Kapitola: Studánka


Duben 2019 - Čerstvý rozbor kvality vody ve studánce U Tří habrů

Opět po dvou letech spolek Tři habry předložil ke kontrole kvality vody vzorek ze studánky U Tří habrů. Jak vidíte v protokolu, který jsme obdrželi koncem dubna 2019, voda v naší studánce vyhovuje ve všech sledovaných parametrech.

Kopie čerstvého protokolu bude zavěšena (jako obykle) přímo nad studánkou a nad klapajícím mlýnkem. Jenomže - koncem dubna jsme zjistili, že náš mlýnek zmizel. Zatím věříme, že poctivý pachatel ho brzy vrátí...
V každém případě vás zveme ke Třem habrům ochutnat vodu ze studánky.


Sobota 23. března 2019 - Otvírání studánky U Tří habrů


Obrázkem manželů Svobodových z Vysokého Újezda z roku 2014 jsme vás pozvali k letošnímu tradičnímu otvírání studánky u kapličky sv. Antonína U Tří habrů. Akce se konala v sobotu 23. března 2019 od 13 hodin. Pro potěšení jsme měli letos hudební doprovod - tahací harmoniku.
Jak probíhalo otvírání studánky v uplynulých letech, to si můžete prohlédnout a připomenout na těchto našich webových stránkách v kapitole „Studánka“. Zde jsou obrázky z roku 2019:

I studánky chtějí býti čisté, / tak jako děti vy jste; / i jim se stýskalo / už po jaru. (Miloslav Bureš)

Jarní květy na oltáři v kapličce sv. Antonína.

Vlajka spolku Tři habry vzhůru a můžeme zahájit.

Poutníky přivítal předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák.

Hlavními aktéry otevření studánky U Tří habrů se v roce 2019 stali milenci Lucinka a Pepík. Vzájemně se napili z dlaní vody ze studánky, ...

... potom se dlouze políbili, slíbili si lásku ...

... a na závěr obřadu klíčem z habrového dřeva symbolicky otevřeli studánku pro rok 2019.

Na harmoniku nás doprovázel po celé sobotní odpoledne pan Václav.

Otvírání studánky se zúčastnil i starosta Vysokého Újezda pan Miloslav Kratochvíl (druhý zprava).

Společný snímek poutníků ke studánce v sobotu 23. března 2019 odpoledne. Celkem se nás tam sešlo (a vystřídalo) asi 80. Do naší spolkové přenosné lesní pokladničky poutníci přispěli částkou 2185 Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Velmi děkujeme.

Vzhledem k blížícím se Velikonocům se dostalo ke slovu i ručně vyrobené velikonoční klepadlo z habrového dřeva.

O vodu z naší studánky je stále velký zájem, bez ohledu na ceremonie. Přijďte ochutnat!Sobota 24. března 2018 - Otvírání studánky U Tří habrů

Spolek Tři habry uspořádal v sobotu 24. března 2018 tradiční jarní setkání u studánky a kapličky sv. Antonína. Akce má název podle dávného lidového zvyku „Otvírání studánky“. Zahájení bylo ve 13 hodin.

Při této příležitosti jsme vysadili do květníku u studánky čerstvé květiny, a protože studánka se bude otevírat a odemykat habrovým klíčem, jsou to okrasné petrklíče.

Ještě před zahájením ceremoniálu jsme s potěšením konstatovali, že spolek Tři habry dále košatí: máme dvě malé dcerušky. Rodičům blahopřejeme a pohleďte na ně:

Maminka Andrejka Čadová s malou Karolínkou.

Lucinka Kirschnerová s maminkou Pavlínkou.

Vše připraveno, můžeme zahájit. Stručný uvítací proslov přednesl předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a předal habrový klíč hlavním aktérům.

Těmi byli letos manželé Renata a Jirka Hanulíkovi z Vysokého Újezda.

Studánku odemkli a svoji lásku stvrdili vodou z dlaní partnera.

To si zaslouží potlesk.

Po krátké modlitbě u kapličky sv. Antonína se rozhořel táborák a rozproudila všeobecná debata a hodování:

Na společném snímku účastníků letošního „Otvírání studánky U Tří habrů“ je přes 50 osob (a osůbek). Ale během toho sobotního odpoledne přišlo studánku a kapličku pozdravit odhadem asi 100 návštěvníků. Do ,tříhabrové’ přenosné lesní kasičky věnovali 1004 Kč na další péči o toto památné poutní místo. Děkujeme a vaší důvěry a podpory si vážíme.

Kapličkám a studánkám zdar!


Výsledky nového rozboru vody ve studánce U Tří habrů (2017)

Finanční náklady na tento chemický rozbor vody uhradil Obecní úřad ve Vysokém Újezdě, za což děkujeme.Sobota 25. března 2017 - Otvírání studánky U Tří habrů

Spolek Tři habry Vás srdečně pozval ke studánce a kapličce sv. Antonína na sobotu 25. března 2017 k tradičnímu jarnímu otvírání studánky. Začátek byl ve 13.30 h, na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak to proběhlo.

Celá cesta lesem ke Třem habrům je roubena kvetoucími jaterníky.

Několik set metrů pod studánkou je cesta od Loděnice v důsledku vichrů přerušena, a tak jsme si udělali přestávku a zazpívali starou slovenskou lidovou písničku, která nutně vytanula na mysli: „Cesta je zarúbaná / šarvanci po nej idú / stoliční hradní páni / pred nimi plakať budú...“

U kapličky a studánky už je jaro - takhle tam kvetou primulky.

