Kapitola: Tachlovice


Poutní místo „U tří habrů“ se nachází v katastru obce Vysoký Újezd; Vysoký Újezd spadá pod křídla tachlovické farnosti a už jsme v Tachlovicích. Z Tachlovic do Vysokého Újezda jsou to asi čtyři kilometry (mapa je na hlavní stránce). Tachlovice leží v okrese Praha - Západ na obou březích Radotínského potoka, který se vlévá do řeky Berounky, jejich katastr má rozlohu 660 ha a v Tachlovicích žije asi 600 obyvatel. Nejstarší historický záznam o Tachlovicích je z r. 1234. První podoba jména obce byla „Taklovici“, což značilo „lidé Taklovi“. Velkého rozkvětu Tachlovice dosáhly v 18. století, kdy tachlovické panství spravovala velkovévodkyně Toskánská, Anna Marie Františka. Tuto slavnou minulost připomíná chráněná kulturní památka - areál barokního kostela sv. Jakuba Většího z r. 1742. Později tachlovický velkostatek přešel do majetku Habsburků, po r. 1918 se stal majetkem státu až do r. 1994. Také v současné době Tachlovice vzkvétají, rozrůstají se a jsou sídlem několika soukromých firem (stavební, geologická, zemědělská, dopravní aj.). Podrobnosti: http://www.tachlovice.cz.Při cestách naším krajem každou chvíli natrefíte na jezdce na koni. Tento na snímku je Míra Kuna a jeho kůň se jmenuje Flam. Našemu kraji se říká „koňský kraj". V samotných Tachlovicích je několik stájí a chovatelů koní. Chovu koní se věnuje i tachlovický starosta Miroslav Mareš. Koňské stáje najdete také v Kuchaři, Kozolupech, Loděnici, Chýnici, Roblíně, Karlštejně atd.Barokní kostel sv. Jakuba Většího v Tachlovicích byl v r. 1742 postaven na místě starého kostela gotického. Proč sv. Jakub Větší? Protože mezi 12 apoštoly byli dva jménem Jakub, oba byli popraveni a oba byli prohlášeni za svaté. Tedy aby bylo možno je rozlišit. Ten druhý sv. Jakub není „menší“, ale „Mladší“. Ve znaku Tachlovic vidíme mj. lasturu a dva ptáky, po bližším prozkoumání kuřata, což jsou všechno atributy sv. Jakuba Většího.Perokresba kostela sv. Jakuba v Tachlovicích, jejíž autorkou je kozolupská rodačka Věra Žižková.Interiér kostela sv. Jakuba v Tachlovicích. Pastorem tachlovické farnosti byl až do července 2007 P. Josef Moulík z Úhonic. V neděli sloužíval mše ve čtyřech kostelích: v Úhonicích, Tachlovicích, Svárově a v Hořelici. Pan farář Moulík (na snímcích) působil v Tachlovicích úctyhodných 33 roků. Ve čtvrtek 5. července 2007 na svátek sv. Cyrila a Metoděje dopoledne sloužil v Tachlovicích naposledy a potom předal tachlovickou farnost svému mladému nástupci. Tím je páter Stanislav Glac, pocházející z Holýšova u Domažlic.V kostele sv. Jakuba v Tachlovicích působí v současné době jako regenschori, varhaník i zvoník v jedné osobě Josef Vlasák z Vysokého Újezda, předseda našeho občanského sdružení „Tři habry“. Pokračuje ve šlépějích svého otce Josefa Vlasáka (1907 - 1988), který hrál na varhany v tachlovickém kostele od roku 1928 celých následujících šedesát let.


27. a 28. října 2018 - Výstava „Tachlovice 1918 - 2018“

 • V Tachlovicích uspořádali výstavu ke 100. výročí vzniku naší republiky nazvanou „Tachlovice 1918 - 2018“. Byla přístupná v sobotu a v neděli 27. a 28. října 2018 od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Jakubské návsi č. p. 8. Informace nám dodala a fotografie zprostředkovala spřízněná tříhabrová duše, paní Ludmila Žáková; děkujeme:

  Celkový pohled na výstavu.

  Návštěva dětí z tachlovické Základní školy.

