habrům, vysazeným zde ve středu 13. června 2012.

Málokdy máme příležitost dát si dobře vychlazené čepované pivo uprostřed lesa. Aby se to podařilo, také k tomu slouží jednou do roka pouť ke Třem habrům. Vynikající lesní bufet tu stejně jako v minulých letech postavili a provozovali Robert Ambrož a Roman Dvořák z Vysokého Újezda.

K osmi pivům z lesního bufetu jsme postupně přikousli osm neodolatelných perníčků paní Jeřábkové z Nučic. Perníčky z počátku měly většinou tvar srdíčka a na každém z nich byl nějaký marcipánový nápis: „Tři habry“, „Miluji Tě“, „Z lásky“, „Mamince“, „Tatínkovi“, „Babičce“... Ovšem ten osmý perníček už měl tvar prasátka a bylo na něm napsáno: „Už mě nezlob!“ Zkrátka paní Jeřábková se svými perníčky je připravena na všechny tváře lásky, co jich je možno poznat U Tří habrů.

Basa před kapličkou značí, že bude hrát country kapela Zátoka.

Country kapela Zátoka je z Berouna. Hrála hezky až do večera a hlavně česky.

Mladí rodičové z Vysokého Újezda a z Kozolup.

Zatímco se rodičové bavili a veselili, jejich ratolesti opodál vystavěly lesní bunkr.

Ze zápisů v pamětní knize je patrno, že kdo chtěl, ten byl spokojen. Můžeme se tedy těšit napřesrok na shledanou.
Na závěr poděkování: panu faráři Cigánkovi, Povltavským trubačům, country kapele Zátoka (všichni muzikanti hráli zadarmo - pro potěšení poutníků i sobě), personálu lesního bufetu a všem poutníkům za návštěvu a za 2540 Kč, které se sešly v naší přenosné lesní pokladničce.


Středa 13. června 2012 - U Tří habrů vysazeny tři mladé habry

Před sobotní poutí ke kapličce sv. Antonína U Tří habrů jsme dostali krásný sponzorský dárek od pana Jana Bielmacze, majitele ovocné školky a zahradnictví v Kozolupech: Tři mladé vyšlechtěné „pyramidální“ habry, odborně vysazené nedaleko kapličky, a k tomu 17 sazenic plazivého jalovce, který vytvoří mezi novými habry souvislý koberec (sazeničky jalovce jsou vidět mezi kmínky nových habrů). Jano Klaučo-Sulánský z Vysokého Újezda souběžně vysadil na protější stráni tři mladé vrbičky.

                                    Z květomluvy: Jalovec: Budeš-li mne očekávati, přijdu určitě.

Detail kmínků nových habrů.

Jan Bielmacz (vpravo) se svými zahradnicemi a zahradníky před kapličkou sv. Antonína.

Zatímco zahradníci sázeli habry a jalovce, Míla Kratochvíl upravil a zrenovoval ohniště U Tří habrů. Další brigádníci a brigádnice vysekali trávu a kopřivy v nejbližším okolí, aby bylo U3H při Antonínské pouti důstojné a milé prostředí. Přijďte se v sobotu 16. června odpoledne podívat, jste všichni srdečně zváni.


Při brigádě v sobotu 3. března 2012 rozkvetly sněženky

V sobotu 3. března 2012 se od 10 h dopoledne konala lesní brigáda U Tří habrů. Na programu byla úprava lesní cesty a prostranství kolem kapličky a studánky. Materiál na zpevnění povrchu cesty dodala firma Lomy Mořina. Děkujeme.

11 účastníků brigády.

Zabráni do práce, až odpoledne jsme si všimli, že kolem Tří habrů už kvetou sněženky.

Na shledanou při příští brigádě!


18. června 2011 - při Antonínské pouti ke Třem habrům všichni trochu zmokli

V sobotu 18. června 2011 jsme se sešli U Tří habrů už po ránu, aby při odpolední Antonínské pouti všechno probíhalo, jak se patří.

Příprava elektrofonických varhan u kapličky.

A pivo po lesní mši aby bylo dobře vychlazené...

Náš pan lesní o připravované sobotní Antonínské pouti samozřejmě věděl, proto se během dopoledne objevila skupina lesních dělníků, která vyčistila zarostlou vedlejší stráň. Děkujeme za spolupráci.

Kolem 13. hodiny se začali scházet poutníci. Mezi prvními přijeli tito dva na kole, a to až z Červeného Újezda. Jsou si nápadně podobni; to proto, že je to otec (89 let) a syn (60 let) Vlastislav a Vlastislav Klimešovi, oba stálí příznivci spolku Tři habry. Před jejich fyzickým výkonem a duševní pohodou klobouk dolů.

Potom začalo pršet, což nikoho nepřekvapilo; celý víkend byl hlášen ubrečený. Všichni rozbalili deštníky a ve 14 hodin pan farář zahájil bohoslužbu.

Tuto lesní mši u kapličky sloužil stejně jako v minulých letech tachlovický pan farář P. Stanislav Glac v podmínkách opravdu polních a lesních: ministranti se střídali v držení deštníku, aby nerozmokl misál; za zády pana faráře občas zařehtal kůň, projíždějící z nedaleké sponzorské stáje „U Kotvy“. Doufáme, že panu faráři Glacovi zůstanou na Tachlovice, Vysoký Újezd a kapličku Sv. Antonína U Tří habrů hezké a originální vzpomínky. Od července 2011 totiž nastupuje pastýřskou službu v jiné farnosti. Pane faráři, děkujeme vám za péči. Snad ji nezklameme.

Nezmokly ani noty varhaníka Pepíka Vlasáka. Během bohoslužby hrál píseň „V zemi věrných Čechů“ z památného roku 1918 (autoři V. Hornof a F. Suchý). Citujeme z druhé sloky: „Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bratr bude bratru odpouštět.“

V závěru bohoslužby večeře Páně v lesním prostředí.

Po mši následovalo hudební vystoupení našich dětí. Na elektrofonické piano hraje Jirka Vlasák.

Pavlínka a Barborka s kytarou.

A po bohoslužbě a kulturním programu vzhůru do okolního lesa. Jen pár desítek metrů od kapličky stánky se suvenýry, s perníkem, lesní bufet s pivem a všude kolem krásná děvčata...

Velký úspěch v sobotním odpoledni sklidilo lesní trio „Vlastura“ (Vlasák - Turek - Razáková) s lidovými písničkami, které všichni znají a při kterých se dá i v lese tancovat.

Vlahý večer, už neprší, všichni se rozešli domů a na lavičce U Tří habrů zůstaly ležet tři zapomenuté deštníky...