A stálý obyvatel Tří habrů, mnich houštin a ptačí Paleček - střízlík obecný už si postavil jedno z hnízd přímo na kapličce v podkroví. Ať se ti i nadále u nás líbí!

O půl druhé odpoledne předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák přivítal účastníky otvírání studánky.

Klíčem z habrového dřeva letos otevírali studánku Barborka a Dan.

Za přítomnosti 40 svědků dodrželi předepsaný ceremoniál - otočit klíčem, napít se vzájemně z dlaní a políbit se.

Studánka otevřena, můžeme se sesednout kolem ohýnku a začít hodovat.

Karel Jelínek z Mezouně při této příležitosti oprášil a zapálil si svoji slavnostní fajfku.

Blahodárnou vodu od Tří habrů načerpalo během toho odpoledne mnoho návštěvníků.

Malý Vojtíšek jinak nedal a habrovým klíčem na závěr otočil spolu s dědečkem ještě jednou.Sobota 2. dubna 2016 - Otvírání studánky U Tří habrů

Spolek Tři habry uspořádal tradiční jarní otevření studánky U Tří habrů v sobotu 2. dubna 2016 ve 13.30 hodin.

Kolem studánky právě kvetou sněženky. Naši předkové, staří Čechové přisuzovali rostlinám různé lidské vlastnosti. Tak sněženka byla pro ně symbolem pokory a vděčnosti.

Čerstvě vysázené macešky v květináči nad studánkou.

                                    Z květomluvy: Maceška: Nepokládej mé přátelství za lásku k tobě.

Přicházejí a přijíždějí první poutníci a poutnice.

Habrový klíč čeká na milenecký pár, jemuž bude svěřen.

Předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák uvítal návštěvníky, pohovořil o aktivitách našeho spolku a poděkoval újezdským hasičům za pomoc při čištění trkačových šachet v Hačkách. Na závěr proslovu předal klíč k symbolickému otevření studánky Majce a Davidovi z Loděnice a Berouna:

Rituál má tři kroky: 1) odemknout;

2) vzájemně se napít z dlaní;

3) políbit se.

I studánky chtějí býti čisté / tak jako děti vy jste; / i jim se stýskalo / už po jaru.

(Miloslav Bureš: Otvírání studánek, úryvek, 1955)

Romantiku a poezii vystřídalo všeobecné hodování a veselí.

Pepík Vlasák zdraví Toničku, jmenovkyni našeho sv. Antonína a pravidelnou návštěvnici Tří habrů.

Letošního otevření studánky se zúčastnila skupina mladých hasičů z Jánské.

V naší přenosné lesní pokladničce se během sobotního odpoledne sešlo 2402 Kč na údržbu a úpravy poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.
Jak probíhal tento obřad v minulých letech, to si můžete prohlédnout - a při tom třeba zavzpomínat - v kapitole „Studánka“ na těchto našich internetových stránkách.


Duben 2015 - aktuální rozbor vody ve studánce U Tří habrů

Podle vyjádření expertů má voda ve studánce U Tří habrů lepší parametry než tzv. kojenecká voda.Sobota 28. března 2015 - „Otvírání studánek“

Cesta ke Třem habrům je nyní lemována kvetoucím devětsilem.

                                    Z květomluvy: Devětsil: Věrností k tobě, k naší lásce, překonám všechny překážky.

Předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák přivítal jaro a všechny poutníky.

Hlavní rekvizita k otvírání studánky - klíč z habrového dřeva - připravena.

Letos studánku U Tří habrů symbolicky otevřeli manželé Martina a Libor Sionkovi z Vysokého Újezda i s následným mileneckým obřadem.

O sobotní chvilku poezie na téma Tři habry se postaral Mirek Tuček z Vysokého Újezda. Zde je malá ukázka z básničky nazvané „Pomni, člověče“:

                 Ať je jaro, léto, zima,
voda je tu stále prima.
Tak ji pijte, lidé milí,
po té vodě každý sílí.

Je léčivá - ochutnejte,
přízeň Habrům zachovejte.

O léčivých účincích vody z pramene U Tří habrů vyprávěl z osobní zkušenosti Ivan Mihovka, sanitář z Rehabilitačního centra nemocnice v Berouně, kde se léčí asi 40 pacientů. Po konzultacích s lékaři dováží pravidelně vodu od Tří habrů (zcela zdarma) těm pacientům, kteří mají zájem, a výsledky užívání této vody jsou po několika měsících očividné. V této souvislosti připomínáme, že ve starých knihách je zaznamenáno, že na habry kolem studánky v dávných dobách lidé zavěšovali svoje berly a hole jako projev vděku, protože už je nepotřebovali, když je zdejší voda vyléčila.

Ivan Mihovka přišel tentokráte ke Třem habrům s celou rodinou.

Při letošním otvírání studánky jsme U Tří habrů po prvé zaznamenali návštěvníky z osady Teplá Stráň u Malých Přílep.

Sousedská delegace z Loděnice.

Budeme zpívat a hrát...

Hrou na kytaru naše závěrečné zpěvy doprovodil Ing. Jaroslav Kubík z Prahy - Zličína.