  Děti naslouchají výkladu Ing. Anny Tůmové.

  Sbírku starých československých i českých mincí si prohlížejí malí školáci lupou.

  Členky skautského oddílu Hlavonožci Tachlovice.


  Únor 2018 - Tachlovická památná vrba bílá dnes

  Před devíti lety jsme vám představili mohutnou vrbu bílou na břehu Radotínského potoka v Tachlovicích (viz obrázek). Je stará téměř 130 let, vysoká byla 21 m a obvod kmene má 690 cm. Najdete ji v kapitole „Příroda“, stať „Památné stromy v našem okolí“ na těchto internetových stránkách.

  Nyní jsme obdrželi zprávu i s obrázky od paní Ludmily Žákové z Tachlovic ohledně současného stavu památné tachlovické vrby. V r. 2015 do ní udeřil blesk, urazil jí větev a poškodil kmen. V r. 2016 ji silně napadla dřevokazná houba sírovec žlutooranžový. A koncem října 2017 vichřice dílo zkázy dokončila. Ulomila jednu z kosterních větví s kusem kmenu. Odborníci provedli radikální řez - odstranili větve koruny a zbylo torzo. Odbor životního prostředí z Hostivice, který akci zajistil, slibuje, že se strom omladí a prodlouží se jeho život. Musíme věřit, že se tak skutečně stane.
  Autorem fotografií je pan Jan Koubek z Tachlovic. Děkujeme za spolupráci.


  Sobota 22. dubna 2017 - Vítání ptačího zpěvu v Tachlovicích

  Ptákem roku 2017 vyhlásila Česká společnost ornitologická datla černého. Představujeme vám ho na obrázku z učebnice přírodopisu pro měšťanské školy z počátku 20. století [58].

  Obrázek datla černého dostal na památku každý účastník „Vítání ptačího zpěvu“ v Tachlovicích. Počasí se letos nevydařilo (déšť, vítr, zima), takže ptáci nelétali ani nezpívali - není divu.

  Ale i na tuto variantu byli ornitologové J. Veselý z Trněného Újezda a Ing. J. Novák z Chrustenic připraveni; hned zrána odchytili několik ptáků, které jsme si pak mohli (kryti před deštěm v autobusové čekárně v Tachlovicích na návsi) zblízka prohlédnout, poslechnout si jejich zpěv z přehrávače a po okroužkování je vypustit na svobodu.

  Pěvuška modrá, zčásti tažný pták.

  Budníček menší s „čerstvým“ kroužkem. Je to tažný pták, v dubnu už je u nás slyšet všude.

  Poté jsme se vydali na procházku podél Radotínského potoka, kde - jak vidíte - se pracuje na obnovení jeho původního meandrovitého koryta, a sledovali ptáky, kterých bylo vidět a slyšet jen poskrovnu.

  Na obloze kroužil dravec moták pochop, v houštině jsme s použitím hlasu z přehrávače přivolali do těsné blízkosti střízlíka.

  Naše cesta vedla kolem zatopeného vápencového lomu „Skála“.

  Zlatý hřeb naší vycházky se ale nekonal. Tím mělo být odchycení ledňáčka na břehu Radotínského potoka do sítě a jeho okroužkování. Ledňáčkovy nory však jsou letos opuštěné a ornitologové vyslovili názor, že tachlovický párek ledňáčků asi nepřežil zimu.


  Neděle 9. října 2016 - znovuvysvěcení staré kapličky v Tachlovicích

  9. října letošního roku byla po rekonstrukci posvěcená kaplička Panny Marie Bolestné na Jakubské návsi v Tachlovicích. Kaplička pochází z r. 1745 a patří k nejstarším stavebním památkám v obci. V minulosti občas sloužila k církevním obřadům, např. slavnostem Božího těla. V několika posledních desetiletích však chátrala. Aby do ní nezatékalo, byla asi v 80. letech minulého století provizorně opravená, ale změnil se její vzhled. Letos při celkové obnově Jakubské návsi jí byla navrácena její původní podoba. Celá slavnost opětného vysvěcení byla velmi dojemná. Po skončení mše svaté v kostele se od něj vypravilo procesí asi padesáti věřících vedené duchovním Norbertem Františkem Vehovským a čtyřmi ministranty za zpěvu liturgických písní lipovou alejí směrem ke kapličce.