3. června 2011 vandalové „navštívili“ poutní místo U Tří habrů

Obětí jejich hlouposti se stal tento asi 20letý javor babyka, rostoucí vedle altánku.

10metrový kmen babyky pak odtáhli do strouhy opodál.

Když jsme se v sobotu 4. června 2011 po ránu sešli U Tří habrů k lesní schůzi a brigádě, listí na poražené babyce ještě ani nebylo zavadlé. Po vandalech jsme uklidili a pokračujeme v přípravách na blížící se Antonínskou pouť:

Suché smrčky poslouží poutníkům k opékání buřtů.

Následovala lesní porada, rozdílení úkolů a svačina.


Tři habry pod sněhem - přijďte se potěšit

Od začátku prosince 2010 je kaplička sv. Antonína pod sněhem. Ale cesta k ní je schůdná, z Vysokého Újezda prohrnutá strojem, z Loděnice jenom prošlapaná od lidí a koníků, ale schůdná také. Pokud přemýšlíte o idylické zimní vycházce, pojďte ke Třem habrům.

Studánka, mlýnek i nejbližší okolí jsou obaleny ledem, ale voda proudí a se svými 9 stupni Celsia a blahodárnými účinky každého i v prosinci zahřeje.

Troska budoucího technického miniskanzenu U tří habrů zatím čeká trpělivě pod sněhem na další brigádu.


Sobota 12. června 2010 - pouť ke kapličce sv. Antonína

Letošní pouť ke Třem habrům při příležitosti svátku sv. Antonína Paduánského se konala v sobotu 12. června 2010 (tedy den před svátkem sv. Antonína). Sraz poutníků z okolních obcí byl ve 14 hodin u kapličky.

Tento plakát-pozvánka, vyvěšený kromě internetu na mnoha cedulích v okolních obcích, přivedl ke Třem habrům v sobotu 12. června odpoledne odhadem asi 250 poutníků a poutnic.

Bohoslužbu vedl tachlovický pan farář P. Stanislav Glac s asistencí pana faráře P. Josefa Moulíka z Úhonic.

Po loňských stížnostech na špatnou slyšitelnost jsme zabezpečili ozvučení s výkonným zesilovačem a reproduktory, takže věřící se už nemuseli tísnit kolem pana faráře, aby vůbec něco slyšeli. (Copak si asi o nás lidech a našich technických vynálezech myslí v takové situaci střízlíci a srnečkové v lese, tito stálí obyvatelé Tří habrů?)

V závěru bohoslužby podával pan farář večeři Páně - sv. přijímání.

Lesní mši doprovázel decentní hrou na varhany předseda Občanského sdružení Tři habry Josef Vlasák. Připojily se k němu ve větru steré harfy smrků, borovic a jilmů. Byl to neobyčejný zážitek.

Každý zájemce dostal noty i s textem a během lesní mše jsme zpívali píseň o šesti slokách s názvem „V zemi věrných Čechů“ z roku 1918.

O lyrické íntermezzo mezi koncem bohoslužby a odpoledním pouťovým veselím se postarala Kristýnka Turková s kytarou a písničkou „Čistá jak studánka“.

Duchovně i duševně spokojeni a nasyceni, přesunuli jsme se do lesního bufetu, abychom tam všechny ty krásné zážitky co nejlépe vstřebali. Básník-klasik podobnou situaci popsal takto:
                                                    
Teplá noc. Již předlouho mi
v nitro klid tak sladký netáh
jak zde venku pode stromy
při pivě a cigaretách.
(Josef Mach, Života běh, 1933)

Kristýnku mezitím vystřídali další muzikanti, a sice Blaženka a Tomáš Kořínkovi, kteří hráli a zpívali hezké písničky až do večera.

Na malém lesním ,tržíčku’ s několika málo stánky byly mj. k dostání perníkové výrobky s motivy od Tří habrů.

A ve stánku Tří habrů Barborka s Pavlínkou, množství suvenýrů a kniha „700 let obce Vysoký Újezd, 725 let obce Kozolupy, 1310 - 2010“.

Závěr pouti, vše uklizeno, svíčky ozařují interiér kapličky, jen holkám z Loděnky (v pozadí na lavičce) se ještě nechce domů.
Doufáme za rok na svatého Antonína na shledanou.

Poděkování: Do spolkové kasičky na úpravu a opravy poutního místa U tří habrů věnovali 12. 6. 2010 poutníci celkem 3100 Kč. K tomu jsme dostali jako sponzorský dárek ještě 1000 Kč od provozovatelů lesního bufetu Roberta Ambrože a Romana Dvořáka. Všem děkujeme a budeme se starat o to, aby tyto Vaše finanční příspěvky byly U tří habrů vidět.


Neděle 6. června 2010 - lesní brigáda zahájena polibkem

(A tak to má být.) Na nedělní odpoledne byla svolána lesní brigáda, abychom upravili do důstojného stavu okolí kapličky a studánky U3H před nadcházející poutí 12. června. Dorazíme na místo, vykoukneme z lesa - a u kapličky se líbají dva milenci. Co teď? Rušit je, to nejde. Fotografovat z dálky potajmu, to taky ne. Tak jsme počkali na přestávku, oslovili je a vyfotografovali hezky z blízka až s jejich svolením. Přijeli na kolech z Prahy, ani si nestačili sundat ruksak a přilbu, napili se společně z pramene a už se začali líbat. Taková je síla lásky U tří habrů.

Romantickou idylu přerušil až hukot traktoru s radlicí a s šoférem Danem, který přijel podle plánu srovnat terén v blízkosti kapličky a rozhrnout šotolinu. Ale i to ke Třem habrům patří - jinak to nejde, aby to tu bylo hezké. Kromě toho jsme posekali vysokou trávu, tu shrabali, pročistili odvodňovací strouhu, vytrhali plevel kolem kapličky, potom uklidili chroští a připravili dříví na opékání na roštu.

A závěr nedělního odpoledne opět idylický - u studánky turisté, pejsci, koník. Zveme vás na pouť v sobotu 12. června 2010 ve 14 hodin.


U tří habrů pod sněhovým příkrovem

Tolik sněhu jako letos U tří habrů už dlouho nepamatujeme. Následující obrázky jsou z neděle 7. února 2010.

Cesta ke Třem habrům je v únoru 2010 kvůli sněhu velmi neschůdná. Ale kdo se sem sněhem probrodí, je odměněn krásným pohledem na zasněženou kapličku, studánku a okolí.

Tentýž den, tedy 7. února 2010 - sníh nesníh - nás navštívil hladový špaček. Je otázka, zda je to první posel přicházejícího jara, nebo otužilec, kterému se na podzim nechtělo trmácet do teplých krajin.