Na údržbu a opravy poutního místa U Tří habrů jsme od poutníků vybrali do naší lesní pokladničky 826 Kč, za což všem děkujeme.Zavzpomínejte nad „ztracenými“ fotografiemi

Náhodou jsme narazili na soubor fotografií, které už na těchto našich internetových stránkách kdysi byly, ale za záhadných okolností „se někam ztratily“. Tedy je navracíme a můžete nad nimi zavzpomínat, jak jsme v letech 2006 - 2007 stavěli lesní altánek U Tří habrů:


Sobota 29. března 2014 - otvírání studánky

Letos otevřeli studánku U Tří habrů slavnostně habrovým klíčem mladí manželé Svobodovi z Vysokého Újezda.

Program byl tradiční - družná beseda kolem ohníčku. O malou kulturně-historickou vložku se opět tradičně postaral Mirek Tuček z Vysokého Újezda (na obrázku sedící první zprava).

Celkově přišlo v to sobotní odpoledne ke Třem habrům se podívat, posedět nebo i poležet na 70 poutníků a poutníčků. V naší lesní přenosné kasičce se shromáždilo 365 Kč na další zvelebování tohoto poutního místa.

Obrázkovou reportáž z obřadu „Otvírání studánky“ U Tří habrů 2014 jsme začali manželským párem a zakončíme rovněž pohledem na spokojený manželský pár. Na tomto obrázku jsou manželé Marie a Pavel Pilařovi z Mezouně, kteří v tento den - 29. března 2014 oslavili zlatou svatbu, tedy 50 let společného života. (Sňatek uzavřeli v roce 1964 ve Vysokém Újezdě.) Kaplička a studánka U Tří habrů jsou skutečně tím pravým místem, kam při takovéto příležitosti zavítat. Blahopřejeme!


Červen 2013 - čerstvý chemický rozbor vody ze studánky U Tří habrů

Na začátku června 2013 jsme obdrželi výsledky chemického rozboru vody ve studánce U Tří habrů, který objednáváme přibližně jednou za dva roky. Není potřeba žádný další komentář, ale stojí za povšimnutí, že se v rozboru objevují oproti minulým létům nové položky, jako je např. elektrická konduktivita nebo pach. Finanční náklady na tento chemický rozbor vody uhradil Obecní úřad Vysoký Újezd, za což děkujeme.


Sobota 8. června 2013 - brigáda před blížící se poutí v sobotu 15. června 2013

Když jsme se sešli v sobotu 8. června 2013 při lesní brigádě U Tří habrů, konstatovali jsme shodně, že takový průtok v trubce u studánky jsme ještě neviděli. Mlýnek se točil jako zběsilý a musel být posunut o jeden schod nahoru, protože jinak by voda proudila nad ním. S použitím našich skromných prostředků jsme naměřili průtok asi 3 litry za vteřinu. V čerstvě vyčištěné přečerpávací studni v našem technickém miniskanzenu opodál, která byla v sobotu 25. května zcela suchá, spodní voda vystoupala do výšky asi 2 metrů. Ale díky dřívějším terénním úpravám kolem kapličky žádná pohroma poutní místo U Tří habrů nepotkala. Program brigády byl tedy podle očekávání:

Upravit rozmáčený povrch.

Pokosit přerostlou trávu v okolí.

Připravit suché dřevo na opékání buřtíků pro poutníky.

Vyčistit a zamést okolí kapličky sv. Antonína.

Zveme vás na Antonínskou pouť ke Třem habrům v sobotu 15. června 2013 na 14. hodinu. Bude tam pohoda.


V sobotu 30. března 2013 - Otvírání studánky

V sobotu 30. března 2013 odpoledne jsme se setkali u studánky a kapličky při příležitosti vítání jara, které se sice letos trochu opozdilo, ale naši studánku bylo nutno i přesto symbolicky „vyčistit a otevřít“ pro novou sezónu. Sešlo se nás tam asi třicet.

Program našeho jarního setkání u studánky je již tradiční: předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák (uprostřed) v krátkém proslovu shrne, co jsme v uplynulé době udělali nového (vloni to byla především oprava „čerpačky“), a připraví brigádníky na to, co je v nejbližší době čeká - např. záchrana další nedaleké podzemní technické památky, kde se říká „U Trkačů“.

I studánky chtějí býti čisté / tak jako děti vy jste / i jim se stýskalo / už po jaru. (Z básně Miloslava Bureše „Otvírání studánek“, kterou zhudebnil Bohuslav Martinů.)

Předseda a jednatel spolku Tři habry pak otočí klíčem z habrového dřeva...

A následuje krátký kulturní program, který z větší části zabezpečuje Mirek Tuček z Vysokého Újezda. Tentokrát nás potěšil vlastnoručně sepsanou veršovanou bajkou „Schůzka U Tří habrů“, která začíná slovy „U Tří habrů na lavici / bavili se tři zajíci...“ a pojednává o životě zvířátek v lese kolem Tří habrů.

Následuje všeobecné veselí, družná debata a opékání buřtíků. Děkujeme všem zúčastněným za 880 Kč, které se při této příležitosti sešly v naší přenosné lesní pokladničce pro účely dalšího zvelebování poutního místa U Tří habrů.

Letošní jarní setkání u studánky poznamenala smutná příhoda: Asi 20 metrů od kapličky jsme našli čerstvě uhynulé káně lesní. Škoda ho... Je pochováno U Tří habrů.