  Tady je očekávali další účastníci. Po krátkém proslovu P. Vehovského byla kaplička znovu vysvěcená a do jejího výklenku byl zavěšený požehnaný obraz sochy Piety od Michelangela Buonarrotiho. K této slavnostní příležitosti byla uspořádaná malá výstavka o historii domů stojících na návsi včetně osudů jejich obyvatel, dále o pomnících: padlých v 1. světové válce, Gebharda z Tachlovic - prvního známého majitele obce a s ním současně zprávy o existenci obce z r. 1234, pomníku motocyklového závodníka Jana Horáka - mistra sportu a čestného občana Tachlovic. K tomu všemu ještě fotografická dokumentace průběhu obnovy návsi a její proměny od minulosti do současnosti.

  Na závěr nechybělo teplé pohoštění pro přítomné, jelikož bylo chladné počasí a sychravo.

  (Foto: Lenka Vajdová, text Ludmila Žáková, Tachlovice)
  Pátek 10. června 2016 - Noc kostelů  Na virtuálních naučných stezkách v Tachlovicích

  V červnu 2014 jsme zaregistrovali 2 nové naučné stezky v Tachlovicích. Ovšem upozorňujeme, že se jedná o naučné stezky virtuální, takže pokud na ně vyrazíte, je lépe s sebou mít internet. Nebo udělat doma důkladnou informační přípravu, vytisknout si mapku, příp. další detaily.

  Klepnutím na obrázek s obilným lánem a siluetou tachlovického kostela se vám otevře „Přírodovědná naučná stezka“.

  Klepnutím na obrázek s pomníkem Gebharda z Tachlovic, prvního historicky doloženého majitele obce, se vám otevře „Historická naučná stezka“. Přejeme příjemnou zábavu.


  Červen 2013 - interiér tachlovického kostela opraven

  V červnu 2013 vyšel v Tachlovickém zpravodaji článek, ve kterém administrátor naší farnosti, p. František Norbert Vehovský popsal úpravy a opravy, které proběhly v tachlovickém kostele sv. Jakuba většího za uplynulý rok.
  Nejnutnější byla výměna elektroinstalace (podzim – zima 2012) při celkových nákladech 230 tisíc korun, z čehož část uhradily obce naší farnosti, část sponzoři, ale většinu dary tachlovických farníků.
  Druhým krokem byla nová výmalba kostela (jaro 2013). Po odborném průzkumu a po konzultaci s památkáři bylo rozhodnuto vrátit se k barvám v původních vrstvách (bílá a modrá). Náklady na výmalbu činí 98 tisíc korun, ministerstvo kultury ČR přislíbilo finanční pomoc.
  Přijďte se do renovovaného tachlovického kostela podívat.


  Sobota 1. prosince 2012 - brigáda v tachlovickém kostele

  V tachlovickém kostele sv. Jakuba Většího právě probíhá rekonstrukce rozvodu elektrické sítě. Je to akce náročná, kostel je tedy dočasně mimo provoz a nedělní bohoslužby se konají provizorně v prostorách tachlovické Mateřské školky. V sobotu 1. 12. 2012 dopoledne se v kostele konala úklidová brigáda, aby se do Vánoc vše stihlo:

  Tachlovické ovečky jako brigádníci kolem svého pana faráře - P. Norberta Františka Vehovského (ten uprostřed v bílé čepičce).

  Tohle není lecjaká hromada haraburdí, která při takové rekonstrukci někde v koutě vznikne. To je část kostelních varhan na kůru, zarovnaná vším možným a přikrytá igelitovou fólií. Ještě že to nevidí pan varhaník - Pepík Vlasák, předseda našeho spolku Tři habry, který je tč. shodou okolností na třítýdenním léčebném pobytu v lázních.


  Neděle 21. října 2012 - Slavnost v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích

  Tento tachlovický barokní kostel sv. Jakuba Většího nechala v roce 1740 postavit tehdejší majitelka Tachlovického panství Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská (1672 - 1741) na místě bývalého gotického kostelíka. 22. října roku 1742 - tedy před 270 lety - byl posvěcen.