A za kus másla jsme naučili kosa šplhat.


Předposlední den v roce - středa 30. prosince 2009 U tří habrů

Tato pozvánka na lesní schůzi U3H na závěr starého roku se setkala s milým ohlasem. Ve středu 30. prosince odpoledne navštívilo kapličku a studánku asi 70 poutníků z Vysokého Újezda, Loděnice, Mezouně, Chrustenic, dalších okolních obcí, ale i z Prahy.

Poutníky přivítal předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák, poděkoval jim za přízeň a podporu a seznámil je s dalšími plány na zvelebení poutního místa U tří habrů: Chceme zachránit zbytky více než sto let starého domečku, stojícího nedaleko studánky a kapličky, v němž bývalo parní čerpadlo vodovodu do zámku ve Vysokém Újezdě. Je to zdejší cenná historická památka. Dalším úkolem je lesní cesta z Loděnice od ranče U Kotvy ke Třem habrům. Přestože jsme její povrch zpevnili, je stále velmi klopýtavá. Můžeme to sice považovat za symbolické - cesta k lásce a spokojenosti je složitá, trnitá, někdy i bahnitá, ale přesto se budeme snažit ji milencům, pamětníkům a všem dalším poutníkům usnadnit a zpříjemnit - tedy ještě lépe opravit.

Během Pepíkova proslovu už se na roštu opékaly kotlety a klobásy.

Hovory před kapličkou.

Účastníci předsilvestrovské pouti u studánky, v pozadí s kapličkou sv. Antonína U tří habrů. Do přenosné lesní kasičky věnovali 30. 12. 2009 během odpoledne na dobročinné úmysly U3H 1950 Kč. Děkujeme.

Grog na roštu - dobrý nápad.

S omluvou všem zvířátkům v lese byla na závěr setkání odpálena rachejtle. Její hvězdičky budiž připomenutím hvězdy betlémské, svítící nám na další naše klopýtavé cesty.


17. listopad 2009 U tří habrů

O státním svátku v úterý 17. listopadu 2009 odpoledne se uskutečnilo U tří habrů neformální setkání příznivců tohoto místa. Při této příležitosti instaloval Vráťa Liška z Vysokého Újezda nad ohništěm U3H nový rošt k odzkoušení:

Rošt se jednoznačně osvědčil, Vráťu za něj chválíme. Během testování roštu probíhala družná beseda až do večera:

V průběhu svátečního odpoledne přišlo ke Třem habrům na padesát poutníků a všichni dostali na památku do klopy trikoloru. V přenosné lesní kasičce spolku Tři habry se sešlo 610 Kč pro další aktivity.

Všimněte si, že po dvou letech začíná střecha kapličky mechovatět.

Příští setkání přátel 3H u studánky, kapličky a u ohýnku je naplánováno na středu 30. prosince 2009 odpoledne, což je už tradiční předsilvestrovský termín.


V polovině října Tři habry začaly žloutnout

Idyla pro poetické duše, přijďte ji vychutnat i s podzimní vodou, i když po dvou měsících sucha průtok v naší studánce poklesl na 15 litrů za minutu; ale to stačí a zase se to brzy zlepší.

Spisovatelka a básnířka Božena Benešová (1873 - 1936) právě před 100 lety vydala sbírku, v níž jedna z básní oslavuje krásy podzimu; má název „Píseň říjnového jitra" a jsou tam habry:

                     Do duše rozjásané
                     tu slavnou zachyť zář,
                     jež z korun habrů kane
                     přes listů rudý šlář.

                                  (Božena Benešová, ze sbírky Verše věrné i proradné, 1909, úryvek)


Nebylo to říjnové jitro, ale dopoledne. Sešli jsme se U tří habrů v neděli 11. října 2009 a sledovali tu záři, která od východu osvětluje kapličku i studánku U tří habrů. Trochu mrholilo, jak dosvědčují krůpěje na objektivu fotoaparátu, a šlář byl zatím spíše žlutý než červený. [Šlář je totéž, co šlojíř neboli závoj (z něm. der Schleier).]

S potěšením jsme zaregistrovali, že u kapličky vyrostlo několik hub. Jedna je vidět na obrázku přímo na habru před kapličkou.


Sobota 13. června 2009 - požehnání kapličky U tří habrů

13. června, na svátek sv. Antonína se konala pouť ke kapličce U tří habrů. Antonínův kolega sv. Petr zabezpečil krásné počasí, cesty i necesty přes les jsou ze všech stran schůdné, takže se při sobotním odpoledni U tří habrů sešlo na tři sta poutníků z širokého okolí. Hlavním bodem pouti bylo požehnání kapličky, před padesáti lety zničené, později téměř zapomenuté, ale nyní znovu postavené.

Od půl desáté dopoledne se v sobotu 13. června 2009 U3H pracovalo. Postavili jsme velký stan pro případ, že bude pršet (to je ten vtíravý vzor sv. Tomáše - Petra jsme o hezké počasí poprosili, ale moc jsme mu nevěřili), dokončili lesní lavice, rozmístili stoly a židle pro poutníky i muzikanty.

Prvním, kdo jednu novou lesní lavici vyzkoušel, byl předseda spolku Tři habry Josef Vlasák, a to hned na ostro a před kamerou. Od rána tu totiž byla přítomna „Toulavá kamera" České televize s režisérem Martinem Skybou (ten v kloboučku), vše dokumentovala a klidu před poutí využila k rozhovoru s naším předsedou.

Děvčata z Občanského sdružení Tři habry se mezitím postarala o přípravu lesního stánku s množstvím krásných suvenýrů, které bylo možno si potom z pouti odnést domů. Vše připraveno, od 13. hodiny začínají přicházet první poutníci a ve 14 hodin byl slavnostní obřad zahájen.

Slavostního požehnání obnovené kapličky se zúčastnili tři kněží. Na obrázku zleva: současný tachlovický farář p. Stanislav Glac, berounský vikář a loděnický farář p. Josef Pecinovský a bývalý dlouholetý tachlovický farář p. Josef Moulík.

Proslovy i modlitby p. farářů byly proloženy hudbou lesního komorního tria s názvem „3G". Svoje umění a s ním sobotní odpoledne věnovali tito hudebníci jako dar všem přítomným u kapličky. Díky vám za to, milí 3G!

Vyslechli jsme ponaučení ze života sv. Antonína z Padovy a nahlas se společně pomodlili modlitbu „Otče náš...", kterou toto místo možná 50 let neslyšelo...