Sobota 24. března 2012 - Otvírání studánek U Tří habrů

Každý, kdo se přišel v sobotu 24. března 2012 podívat na otvírání studánky U Tří habrů, si všimnul, že se v okolí těží dřevo. Takový už je koloběh života a některé pokácené stromy poslouží k výrobě krovů pro technický miniskanzen U Tří habrů. Tříhabrová idyla těžbou dřeva není nijak narušena.

Návštěvníky přivítal předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák, pohovořil o činnosti našeho sdružení, pozval všechny k nadcházejícím lesním brigádám a k červnové pouti ke kapličce sv. Antonína.

Studánka, vyčištěná a vybavena novým mlýnkem, byla poté odemčena klíčem z habrového dřeva a fanfáru na fujaru k tomu zahrál Mirek Tuček, který se postaral i o další kulturní program.

Vyslechli jsme pozoruhodný magnetofonový záznam, jak hovoří studánka o tom, co se kolem ní událo a co všechno viděla za uplynulých sto let. Kromě milenců sem ke studánce a kapličce chodili s prosbami a modlitbami ke sv. Antonínovi rodiče a manželky našich vojáků v obou světových válkách, ba i němečtí vojáci, kteří v těchto končinách za Protektorátu sloužili na konci 2. světové války a obávali se o osud svých rodin v bombardovaném Německu.
Ale aby závěr nebyl smutný, předvedl nám Mirek Tuček starodávnou scénku, jak se dříve na tržišti prodával „za korunu brousek“.

V družné besedě jsme pak setrvali až do podvečerních hodin.
Jak taková slavnost „Otvírání studánek“ vypadala v uplynulých letech, na to se můžete podívat na těchto stránkách v kapitole „Studánka“ (2010, 2011).


1. a 5. ledna 2012 - studánka U Tří habrů v televizním vysílání

V prosinci 2011 zahájila ČT2 vysílání TV seriálu „Zázračné studánky“. Seriál má 5 dílů a čtvrtý z nich je mj. věnován také naší studánce a kapličce U Tří habrů. Je na programu na Nový rok, v neděli 1. ledna 2012 dopoledne od 10.50 h a má název „O boji s draky, kodování a velké lásce“ (slovo kodování je odvozeno od názvu přírodní rezervace Koda). Tento pořad bude opakován ve čtvrtek 5. ledna 2012 ráno v 7.20 h. Podrobnosti jsou k dispozici na www.ceskatelevize.cz/porady.

Záběr z natáčení U Tří habrů (červenec 2011). Autory pořadu jsou režisérka Jana Semschová, asistentka režie Zdena Kuklová, kameraman Ivo Popek a moderátor Dominik Tesař.


Čerstvý rozbor vody ze studánky U Tří habrů

Po dvou letech jsme opět zadali k chemickému prozkoumání vzorek vody ze studánky U Tří habrů. Protokol o hodnocení kvality vody jsme z Berouna obdrželi koncem května 2011 a jak vidíte, má trochu jinou formu než dříve; podstatné je, že voda je stále výborná, a to nejen chuťově, ale i po chemické stránce:

Kritéria a kolonku, jak voda ze studánky působí na lásku, se zatím stále vědcům nepodařilo definovat a sestavit. (Hlavním problémem zůstává fyzikální jednotka - stačí jeden miliamor na litr, nebo raději rovnou jeden celý amor na litr? A dovedete si představit, co by mohl v lese způsobit jeden kiloamor?) Ať už se hydrologové dohodnou jakkoliv, všichni ze spolku Tři habry mohou potvrdit, že voda v tomto ohledu také „vyhovuje“.
Děkujeme Obecnímu úřadu ve Vysokém Újezdě, který výlohy s chemickým rozborem uhradil (1300 Kč), za tento dobrý sponzorský skutek.
Srdečně zveme všechny čtenáře našich stránek, aby přišli ochutnat vodu kdykoliv, zejména pak při příležitosti Antonínské pouti v sobotu 18. června 2011.


Rekordní průtok ve studánce U Tří habrů

V polovině ledna 2011 má naše studánka tolik vody, že původně předimenzovaná „stříbrná“ trubka jí nestačí. 5litrový kanystr se naplní ani ne za 10 sekund (foto 17. 1. 2011):Neděle 2. května 2010 - lesní schůze U tří habrů

Blíží se svátek sv. Antonína, proto se v neděli 2. 5. 2010 sešel výbor OS 3H v altánku u studánky a kapličky, aby upřesnil, jak tento svátek připomeneme. Už nyní můžeme oznámit, že letošní pouť ke kapličce sv. Antonína se bude konat v sobotu 12. června 2010.

Naše lesní schůze netrvala ani dvě hodiny, ale co všechno jsme při tom zažili a s kým se setkali:

Když jsme se dostavili na místo, přivítalo nás 15 členů Klubu českých turistů z Prahy - Vyšehradu, kteří už tam právě v tu dobu odpočívali a svačili.

Poté dorazily ke Třem habrům dva páry zamilovaných z Nučic i s ratolestmi, aby zázračnou vodou stvrdily svoji lásku:

Jak vidíte z obrázků, všichni použili tu staletími nejosvědčenější metodu - jeden pije vodu druhému navzájem z dlaní.

Další neočekávaní milí hosté na závěr naší lesní schůze v neděli 2. května 2010: zpěvák Vašek Ševčík s dcerkou Evičkou a rodinnou kamarádkou Jindřiškou.

Všem děkujeme za návštěvu, bylo nám ctí, potěšením a povzbuzením do další činnosti.


