Kapitola: Prameny, literatura[1] Obecní kronika Vysokého Újezda.
[2] Monografie Hořovicka a Berounska.
[3] Nečásek, František: Tři habry. Loděnice 1928, 2. vydání.
[4] Čapek, Karel: Loděnice včera a dnes. Loděnice 1985.
[5] Rodinný archiv Věry Vlasákové, Vysoký Újezd.
[6] https://www.vysoky-ujezd-urad.cz
[7] Štech, V., V.: České dějiny v díle Mikoláše Alše. Praha, Svoboda 1952.
[8] Čáka, Jan: Obrázky z Podbrdska. Beroun, Baroko & Fox, 1997.
[9] http://www.solvayovylomy.cz
[10] http://www.svatyjan.cz
[11] Aichele, D.; Golteová-Bechtleová, M.: Co tu kvete? Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Euromediagroup 2001.
[12] Mácha, K. H.: Máj a ostatní básně. Praha, L. Mazáč 1928.
[13] Hájek, Jaroslav; Svoboda, Jiří: Kniha o Řepích. MILPO MEDIA, Praha 2006, 239 s.
[14] Vykoukal, F., V.: Rok v starodávných slavnostech našeho lidu. Praha, Bačkovský, 1901.
[15] Houby, česká encyklopedie. Praha, Reader’s Digest Výběr, 2003.
[16] Ekert, František: Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Praha 1894.
[17] Kronika městyse Loděnice. Díl I. (1928 - 1942). Státní okresní archiv v Berouně.
[18] Schröpfer, L.: Pták roku 2007. Slavík obecný. Praha, Česká společnost ornitologická 2007.
[19] http://www.lodenice.cz
[20] http://www.ceska-poezie.cz.
[21] Paták, Karel: Loděnice - Obec na zemské stezce. Loděnice 2004.
[22] Klempera, Josef: Tachlovice - historie a současnost. Tachlovice 2006.
[23] Kaple svatého Ivana v Sedlci. Obec Svatý Jan pod Skalou. Svatojánská společnost 2007.
[24] http://www.tachlovice.cz
[25] http://www.houbar.cz
[26] http://www.bubovice.cz
[27] Miko, Ladislav a kol.: Národní parky a Chráněné krajinné oblasti. Vydavatelství ASCO, 2003.
[28] Mikroregion Český kras - Pláně. Turistický prospekt. Třebotov, 2006.
[29] Patřičný, Martin: Dřevo krásných stromů. Grada Publishing, Praha, 2005.
[30] http://www.nasregion.cz)
[31] Klempera, Josef: Květomluva aneb Řekni to květinou. Bohemia, Praha 1996.
[32] Dolejší, Jaromír: 675 let od první písemné památky o obci Vysoký Újezd. Místní národní výbor ve Vysokém Újezdě, 1985.
[33] Němec, Jan a kol.: Památné stromy. Objevujte krásy ČR se společností SKANSKA. Praha, Olympia 2005.
[34] http://www.home.tiscali.cz/portrety
[35] Profous, Antonín: Místní jména v Čechách.
[36] Gebauerův slovník staročeštiny. Díl II.
[37] Palivec, Viktor: Vlastivědný průvodce Berounskem.
[38] Farní věstník úřední pro farnost Tachlovickou. 1849.
[39] Hladík, Václav a kol.: 1853 - 2003. 150 let pomáháme a zachraňujeme. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. 2003.
[40] www.hvp.cz
[41] Obecní kronika Mezouně.
[42] Kubín, Miroslav a kol.: Rozvoj energetiky v Československu. České energetické závody, Praha 1989.
[43] Historie Mezouně I. (1025 - 1978, Přílohy k obecní kronice). CD ROM. 2005.
[44] http://www.mezoun.cz
[45] Vašica, Josef: Legenda svatoivanská. Praha, Řád 1935, 20 s.
[46] Čapek, Petr; Prášil, Petr: Berounsko na starých pohlednicích. Hostivice 2007.
[47] Sládek, Josef, Václav: Těm nejmenším. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955.
[48] Lidové noviny. 14. února 1998.
[49] Herinková, N.; Lankašová, M.: Mamince. Praha, 2000.
[50] www.lesycr.cz
[51] www.abcsvatych.com
[52] www.ekolist.cz
[53] www. enviroportal.sk
[54] www. geocaching.com
[55] www. botanicus.cz
[56] Němec, Jan a kol.: Památné stromy. Objevujete krásy ČR se společností Skanska. Praha, Olympia 2005.
[57] http://wikipedia.org
[58] Rosický, Josef: Přírodopis pro školy měšťanské. Praha, 1908.
[59] Roubal, Jindřich; Zima, Karel: Zoologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1965.
[60] http://www.studanka-strancice.cz
[61] www.zvedavost.estranky.cz/clanky/prispevky/jaro
[62] Křenek, J.: Parní lokomotivy v zahraničí. Nakladatelství Svépomoc, Praha, b. r.
[63] Balajka, Bohuš a kol.: Přehledné dějiny literatury 1. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1970.
[64] Seifert, Jaroslav: Polibek na cestu. Československý spisovatel, Praha, 1972.
[65] Naše příroda. Živočichové a rostliny střední Evropy. Reader’s Digest Výběr, Praha, 2000.
[66] Šťastný, Karel; Drchal, Karel: Naši pěvci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1984.
[67] www.cso.cz (únor 2011)
[68] Podpěra, Petr: Ptákem roku 2011 se stal strnad obecný. Fauna č. 4/2011, s. 15.
[69] Aas, Gregor; Riedmiller, Andreas: Kapesní atlas STROMY. Nakladatelství Slovart 2005.
[70] Adla, Zdeněk; Černý, Jiří; Kalousek, Jiří: Obrázky z českých dějin a pověstí. Albatros, Praha, 1979.
[71] http//hgf10.vsb.cz
[72] Dmitrijev, Jurij: Hmyz známý i neznámý, pronásledovaný, chráněný. Lidové nakladatelství, Praha, 1987.
[73] Pokorného přírodopis živočišstva pro nižší oddělení středních škol. 1887.
[74] Filipová, Kateřina: „Regina sanctorum omnium.“ Malířská výzdoba poutního chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Diplomová práce. Masarykova univerzita, filosofická fakulta. Brno, 2007. http://is.muni.cz
[75] Ravik, Slavomír: O světcích a patronech. Praha, 2006.
[76] Reichholf-Riehm, Helgard: Motýli. Euromedia Group, Praha, 2003.
[77] www.pestovani.in
[78] www.wmap.cz/opk/ptaci/ptak/ptak51.htm
[79] www.ceskatelevize.cz
[80] Haussmann, Jiří: Divoké verše a prózy. Československý spisovatel, Praha, 1963.
[81] Habrman, Gustav: Myšlenky a názory. Uspořádal V. Masák, Plzeň, Dělnická akademie, 1934.
[82] Habrman, Gustav: Moje první láska. Plzeň, 1933.
[83] www.cs.wikipedia.org
[84] Pták roku 2015 - potápka černokrká. Ptačí svět 1/2015. Česká společnost ornitologická 2015.
[85] Státní oblastní archiv, Archivní ul. 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec. Fond „Velkostatek Sv. Jan pod Skalou, 1310 - 1903“ - signatura II 153.
[86] http://www.birdlife.cz/Ptačí-svět-Pták-roku-2018.pdf


Nadále pokračujeme v našem úsilí o obnovu poutního místa „U tří habrů“, můžete pokračovat ve sledování našich stránek, v kritice i v námětech.
Studánce, kapličce a habrům zdar!