Svojí přítomností nás mimořádně potěšil páter Vladimír Benda z Chrustenic (na vozíčku), dlouholetý farář v Praze - Braníku a pořadatel každoročních červnových poutí z loděnického kostela sv. Václava ke křížku na skále nad Chrustenicemi.

Na závěr obřadu požehnání byla nová kaplička sv. Antonína pokropena vodou ze studánky, která pod ní vyvěrá.

Poté pod vedením a za hudebního doprovodu paní učitelky Petry Sejfové...

...vystoupili žáci a žákyně ZŠ z Vysokého Újezda s překvapivě bohatým repertoárem. Zpívali, hráli a recitovali od klasiky až po soudobé Večerníčky. Jako odměnu dostali sladkosti od naší donátorky paní Aleny Skálové z Prahy.

Po skončení dětského vystoupení přivítal předseda spolku 3H Pepík Vlasák staré ostřílené mazáky - kapelu „Tachlovická šestka", sdružující muzikanty z několika okolních obcí.

„Tachlovická šestka" nás provázela krásnou muzikou po celé sobotní odpoledne.

To už se v uctivé vzdálenosti od kapličky také opékaly klobásy a kotlety a točilo pivo. A protože bylo dobré a levné, byly ho potřeba tři sudy. Tento lesní bufet tu zřídil a provozoval Robert Ambrož z Vysokého Újezda a pomáhali mu manželé Věra a Roman Dvořákovi rovněž z Vysokého Újezda. Po skončení akce a celkovém vyúčtování věnovali spolku Tři habry sponzorský dar 1500 Kč.

Zamilovaní ovšem dali přednost vodě ze zázračného pramene.

První zadokumentovaný polibek U tří habrů na těchto internetových stránkách.

Potom si zamilovaní mohli „zakousnout" voňavé perníkové srdíčko, které bylo k dostání ve stánku paní Jeřábkové z Nučic spolu s perníkovou kapličkou.

Krásné děvče ve staročeském kroji a ještě k tomu bez piercingu! Jen houšť! To je Ludmila Zusková se svojí maminkou, které přijely až z Lán, a u jejich stánku byly k mání šperky, ozdoby, keramika atd. v lidovém stylu.

Hasiči z Vysokého Újezda jsou sponzory kapličky U3H, dostavili se ve slavnostních uniformách a dodali sobotnímu odpoledni lesku.

Tato děvčata pamatují ještě původní kapličku sv. Antonína. Prohlížejí si dokumentaci o rekonstrukci kapličky a vzpomínají, jaké to bylo, když se sem chodívalo před mnoha lety na rande.

V zápise do Pamětní knihy Tří habrů to děvčata upřesnila: bylo to před 70 (!) lety, tedy na konci 30. let minulého století. Podepsala se pod to paní Konvalinková z Mezouně. Konvalinky kolem Tří habrů vždycky bohatě kvetly a stále kvetou, protože sem patří.

                                     Z květomluvy: Konvalinka vonná: Zamiloval jsem se do tebe na první pohled.

Ještě několik citátů z Pamětní knihy:

„Návštěva U Tří habrů byla perfektní, jen škoda, že řečníci a páni faráři nebyli slyšet, jinak super, Petráčkovi."

„Moc děkuji, že jsem se mohla účastnit svěcení kapličky. Je to pro mne nezapomenutelný zážitek, co dokázel p. Vlasák s partou fajn lidí. Srdce zpívá. Olga Vaníčková, Praha 4, Jižní Město."

„Víra, láska, naděje: Věř, milovaná naděje. Děkujeme za nádherné odpoledne, děvčata P. a B."

„Nádherná pohoda u kapličky U tří habrů. Přejeme do dalších let mnoho opakování. Návštěva z Černošic."

„Je tu lépe než v Loděnce. Holky z Loděnky."

Pivo už není, pivo už neteče... Nedá se nic dělat. Tak snad zase za rok na shledanou.

Na památku z pouti jsme si domů přinesli z věcí hmatatelných hrníčky, kapličku keramickou i perníkovou, náušnice, pohlednici, ale také knihu. Její titulní stranu s fotografií kláštera a skály ve Sv. Janu pod Skalou vidíte na obrázku i s názvem a jmény jejích autorů. Má 150 stránek, uvedeme jenom několik hesel z obsahu: Studánka věrných milenců U tří habrů, Chrustenický kříž, Poustevníkův souboj s ďábly, Bitva u osudného brodu v Loděnici - zkrátka a dobře: kniha pojednává o zajímavých místech v našem okolí.


Tiskem vydána pamětní brožurka od Tří habrů

Kliknutím na obrázek se vám brožurka otevře.

V měsíci květnu 2009 vydalo OS Tři habry tiskem osmistránkovou barevnou brožurku formátu A5 při příležitosti nadcházejícího slavnostního požehnání kapličky sv. Antonína U tří habrů v sobotu 13. června 2009. Na obrázku vidíte její titulní stránku, uvnitř je povídání a obrázky z historie a současnosti Tří habrů, o sv. Antonínu z Padovy atd. Přímí účastníci pouti ke kapličce v sobotu 13. června 2009 dostali tuto brožurku na památku.


Vzácné historické snímky naší kapličky

Březnová výstava (březen 2009) „Loděnice - jaká byla, je a mohla by být" přiměla některé spoluobčany, aby proštrachali zapomenuté šuplíky. Výsledkem jsou dvě unikátní historické fotografie kapličky U tří habrů:

Obě fotografie patří paní Milušce Bezstarostové a na naše stránky se dostaly díky Pavlíně Šafránkové. Zatím o těchto obrázcích moc nevíme, jenom to, že pán v klobouku je dávný loděnický kostelník pan Melín. Další podrobnosti se snad ještě dozvíme.


Sobota 6. června 2009 - lesní brigáda U tří habrů

Patnáct brigádníků (počítáme i fenku Taru, která se starala o zábavu - na obrázku uprostřed) se sešlo v sobotu dopoledne 6. 6. 2009 U tří habrů v rámci příprav na slavnostní požehnání kapličky sv. Antonína v sobotu 13. června 2009.

Byla instalována pamětní deska se jmény donátorů a sponzorů kapličky a studánky.

Podle zásady „Dvakrát měř a jednou řež" u nás dva radí a jeden pracuje. Osvědčilo se.

Na tomto obrázku ovšem dva pracují a nikdo jim neradí. Staví dřevěné konstrukce pro pytle na odpadky. Také se osvědčilo.
Kromě toho jsme připravili materiál na stavbu lesních laviček, vysekali vysokou trávu v okolí, nařezali suché dřevo pro zájemce o opékání buřtů, umyli stůl a lavice v altánku a navezli ještě trochu štěrku na bahnitá místa.