„Otvírání studánek“ v neděli 27. března 2011

Vše, co čtete na plakátku-pozvánce, bylo splněno; pohleďte na obrázky:

Oprášili jsme nejen starý lidový zvyk otvírání studánek, ale při té příležitosti i dávno zaniklý televizní pořad „Nedělní chvilka poezie“. Otvírání studánek U Tří habrů 2011 jsme zahájili předčítáním čtyř básní. První dvě z nich čtenáři našich stránek znají; napsala je již zesnulá Marta Jelínková a můžete si je znovu přečíst na našich stránkách v kapitole Beletrie (báseň Tři habry) a v kapitole Kaplička (báseň Vítej nám, kapličko). Další dvě jsou zbrusu nové a jejich autorem je Vladimír Tuček z Vysokého Újezda. Zde je první z nich:
                                                                                      

Nadpis nad studánku

Jsem lesní studánka
pro někoho kouzelná,
pro někoho toužebná,
když napojím žíznivého
a uzdravím nemocného,
když v sobě víru má.

Poté společnými silami tři pamětníci a veteráni - předseda, místopředseda a jednatel spolku Tři habry symbolicky otočili klíčem z habrového dřeva nad vyčištěnou studánkou.

Děti - inspirovány otvíráním studánek - se samostatně a rády ujaly úkolu, na který ti starší pozapomněli. Vyčistily strouhu nedalekého potůčku.

Nedělní idylka U Tří habrů (zleva): spokojený pes, tulící se milenci a k tomu písnička o lásce... Zazpívat a zahrát na kytaru nám přišli Ivo a Jéňa z Prahy.

Koně projíždějí kolem Tří habrů po staletí. Ale až teď v posledních několika letech jim lidé kladou za vinu špatný stav lesní cesty z Loděnice do Vysokého Újezda. Během nedělního odpoledne 27. 3. 2011 jich tu projelo asi deset; jsme rádi a víme, že koně za nic nemohou. Však se také povrch této lesní cesty přičiněním spolku 3H stále zlepšuje.

A nakonec nás našla a přidala se k nám parta sedmi geokačerů ze Zbraslavi. Staročeský lidový zvyk otvírání studánek a družice GPS - to přece nemůže jít dohromady?! Jak vidíte, jde to.


Otvírání studánek - sobota 27. března 2010 U tří habrů

Studánky byly vždycky zdrojem pitné vody a bylo tedy přirozené, že se na jaře musely vyčistit. Úsilí, při kterém člověk zbavoval studánku bahna a listí, bylo postupně povýšeno na obřad nejen fyzické, ale i duchovní obnovy. Za dob pohanských bývalo malé děvčátko ve věku 7 až 10 let při této příležitosti krátce ponořeno do studánky a tím byla symbolizována očista pramene [60].
Tento starý lidový zvyk se stal námětem básně „Otvírání studánek“ poličského básníka Miloslava Bureše (1909 - 1968). Ten ji poslal v roce 1955 do Paříže svému sourodáku, hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů (1890 - 1959), který pod jejím dojmem a ve vzpomínkách na rodnou zemi složil stejnojmennou kantátu, dnes považovanou za klenot české hudby 20. století [61].

                                                                  Miloslav Bureš:

                                                     Otvírání studánek

                                                             I studánky chtějí býti čisté,
                                                             tak jako děti vy jste;
                                                             i jim se stýskalo
                                                             už po jaru.

                                                             Nejedna studánka malá
                                                             se o pramínek bála,
                                                             aby nezapadl do kalu,
                                                             do bahna a do kamení,
                                                             jako člověk do soužení,
                                                             ani trochu vláhy by v ní nezbylo.

                                                             Vždyť každá studánka v lese
                                                             na hladině nebe nese,
                                                             kdyby jí nebylo,
                                                             o zem by se rozbilo.

                                                             I kdyby byla nepatrná tak,
                                                             že pod křídla by schoval ji pták...

                                                                                                                  (Zhudebnil BohuslavMartinů)

Letos jsme U tří habrů oprášili tento starý lidový zvyk.

Studánka už je čistá a stříbrná, mlýnek klape.

Poutníci projeli kolem Tří habrů na kole i na koni.

V ten den pozdě odpoledne duha překlenula kopce Kolo a Hačka se studánkou a kapličkou U tří habrů. (Pohled z Loděnice od Kačáku, od sídla firmy Jež.)


„Živá voda“ - fotografická soutěž studánek

15. března 2010 skončila čtvrtým, jarním kolem celoroční fotografická soutěž o nejhezčí studánku. Zúčastnilo se celkem 94 studánek a pramenů. Zde je detail vítězné studánky:

Jmenuje se Černá studánka a nachází se v Hostýnských vrších nedaleko Vsetína. Vede kolem ní naučná stezka Jana Karafiáta a tabule u studánky je věnována flóře a fauně v mokřadech.

Toto je zimní soutěžní snímek studánky U3H. V celkovém hodnocení naše studánka skončila na 34. místě.