  Při příležitosti tohoto výročí se v neděli 21. října 2012 dopoledne konala v tachlovickém kostele slavnostní děkovná mše, kterou celebroval emeritní opat Tepelský J. M. Baptista Franze O. Praem. (vpravo). Přivítal ho tachlovický pan starosta Miroslav Mareš a asistoval mu tachlovický pan farář Norbert František Vehovský. Odpoledne pak byl na programu slavnostní koncert souboru Sponte Sua.

  Bohoslužby se zúčastnili také tachlovičtí skauti.


  Neděle 12. srpna 2012 - tachlovický pan farář se s námi rozloučil

  Kaplička sv. Antonína U Tří habrů patří územně do tachlovické farnosti, a tedy i „pod křídla“ tachlovického pana faráře. Tím byl až do neděle 12. 8. 2012 P. Norbert Milan Badal, kněz, spisovatel a poradce pražského arcibiskupa. V ten den se rozloučil v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích se svými ovečkami a nastoupí pastýřskou službu v jiné farnosti.

  Na závěrečném snímku je P. Norbert Milan Badal společně se svým věrným ministrantem Tomášem Hrbkem z Tachlovic. Svůj úřad předal nástupci P. ThLic. Norbertu Františku Vehovskému.


  Betlémek v tachlovickém kostele

  Půlnoční mše se v Tachlovicích „tradičně“ sloužila 24. 12. 2011 od 16 hodin. Mši sloužil nový pan farář P. Milan Badal.

  Detail betlémku: všimněte si, že v letošním roce máme nové ozdoby vánočních stromků. Je to ruční práce - háčkované zvonky, hvězdičky a andělíčci, které vyrobila a kostelu darovala paní Brabcová z Tachlovic.


  26. až 28. června 2009 - oslavy 775. výročí založení obce Tachlovice

  Za vlády krále Václava I. byla v roce 1234 založena nedaleko od Prahy západním směrem ves s původním názvem „Taklovici", což tehdy znamenalo „lidé Taklovi". Letos už tomu bylo 775 let, z Takloviců jsou Tachlovice a Tachlovičtí uspořádali malou třídenní oslavu tohoto výročí (od pátku do neděle, 26. - 28. 6. 2009). Na své si přišel zaručeně téměř každý, viz následující program oslav.

  (Obec Vysoký Újezd a kaplička sv. Antonína U tří habrů náleží do tachlovické farnosti; tachlovický pan farář požehnal kapličku U3H v sobotu 13. června 2009. Další podrobnosti o Tachlovicích najdete na www.tachlovice.cz)

  Z tachlovických oslav jsme si vybrali k návštěvě slavnost požehnání zvonu v kostele sv. Jakuba Většího v neděli 28. června 2009 ve 14 hodin. Zvon vidíte na obrázku před oltářem v tachlovickém kostele, požehnali ho p. Stanislav Glac a p. Josef Moulík a kostel byl zaplněn do posledního místa. Přítomen byl i senátor Jiří Oberfalzer a starosta obce Tachlovice Miroslav Mareš. Zvon pochází z blíže neurčené zrušené kaple na Kladensku, vyroben byl v 15. století, do Tachlovic se dostal asi před 15 lety a opraven byl z darů tachlovických firem a občanů restaurátorskou firmou Měšťan z Rudné. Po požehnání bude zvon vyzvednut do hlavní věže kostela, odkud bude do daleka zvonit.

  Výstava historických a jiných dokumentů byla instalována v prostorách Základní školy v Tachlovicích. Při této příležitosti se na výstavě v Tachlovicích prezentovalo i naše občanské sdružení Tři habry, o což se postarala paní Lída Žáková z Tachlovic. Děkujeme.

  „Tříhabrová skupina" u zvonu před oltářem v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích 28. 6. 2009.

  Tachlovickou výstavu zhlédlo během tří dnů 374 návštěvníků a jeden z pozdravů z balónkové pošty, posílané v neděli 28. června v podvečer, doletěl až do Klatov. (Všimněte si neobvyklého proudění větru v těchto dnech.) Klatovský nálezce balónku se 30. června ozval na Obecní úřad do Tachlovic.