Pondělí 25. května 2009 - U tří habrů se pořád něco děje

Dopoledne v pondělí 25. 5. se sešlo U tří habrů pět brigádníků. Vykopali staré pařezy, pročistili okolí kapličky a studánky a proklestili lesní přístupovou cestu ke Třem habrům od severu.

Ve stejný den modřinky v nedaleké zahradě vyvedly z hnízda svoje mláďátka a zahájily výcvik...


Svátek sv. Antonína se blíží

V sobotu 13. června 2009 má svátek Antonín a ke kapličce sv. Antonína U tří habrů se chystá pouť. Pouť to bude vskutku slavnostní, s požehnáním od pana faráře, a tak je nutno, aby kaplička i její okolí vypadaly důstojně. Proto spolek Tři habry uspořádal v sobotu 2. května 2009 u kapličky lesní brigádu:

Vykopali a odstranili jsme ze země vyčnívající a překážející kořeny kolem přístupové cesty a kolem ohniště vedle altánku, uklidili zbytky větví v okolí, srovnali terén a posekali trávu. Bylo tam dost živo, kromě brigádníků houf cyklistů a asi deset pěších výletníků i s kočárkem.


30. 12. 2008 - Rozloučení se starým rokem U tří habrů

Před rokem, v prosinci 2007 jsme si slíbili, že se U tří habrů za rok setkáme a že tu už bude stát nová zrekonstruovaná kaplička sv. Antonína. Rok s rokem se sešel, dopadlo to dobře, kaplička stojí, dobré vody ve studánce je dostatek a velkých habrů v nejbližším okolí zdárně roste aspoň deset. To všechno jsou důvody, aby se příznivci Tří habrů opět sešli, zavzpomínali a pobesedovali.


Stalo se tak v úterý 30. prosince 2008 odpoledne, kdy se U tří habrů sešlo na šedesát poutnic a poutníků, většina z Vysokého Újezda, a další z Loděnice, Mezouně, Chrustenic... Předseda sdružení 3H Pepík Vlasák (na snímku vpravo) pozdravil všechny příchozí, poděkoval za přízeň a podporu, seznámil je stručně s historií rekonstrukce poutního místa U3H a s výhledem další činnosti spolku.


Sníh už nebyl, jako na úvodní fotografii, ale mráz ano. Proto všichni uvítali ohýnek s buřtíky a s kotlíkem horké vody na čaj.


Poutě k posvátným místům v 21. století, to už je něco úplně jiného než za časů našich babiček. Nyní poutníci přicházejí pěšky, ale také přijíždějí v autech, na bicyklu a někteří na koních. Při příští pouti předpokládáme, že přiletí rogalo a vrtulník z Bubovic...


A úplně malí poutníčci se nechali přivézt kočárkem, jako malý Tomášek Hanus z Vysokého Újezda, jehož rodiče nám pomáhají řešit geologické záhady kolem Tří habrů (viz kapitola Příroda).


Společný snímek na rozloučenou...


...a zevnitř svíčkami osvětlená kaplička, když se stmívá.


První sníh na střeše kapličky                            
Hle, lesem a plání a polem
všecko je změněno tak!
Důl i vrch bílým je stolem;
sníh, kam jen dosáhne zrak.
(Jaroslav Vrchlický, Potulky královny Mab, 1893, úryvek)


Zasněženou novou kapličku U tří habrů bylo možno poprvé vidět v sobotu 22. listopadu 2008.


Keramická plastika sv. Antonína

Od neděle 9. listopadu 2008 je v kapličce U tří habrů nový portrét sv. Antonína s Ježíškem v náručí. Keramický, sestavený z osmi plastických dlaždic. Jeho autorem je výtvarník Štěpán Volek z Vysokého Újezda, na následujícím obrázku společně se svým otcem Josefem Volkem:Takhle vypadala zblízka nová keramická plastika sv. Antonína Paduánského, když byla z pěti osmin hotova...


A protože bylo v neděli 9. listopadu 2008 krásné počasí, přišlo ke Třem habrům okusit vodu ze studánky a poezii podzimu hodně zamilovaných i výletníků s pejskem.


Podzimní idyla U tří habrů

                     Kment listí padal na náš stín
                     když naposled jsme stáli spolu
                     šel soumrak kolem bolestín
                     šel nevida nic z našich bolů

                     Jen vzlyk se potom třásl ve mně
                     jen vzlyk s tvým jménem sloučený
                     však utěšivá byla země
                     a sevřela děj skončený

                                  (František Halas, úryvek z básně Listopad, 1931)

Básnička sice smutná, ale podzimní a o milencích. Cesta ke Třem habrům z Vysokého Újezda i z Loděnice už je dobře schůdná, i když zavátá „kmentem listí". K popisu takové krásy a dojmů se opravdu lépe hodí básníci, nebo se sem může každý přijít podívat sám:

Podzimní idylu U tří habrů mírně narušil zvláštní úkaz: Náhle poklesla hladina vody v tůňce u studánky. Příčinu snad objasníme.


Víra, láska, naděje

Tento nápis - s pozměněným slovosledem: Láska, víra, naděje - doplněný letopočty 1892 a 2008 vytvořili na průčelí kapličky sv. Antonína U tří habrů v pátek 11. července 2008 Dana a Leoš Suchánkovi z písmomalířské firmy DAS Praha - Košíře jako sponzorský dar Třem habrům. Letopočet 1892, to je rok, kdy byla kaplička U tří habrů původně vystavěna, 2008 je rok, kdy byla po mnoha letech obnovena. O víře, lásce a naději pravil sv. Augustin (žil 354 - 430), že jsou to tři nejvyšší křesťanské hodnoty, z nichž přece jenom na prvním místě je láska. Proto ten pozměněný slovosled.Krátká porada, namíchat barvu, přistavit štafle a jde se na to. Barva je černá akrylátová „Eternal MAT", typ písma „Arrus".