Pramen sv. Ivana ve Svatém Janu pod Skalou je na posledním, 94. místě. Ne snad, že by se porotě nelíbil, ale nezúčastnil se všech čtyř kol soutěže.
Celkově je nyní v Národním registru pramenů a studánek 2831 vodních zdrojů z celé ČR, naše studánka U3H má registrační číslo 510. Podrobnosti o studánkách i o soutěži „Živá voda“ jsou na www.estudanky.cz


Sněhu U tří habrů ubývá, cesta začíná být schůdná

V sobotu 27. února 2010 odpoledne jsme vyrazili na slunečnou vycházku ke studánce. Probrodili jsme se zbytky navátého sněhu a zkontrolovali tání sněhu u kapličky. (Autem je zatím možné dostat se jen kousek za Vysoký Újezd; cesty přes golfové hřiště byly v únoru neprůjezdné. Z Loděnice autem je situace stále stejná - maximálně k Ranči u Kotvy.)
Na obrázku vidíte, jak strouha, kterou jsme loni vyhloubili kolem kapličky a studánky U3H, nyní plní svůj účel, odvádí stranou vodu z tajícího sněhu z přilehlých strání a tvoří zurčící potok. Studánka má také vody dostatek. Člověk si tam teď připadá skoro jako na poloostrově :o)
Sluníčko vylákalo na procházku hodně turistů, za tu chvíli jsme jich potkali 12 a k tomu 7 osedlaných koníků. I když teprve začíná březen, my za kamna nevlezem’.


Vyhodnocení podzimního kola Soutěže studánek „Živá voda“

15. prosince 2009 byla uzávěrka 3. (podzimního) kola soutěže o nejkrásnější studánku v ČR, kterou vyhlásilo Sdružení Mladých ochránců přírody při Národním registru pramenů a studánek. V Národním registru je nyní vedeno asi 2600 studánek, soutěže „Živá voda" se jich účastní už 43, včetně naší studánky U Tří habrů. (Podrobnosti o soutěži viz www.estudanky.cz)

Ve třetím - podzimním kole zvítězila tato fotografie studánky Na Brdu u Vsetína, která od poroty obdržela 9,3 bodu.

Tento obrázek naší studánky U tří habrů i s krásným vodním mlýnkem dostal hodnocení 5,7 bodu a skončili jsme uprostřed soutěžního pole. Závěrečné kolo (jarní) tohoto ročníku soutěže o nejkrásnější studánku bude 15. března 2010.


Vyhodnocení letního kola soutěže „Živá voda" českých studánek

15. září 2009 byla uzávěrka 2. (letního) kola soutěže o nejkrásnější studánku v ČR, kterou vyhlásilo Sdružení Mladých ochránců přírody při Národním registru pramenů a studánek. V Národním registru je nyní vedeno 1850 studánek, soutěže „Živá voda" se jich účastní 29 včetně naší studánky U Tří habrů. (Podrobnosti o soutěži viz www.estudanky.cz)

Ve druhém kole soutěže zvítězila tato Blanická studánka u Louňovic pod Blaníkem v okrese Benešov.

Naše studánka U Tří habrů se umístila na 18. až 20. místě společně se studánkou Prelátka u Plzně a studánkou Na Brdu u Zlína. Další kolo soutěže bude vyhodnoceno 15. prosince 2009.


Živá voda - celoroční soutěž v pozorování života pramenů a studánek

Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) založilo „Národní registr pramenů a studánek" a eviduje na svých internetových stránkách www.estudanky.cz studánky a prameny v celé České republice. Také studánku U tří habrů jsme do evidence přihlásili a dostala registrační číslo 510. V současné době (červenec 2009) je v databázi registrováno téměř 1500 studánek a pramenů.
SMOP pořádá od letoška celoroční soutěž s názvem „Živá voda", jejímž cílem a smyslem je průběžně sledovat a fotograficky dokumentovat české a moravské studánky a prameny. Soutěž je vyhodnocována 4x ročně podle dodaných fotografií. Také do této soutěže je studánka U tří habrů přihlášena a 15. června 2009 byla uzávěrka 1. kola soutěže. (Příští uzávěrky: 15. 9., 15. 12. 2009 a 15. 3. 2010.)
Zatím je do soutěže přihlášeno 21 studánek a pramenů, Tři habry jsou na 12. místě. Vede studánka Na Brdu v okrese Vsetín. Fotografie hodnotí porota, tvořená zástupci Ministerstva životního prostředí, Lesů ČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy atd.

To je podoba! Podsrpenská studánka s kapličkou Panny Marie v okrese Strakonice. Prohlédnout si (alespoň zběžně) obrázky a dokumentaci 1500 studánek v ČR, to je práce na celý den. Ale krásná. Z berounského okresu je registrováno 14 studánek a pramenů, ke Třem habrům nejbližší je registrován pramen sv. Ivana ve Sv. Jánu pod Skalou.

Z toho jednoho a půl tisíce registrovaných studánek v České republice je jich několik, které mají v názvu slovo „habr". Tato studánka na obrázku se jmenuje „Habrová" a nachází se nedaleko Brna (v registru má číslo 185).
Už jenom číst si jména studánek, to je kus lidové poezie: Kaštanová studánka (Strakonice), Gořalkovica (Vsetín), V kapradí (Havlíčkův Brod), Skřítkův pramen (Frýdek-Místek), Mařenčina (Nový Jičín), Barborka (Brno - venkov), Elixír života (Jičín), Trpasličí (Vsetín), Kocuří (Frýdek-Místek), Veroničina studánka (Děčín). A kolik příběhů se za těmi názvy skrývá, tak jako za Třemi habry...