Manželé Dana a Leoš Suchánkovi při práci. Sv. Augustin napsal: „Láska je zdroj a původ všeho dobrého, výborná záštita, cesta, jež vede do nebe. Kdo chodí v lásce, nezabloudí a nebude mít strach. Láska ukazuje směr, chrání a vede k cíli. Protože Kristus chtěl, aby každý křesťan láskou jako po žebříku mohl vystoupit do nebe, pevně se držte ryzí lásky, navzájem si ji prokazujte, v ní prospívejte a tak vystupujte vzhůru."„Největší a nejtěžší umělecké dílo je život. Nejvyšším smyslem života je, aby přibývalo lásky na této zemi a tím aby se lidem stále mocněji zjevovala krása díla Božího."
                                  (Otokar Březina, žil 1868 - 1929)Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

                                                                                                                                                          (Bible, 1 Jan, 4, 8)


Schránka pro geocaching U tří habrů

Geocaching [čti geokešing] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS (Global Position System) při hledání skryté schránky, zvané cache [keš], o níž jsou známy jen její přesné geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Je to nová forma turistiky, spojující klasickou turistiku s novými technologiemi internetu a satelitního rádiového systému GPS. Na internetu je geocaching organizován a má tam informační databáze, turistům v terénu pak slouží rádiové přijímače GPS - kromě mapy - k orientaci a navigaci. Schránky jsou ukryty v blízkosti zajímavých míst, aby jejich vyhledávání bylo zábavné a poučné. Ve schránce je notes, kam se nálezce může zapsat, a drobné předměty (hračky, dárky pro jiné hledače).
O prázdninách 2008 se na naše OS 3H obrátil jeden z aktérů této hry, zda je možno umístit schránku pro geocaching také U tří habrů. Souhlasili jsme a od 25. srpna 2008 je schránka s kódem GC1FKMK schována pod mechem mezi kořeny stromu nedaleko kapličky.


Úvodní stránka záznamu o schránce U tří habrů na internetových stránkách geocachingu (www.geocaching.com). Všimněte si atributů na obrázcích: je možno přijet na kole, na koni, se psem, ve dne i v noci, je tu pitná voda atd. Jak se praví dále: „Je to pohodová cache."
Na území ČR je v současné době přes 5000 schránek pro geocaching.


V neděli 21. září 2008 odpoledne se konala krátká pracovní porada v altánku U3H, když se najednou objevil párek turistů, z nichž se vyklubali geocacheři - Katka a Milan (na obrázku vpravo). Od nich jsme se dozvěděli, že podle záznamů ve schránce U3H ji už nalezlo na 50 geocacherů.


Vichřice ve středu 25. června 2008

V posledních letech se stává téměř každoročně, že při vichřici nebo bouři padne U tří habrů některý vzrostlý strom. Ani letos koncem června tomu nebylo jinak - vichřice vyvrátila a zlomila v bezprostřední blízkosti studánky, kapličky a altánku několik statných stromů.Detailní bilanci škod jsme udělali v neděli 29. června 2008 přímo na místě U3H a konstatovali jsme, že se studánce a lesním stavbičkám naštěstí tentokrát nic vážného nestalo. Všechno napraví pily, stroje a několik lesních brigád. A tak jsme se dali hned do práce.Ani našim kamarádům střízlíkům, kteří U tří habrů hnízdí, vichřice neublížila a letošní mláďata zvědavě sledovala naše počínání.Neděle 15. června 2008 - po více než 50 letech pouť ke kapličce U tří habrů

             Motto:

                     Země Česká - moje vlast!
                     Patřte na ni, jaká slast!
                     Každý strůmek má své dobré bůže,
                     Každá chyžka vlastní pohádky,
                     Každé místo svaté památky,
                     Pěstitelku svoji každá růže;
                     Každý pahorek má jméno svoje,
                     Každá kaplička své ctitele,
                     Každá studánka své přátele,
                     Každá lípa včeliček svých roje.

                                  (Z almanachu Lada Nióla, r. 1855)
Kaplička sv. Antonína U tří habrů už stojí v plné kráse jako kdysi. Na její průčelí ještě doplníme letopočty a nápis. V neděli 15. června 2008 ve 14 hodin se sešli pamětníci a přátelé poutního místa U3H, aby zde společně vzpomněli svátek sv. Antonína Paduánského. (Přístupové cesty sem z Vysokého Újezda i z Loděnice zatím nejsou v dobrém stavu, proto důstojné a slavnostní požehnání kapličky za přítomnosti kněze připravujeme na pozdější dobu.)Ale studánka, znovuobnovená kaplička, altánek pro poutníky a hlavně lidé a zdejší atmosféra jsou zárukou, že každý, kdo sem přijde, nebude zklamán. A v neděli 15. června se tu sešlo na několik desítek poutníků z okolních obcí! Nejvíce jich přišlo z Vysokého Újezda, další z Tachlovic, Loděnice, Chýnice, Bubovic, Nučic, Mezouně, Rudné a možná i odjinud. Mezi nimi také starostka Vysokého Újezda paní Marie Severinová, místostarosta pan Karel Vlasák, bývalý předseda MNV ve Vysokém Újezdě pan Antonín Petráček s rodinou a starostka obce Rudná paní PhDr. Jana Kozáková.Odpolední setkání zahájil proslovem předseda spolku 3H Josef Vlasák a „předal trumpetu" Miloslavě Razákové z Tachlovic, která nám zatroubila na uvítanou tři skladby, mezi nimi zhudebněnou „Křišťálovou studánku" od J. V. Sládka.Děti ze Základní školy ve Vysokém Újezdě pod vedením paní ředitelky Olgy Reitrové před kapličkou recitovaly básně a hrály na flétnu. Paní Marta Jelínková, nestorka Vysokého Újezda, přednesla svoji báseň „Vítej nám, kapličko...", kterou si můžete přečíst v této kapitole, v závěru následující stati „Jak rostla kaplička sv. Antonína, kytičky i houby".Na stolečku nad studánkou byly k nahlédnutí obrázky z výstavby kapličky a pokladnička na milodary k obnově poutního místa U3H (sešlo se 1350 Kč).Po skončení kulturního programu následovala družná beseda u ohníčku a diskuse na téma, jaký bude další postup prací U3H.Obraz sv. Antonína nad oltářem vytvořil akademický malíř Karel Paták z Loděnice.


Jak rostla kaplička sv. Antonína, kytičky i houby

Lesní brigáda 3. května 2008

Když U tří habrů začaly kvést jaterníky, zahájili jsme rekonstrukci kapličky.Z květomluvy: Jaterník: Ty jsi moje první láska. Obdivuji tvoji skromnost.Ale základy renovované kapličky už byly označeny a vytyčeny v předchozím roce, a sice 31. srpna 2007. Zleva: Mirek Kos, Pepík Vlasák a Míla Kratochvíl.

Ve středu 5. března 2008 jsme vyhloubili základy kapličky sv. Antonína na původním místě.

Týden po Velikonocích, v sobotu 29. března 2008 jsme jámu pro základy vyčistili a připravili bednění pro betonáž.Předcházející tři obrázky jsou z pondělka 31. března 2008, kdy jsme zabetonovali základy kapličky.V pátek 4. dubna 2008 jsme bednění odstranili a přivezli hromadu kamene na podezdívku kapličky.Kolem Tří habrů kvetou začátkem dubna sasanky...

Z květomluvy: Sasanka: Nechci lásku z přinucení.Poklep na základní kámen znovuobnovené kapličky sv. Antonína U tří habrů v neděli 13. dubna 2008. Zleva: zednický mistr Jano Klaučo-Sulánský, předseda spolku 3H Pepík a jednatel Petr.V té době už kolem Tří habrů kvetly petrklíče a fialky.

Z květomluvy: Petrklíč: Kdo je pánem tvého srdce?
                         Fialka: Celé mé srdce patří jenom tobě.A současně s prvními houbami začala vyrůstat i kaplička sv. Antonína. Letos jako první jedlou houbu U tří habrů jsme našli 20. dubna 2008 tuto destici chřapáčovou.Kaplička už se rýsuje, i když je vysoká zatím jenom půl metru (20. 4. 2008). Kámen na podezdívku kapličky věnoval Obecní úřad ve Vysokém Újezdě ve spolupráci s firmou Lomy Mořina.Tomu se říká nosit dříví do lesa: V neděli 20. dubna 2008 jsme kolem studánky vysadili dvanáct sazenic smrku ztepilého, které dostaly název „12 apoštolů", a sedm javorů pojmenovaných „7 statečných".

Z květomluvy: Javorový list: I když se hněváš, jsi stále roztomilá.Také čemeřice, kterou jsme u studánky téhož dne vysadili, bude dobře doplňovat kolorit místa U tří habrů. (I když staří Řekové z ní vyráběli léky proti šílenství.)

Z květomluvy: Čemeřice: Stále se mi o tobě zdá.Kaplička sv. Antonína už povyrostla do výše jednoho metru; do jejích plánů kouká odborný poradce Vladimír Burian a předseda 3H Pepík (záběr z 23. 4. 2008).A tentýž den, tedy 23. dubna 2008 jsme našli U tří habrů první májovky.

                     Což to jaro rozlétlo se
                     horem, dolem, květnou plání,
                     jako srdcem mladé dívky
                     první kouzlo milování.

                     A kaplička na podlesí
                     v jeden keř a květ se halí
                     od té doby, co dvě duše
                     lásku si tam přísahaly.

                                                   (Jaroslav Vrchlický, úryvek z básně Dešťové krůpěje, ze sbírky Epické básně, 1876)
Kamenná podezdívka kapličky dokončena v neděli 27. dubna 2008.Takhle tu roste kačenka česká s rozpustilým latinským jménem verpa bohemica.

V pátek 3. května 2008, když jsme U tří habrů našli první žampióny, kaplička povyrostla do výše 1,5 m.Ve čtvrtek 8. května 2008 jsme oslavili glajchu, která je ve výšce asi 2 m. Nyní bude následovat klenba, krov a střecha.O týden později, 14. května 2008 už je nad vstupem do kapličky románský oblouk a vnitřní prostor kapličky je nahrubo omítnut.A takhle funguje síla lásky v místě U tří habrů: Než stačila malta zaschnout, postavil si během dvou dnů pod románským obloukem ve výklenku hnízdečko pro svoji milou střízlík obecný.Už je hotov také ocelový křížek, který bude vztyčen na čele hřebenu střechy. Vyrobil a věnoval ho jako dar pro obnovu kapličky Vratislav Liška z Vysokého Újezda.Jeli kolem dva jezdci na koních, zastavili, jeden zakroutil hlavou a zeptal se druhého: „Co to asi bude?"Z tohoto pohledu už je to jasné. Krov kapličky připravili, vyrobili a instalovali Jirka a Pepík Vlasákovi, Tomáš Kratochvíl, Luboš Bárta a Bohumil Jaroš jako sponzorský příspěvek poutnímu místu U3H (záběr z 23. května 2008).V té době, tedy 25. května už nám tu vyrostl první klouzek zrnitý.Během víkendu 31. května až 1. června 2008 Luboš Bárta a Bohumil Jaroš pokryli kapličku bobrovkou a připevnili křížek.Kaplička sv. Antonína U3H v neděli 1. června 2008, čekající na vnější nátěr. Jaké bude barvy?

                     Vítej nám, kapličko vytoužená,
                     svatému Antonínu zasvěcená.
                     Teď je tu zase, jak bývalo u nás - doma.
                     Kaplička, studánka, pramen vody,
                     co teče údolím mezi stromy.
                     Když z jara habry se obléknou v zelený šat
                     a slunce z nebe začne hřát,
                     dobře se tady odpočívá
                     a o všem možném člověk snívá.
                     Tak vítej každý,
                     kdo v dobrém přicházíš,
                     ať radost jen a klid tu nacházíš.

                                                   (Marta Jelínková, duben 2008)Vážnost a majestát poutního místa U3H nám na jaře trochu narušují ještěrky, kterých je tu hojně a dobře se jim daří. Když se některá objeví, hned začne někdo notovat:

                     Pruhovaná ještěřice,
                     ta nás mohla kousnout, ta nás mohla kousnout, ta nás mohla kousnout,
                     kdybychom se jí nebáli,
                     mohli jsme si zazpívat, nebo taky zazpívat...Z historie kapličky sv. Antonína U tří habrů

Na přelomu 19. a 20. století byl majitelem zámku a velkostatku ve Vysokém Újezdě Jan František Kreisl, který se vyznačoval bohulibými aktivitami: např. věnoval pozemek pro výstavbu nové školní budovy, zavedl vodovod do zámku - ale současně nabídl jeho využití ve formě dvou kašen celé obci (dlužno dodat, že obec jeho nabídku nepřijala), a také vystavěl kapličku „U tří habrů“, v místě, které dalo jméno našemu občanskému sdružení.
V místě, kterému se od nepaměti říká „U tří habrů“, je studánka, kde pramení voda vynikající chuti, jíž jsou připisovány léčivé až čarovné účinky. Lidé tam chodili po staletí a věřili, že milence, kteří se ze studánky společně napijí, do smrti už nic nerozdělí, což dokládá řada pověstí. V r. 1892 dal J. F. Kreisl nad studánkou postavit malou kapličku (viz obrázky) a o rok později odtud zavedl již zmíněný vodovod do zámku ve Vysokém Újezdě. Kaplička byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému, což byl tehdejší patron milenců, kterého dnes vystřídal sv. Valentýn. (Odtud tedy tolik Toníků a Toniček v generacích našich babiček a dědů.) Nejstarší obrázek studánky a kapličky U tří habrů, který se nám podařilo obstarat, je na pohlednici z r. 1901 (nahoře), kterou má ve své sbírce pan Petr Čapek z Loděnice.