Ale i mezi poetickými jmény studánek najdeme překvapení. Tato na obrázku se jmenuje „Lihobenzin" a vypadá spíše jako pozůstatek z 2. světové války (Kamberk u Benešova, registrační číslo 1162). V Praze už bez překvapení je studánka „Bezdomovec" (registr. č. 1044, Praha - Vysočany).
Podívejte se sami, jak vypadají studánky v naší vlasti a jak o ně pečují jinde:

                                                                       http://www.estudanky.cz


Co nového U tří habrů v červenci 2009

Prudké deště v první polovině července zaplavily okolí kapličky nánosem všeho možného z přilehlých svahů.

Proto jsme vyhloubili na příhodném místě asi 20 m dlouhou a 70 cm hlubokou rýhu, která by měla prudkou vodu odvádět stranou. Uvidíme.

Se střídavým úspěchem se u studánky U tří habrů otáčí malý dřevěný vodní mlýnek. Zatím vždy po několika dnech provozu jeho součásti vodou nabobtnají a přestane se otáčet. Na odstranění závady průběžně pracujeme a kritická místa zeštíhlujeme.


Čerstvý rozbor vody ve studánce U tří habrů - květen 2009

Při příležitosti pouti ke Třem habrům na svátek sv. Antonína (13. června 2009) jsme objednali nový, aktuální chemický rozbor vody ve studánce. Výsledky jsme obdrželi poštou 26. května 2009 a hned je zveřejňujeme. Voda ve studánce je bez závady a výborná. Po prostudování protokolu přijďte ochutnat i se svojí milou, milým.

Ale dobré zprávy se střídají se špatnými - tak to v životě chodí. Tentýž den (v noci z 26. na 27. května 2009) udeřil blesk do osiky, rostoucí u cesty z Vysokého Újezda ke Třem habrům v místech, kde se říká „Na Křídle", a takhle ji zničil. Třísky a oloupaná kůra se rozletěly několik desítek metrů daleko.

Lesní zpravodajství - od prosince 2007

Předsilvestrovská pouť ke Třem habrům 2007

Školní vlastivědná vycházka ke studánce U3H 21. 9. 2007


Lesní schůze U tří habrů v sobotu 16. května 2009

Na lesní schůzi v sobotu 16. 5. dopoledne byly projednány poslední úkoly, týkající se důstojného průběhu slavnostního požehnání kapličky 13. června 2009. I když víme, že nejsou „poslední"; určitě ještě nějaké vyvstanou. Kterou suchou větev uříznout? Který překážející pařez vykopat? Kam se schová pan farář, kdyby začalo pršet? Kde budou stát recitátoři, kde budou muzikanti? Přijďte se podívat, jak to dopadne...

Uprostřed debat naší lesní schůze - kde se vzalo, tu se vzalo - přiběhlo děvče v červených kalhotách a s jezevčíkem, z ruksaku vytáhlo nádoby a přístroje a začalo kontrolovat vodu, vytékající ze stříbrné trubky ve studánce. Tím byla lesní schůze přerušena a děvče jsme následně vyzpovídali: Slečna Helena Vysoká, doktorandka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sleduje dlouhodobě stav vodních pramenů v Českém krasu a okolí v souvislosti s plánovanou výstavbou tunelu Praha - Beroun. Ve studánce U tří habrů naměřila v sobotu 16. května 2009 průtok 26,7 litru za minutu (což je o 10 litrů více než před necelým rokem), teplotu vody 8,6 °C a pH vody 7,4.


Teplota vody ve studánceV srpnu 2008 se nám konečně po prvé podařilo dopravit ke studánce U3H teploměr. Měl dvě stupnice: Celsius a Farenheit. Teplota vody ve studánce byla v srpnu 2008 10 °C a 50 °F. Zajímavý je také průtok: 16 litrů vody za minutu.

Stejný pokus jsme učinili po dvou týdnech mrazů, v neděli 11. ledna 2009. Venku bylo -6 °C, teploměr v ruksaku po hodině chůze ukazoval +1 °C a pod proudem vody ze studánky vystoupala jeho rtuť na +9 °C. Jak je vidno, teplota vody ve studánce je konstantní. Průtok jsme nekontrolovali, protože někdo „odnesl" domů erární lesní měrnou konvici z předchozího srpnového obrázku. Ale na pohled vypadá průtok v lednu podobně jako v srpnu.


Nové zábradlí u studánky - listopad 2008

Už je tomu sedm měsíců, co nás opustil Mirek Kos, jeden z nejaktivnějších členů spolku Tři habry. Jeho nápadem a přáním bylo postavit přírodní zábradlí vedle schodiště ke studánce a za altánkem U3H. Doma ve své dílně už začal připravovat potřebný materiál.


V pondělí, ve svátek 17. listopadu 2008 jsme uspořádali lesní brigádu, abychom realizovali Mirkovo přání.Při té příležitosti jsme opravili lavičku v altánku.


A v rámci podzimních výletů a procházek vás zvou ke Třem habrům tři kluci jako buci.


Chemický rozbor vody ve studánce „U tří habrů"

OS Tři habry nechalo udělat první chemický rozbor vody ve studánce „U tří habrů" v červnu 2007. Bohužel rozbor ukázal, že voda obsahuje koliformní bakterie, kvůli kterým není pitná:


Studnu s pramenem jsme tedy ihned dvakrát po sobě vydezinfikovali a po prázdninách 2007 jsme poslali do laboratoře nový vzorek vody.Výsledky druhého chemického rozboru jsme dostali sice se zpožděním až v polovině října 2007, ale o to více jsou potěšující. Koliformní bakterie už voda neobsahuje, a jak se můžete přesvědčit z přiložených dokumentů, je naprosto nezávadná. Nyní budou následovat testy, jak tato voda prospívá lásce.