Postupem doby se stala kaplička a studánka U tří habrů uctívaným poutním místem, zvláště 13. června při svátku sv. Antonína. Procesí vedl kněz z Tachlovic, do jehož farnosti Vysoký Újezd přísluší. Kapličku omítli, vyzdobili obrazy a květinami. Stoly a lavice na starých fotografiích svědčí o množství poutníků, na přilehlém prostranství se konala ochotnická divadelní představení v přírodním amfiteátru. Poslední v kronice zaznamenaná generální oprava kapličky a úprava okolí byla v r. 1934. Tento záběr je přibližně z r. 1940.

Po druhé světové válce přišel úpadek, zmizely ozdoby i návštěvníci. Přibližně v roce 1966 padl na kapličku starý strom a těžce ji poškodil. Místo, aby kapličku opravili, kdosi její torzo rozebral, aby tak získal stavební materiál pro svůj dům, jak se dochovalo ústním podáním dodnes... Ale studánka i habry - habry ovšem již dalších generací - zůstaly. Tento obrázek je asi z r. 1960.

Ještě nyní stojí „U tří habrů“ ruina domečku z roku 1893, v němž bylo parní čerpadlo pro vodovod do zámku ve Vysokém Újezdě.

Poutní místo „U tří habrů“ se stalo námětem několika uměleckých děl. Povídka „Tři habry“ je představena v kapitole „Beletrie“, zde vidíte obraz (asi ze 40. let minulého století), který namaloval temperami loděnický rodák, akademický malíř Jaroslav Liška (1893 - 1973) a věnoval ho loděnickému faráři P. Humlovi. Za tento obrázek děkujeme paní Pavle Šafránkové z Loděnice.


Obrázky z rodinného albaRodina Stiborova z Vysokého Újezda nám zapůjčila dvě unikátní fotografie. Tato první je přibližně z roku 1951. Je na ní maminka Stiborová s dětmi Zdeňkem a Danou „U tří habrů".Děvčátko z předchozího snímku o 7 let později, tedy v roce 1958, už jako slečna Dana Stiborová. To stále ještě kaplička vypadala nezničitelně.Z obecní kroniky sousední Mezouně

Mezouň je vesnice, sousedící s Vysokým Újezdem na jeho severovýchodní hranici (viz mapa na naší hlavní stránce). Ke „Třem habrům" je to tedy z Mezouně ještě asi o 2 km dál než z Vysokého Újezda nebo z Loděnice. Přesto i v Mezouni bývala kaplička „U tří habrů" natolik populární, že o ní najdeme záznam v mezouňské obecní kronice i s fotografií:

Citujeme z mezouňské kroniky:
„Cílem mezouňských občanů bývá v letní dobu vycházka na západ od obce do krásného lesního zákoutí ke kapličce sv. Antonína v lese „U tří habrů". Staří pamětníci vypravují, že v dřívějších dobách se konala ke kapličce zbožná procesí. Dlouhou dobu nebyla kaplička opravována a byla ve velmi špatném stavu. Majitelé velkostatku ve Vysokém Újezdě manželé Václav a Irma Stoméových dali svým nákladem kapličku i okolí upraviti a opatřili novým obrazem sv. Antonína. V červnu 1930, v neděli po sv. Antonínu měla se kaplička znovu vysvětiti. V průvodu šla školní mládež, družičky a mnoho občanů Újezda a Mezouně. Loděnický farář Antonín Šimák provedl svěcení. Od té doby již žádná oprava se nedělala, takže kaplička i okolí je zase opuštěné a neupravené."Bleděmodrá střecha kapličky?

Spřízněných duší Občanského sdružení „Tři habry" pomalu přibývá. Koncem ledna 2008 nás rodina Neumanova informovala, že u nich na stěně v obýváku visí už dlouhá desetiletí obraz kapličky sv. Antonína U3H, který by nás mohl zajímat. Viděli jsme ho, vyfotografovali a dostali svolení ho zveřejnit pro potěšení čtenářů našich stránek:Rodině Neumanově děkujeme za cenný přírůstek do našeho archivu a na naše stránky. Nyní několik podrobností o obraze: Má formát 1 x 0,6 m, je namalován temperovými barvami a podle pamětníků je datován přibližně do roku 1930. V pravém dolním rohu je i špatně viditelný podpis autora: Jelínek. Překvapující je bleděmodrá barva střechy kapličky, i když to může být umělecký dojem malíře a odraz oblohy.
Prosíme čtenáře našich stránek, pokud mají doma zatím neznámý obrázek nebo fotografii místa U3H, aby nám pomohli doplnit bílá místa v historii „Tří habrů".


Kaplička „U tří habrů“, zrenovovaná a v novém kabátě

V roce 2007 byla ještě jenom na papíře, v elektronické formě na internetu, ale hlavně v našich myslích a představách - už ji tam vidíme. Architektonický návrh a plánky zrenovované kapličky vytvořil akademický architekt Vlastibor Klimeš (Ateliér KAPS, Praha), a sice zcela zdarma jako dar našemu občanskému sdružení a při této příležitosti se přihlásil za jeho člena. Velmi si tohoto jeho činu vážíme, děkujeme a váženým čtenářům našich stránek předkládáme novou kapličku „U tří habrů“ na obrázcích:Kaplička má půdorys o rozměrech 1,5 x 1,6 metru, je vysoká 3 metry, kolem ní je kamenná dlažba, na rozích kapličky kamenné květináče. Uvnitř na čelní stěně kapličky obraz sv. Antonína Paduánského.


Finanční rozpočet pro výstavbu restaurované kapličky „U tří habrů"


V červenci 2007 vypracovala Ing. arch. I. Růžičková z Nučic finanční rozpočet pro novou kapličku sv. Antonína „U tří habrů" a věnovala jej jako sponzorský dar našemu občanskému sdružení. Rozpočet zveřejňujeme a jak je vidět, je skromný stejně jako kaplička. Na její půvab a na kouzlo místa „U tří habrů" to však nemá vliv.


Terénní úpravy v okolí kapličkyZačátek července 2007: ve svahu nad studánkou už je vyhlouben zářez pro lavičku:
Půdorys kapličky vytyčen a vyznačen

Odpoledne v pátek 31. srpna 2007 se konala lesní schůze občanského sdružení Tři habry přímo na místě u studánky a budoucí kapličky.

Kromě příjemného posezení u ohníčku bylo hlavním úkolem vytyčit přesný půdorys kapličky sv. Antonína, abychom mohli začít hloubit, šalovat a betonovat základy. Na snímku zleva Mirek Kos, Pepík Vlasák a Míla Kratochvíl.