Studánka „U tří habrů" na podzimStudánka „U tří habrů" na podzim, začátkem listopadu 2007.

                     Jak peníz tiše položený slepci
                     jsi tu můj podzime
                     jak peníz tiše položený slepci
                     jste tady vy dny mé
                             (František Halas, úryvek z básně Podzim ze sbírky Dokořán, 1936)V srpnu a září 2007 jsme kolem studánky vysadili květiny a položili kamenné schůdky.


Studánka „U tří habrů" za posledních 15 letStudánka „U tří habrů“, jak ji známe z poslední doby. Pak přišly zvraty...Vichřice v prosinci 2005 vyvrátila a zlomila „U tří habrů“ několik vzrostlých smrků, z nichž jeden padl přímo na studánku, ale její ,provoz’ zůstal nepřerušen, ač komplikován...O měsíc později už zase byla studánka „U tří habrů“ pohodlně přístupná...Na podzim 2006 kladla lesní cestou kolem studánky „U tří habrů“ firma Skanska vodovod ze sousední Loděnice pro nové rodinné domky a golfové hřiště ve Vysokém Újezdě, čímž byl pramen naší studánky poškozen. Od té doby vyvíjí občanské sdružení „Tři habry“ úsilí, aby byla studánka obnovena. Investoři i stavitelé se snaží situaci napravit, jak ukládají podmínky vydaného územního povolení. Začátkem března 2007 začaly první sondáže pro rekonstrukci studánky...

V polovině března 2007 pracovníci firmy Skanska vyhloubili jámu a usadili skruže budoucí obnovené studánky až pod úroveň vodovodu (viz rouru v levé části snímku) a čekali jsme, jak vysoko ve studni vystoupá voda...

Polovina března 2007: Studnu jsme obsypali jílem a věřili, že hladina vody v ní dosáhne alespoň 1,5 m, aby mohli poutníci čerpat vodu v původním místě... Studnu tvoří čtyři skruže vysoké 60 cm, je tedy hluboká 2,4 metru, výška vody ve studni je 1 m.

Hladina vody ve studni však nestoupla, a proto firma Skanska po dvou týdnech ve svahu pod studánkou vytvořila hlubokou betonovou přehradu pomyslného „podzemního rybníka“, ovšem ani ta nijak neovlivnila hladinu vody v naší studánce „U tří habrů“...Proto jsme se smířili s tím, že hladina spodní vody v tomto místě asi nenávratně poklesla, a shodli jsme se na tom, že výtok ze studánky je nutno snížit. 16. dubna 2007 pracovníci firmy Skanska částečně rozbourali původní přístupové schodiště ke studánce a výtokovou rouru popustili asi o 30 cm níže.
Od středy 19. dubna 2007 studánka „U tří habrů“ už zase občerstvovala poutníky, zatím v provizorní úpravě. Odkryli jsme svrchní stranu stropu staletého rezervoáru původní studánky, vydlážděnou ozdobnými cihlami a zaplavenou nánosem lesní hlíny.

„Copak je asi pod tím poklopem a pod tou starodávnou dlažbou?“ Táže se mnohý pocestný, jda kolem studánky „U tří habrů“. Je tam prostorný vodojem z r. 1893 s klenutým stropem, již léta prázdný, kudy nyní prochází trubka, z níž vytéká zázračná voda. Na obrázku je půdorys i bokorys vodojemu.

A v sobotu 21. dubna 2007 se nám podařilo vyfotografovat u studánky první šťastné poutnice. Byly to Vendulka a Lenka, účastnice pochodu Karla IV. z Berouna na Karlštejn (trasa dlouhá 27 km!), které sice mírně zbloudily, ale vůbec jim to nevadilo.

Terén kolem studánky „U tří habrů“ už začíná mít kultivovaný ráz, zmizely díry i kopce hlíny a je tu bezpečno i pro děti z mateřské školky, které se sem přišly podívat s paní učitelkou Věrou Černou (konec dubna 2007).


V sobotu 28. dubna se konala u studánky lesní brigáda s úkolem odstranit v nejbližším okolí staré i nové chroští a ulámané větve.


Studánka „U tří habrů" už je stříbrnáOd čtvrtka 24. května 2007 už vytéká voda ze studánky „U tří habrů" z krásné nerezové trubky a má průtok 6 litrů za minutu.
Hana Zagorová, Karel Svoboda a Zdeněk Borovec stvořili před dvaceti lety písničku „Studánka stříbrná“, která je jako ušitá na tu naši „U tří habrů“:

      Zas prolétnu tou brankou,
      až k lesu můžu jít
      a kleknu nad studánkou
      a ona dá mi pít.

      Studánko stříbrná,
      ty jsi tam a kde jsem já?
      Kde tě mám, studánko stříbrná...

      Kdo nad ní poklekává,
      když nemám já tam stát?
      A kdo se jí dnes ptává: Má - nemá - má mě rád?
      Studánko stříbrná...

Od čtvrtka 31. května 2007 je naše studánka „U tří habrů“ stříbrná: třpytivá voda vytéká ze stříbrně nerezové trubky, fasáda a schodiště obnoveny. (Houby v košíku jsou májovky a hlívy.)