Kapitola: Vysoký Újezd


Obec Vysoký Újezd se vyskytuje v mnoha historických a literárních pramenech s různými formami jména: Wysoký Aujezd, Wysoký Aujezdec, Oujezd Vysoký, Oujezdec Vysoký, Hochaugezd atd. Nejstarší záznam o našem Vysokém Újezdě je z roku 1310, kdy je ovšem ještě nazýván jako „Statek Konrádův“. Obcí se jménem Újezd nebo Újezdec je v ČR více než 80. I Vysokých Újezdů je několik, pro odlišení se tomu našemu říká Vysoký Újezd u Berouna. „Vysoký“ je ovšem pojem relativní - tady to znamená kolem 430 m n. m. Podrobonsti o Vysokém Újezdě viz: http://www.vysoky-ujezd.czPohled na Vysoký Újezd ze západu, ze vzdálenosti několika kilometrů, ze sportovního letiště v nedalekých Bubovicích. Náš Vysoký Újezd dostal svůj přívlastek pro svoji polohu výrazně vyvýšenou nad okolní krajinou.Začátkem července 2008 při pohledu na Vysoký Újezd ze stejného místa, tedy z letiště v Bubovicích, jsou už dobře patrny terénní úpravy kolem vesnice, související s výstavbou nového golfového hřiště.Náves Vysokého Újezda s rybníkem a kapličkou (postavena r. 1887) na jaře. Zvon do kapličky věnovala paní Anna Kreislová (manželka majitele zámku). Za 1. světové války byl zvon zabaven pro účely válečné metalurgie, ale krutému osudu unikl a po válce se vrátil na své místo. (Dříve než stála tato kaplička, byl obecní zvonek umístěn na lípě před domem č. p. 14 pana Václava Drdy.)
Rybník byl podle obecní kroniky v roce 1927 vypuštěn, vyčištěn, hráze opraveny, vše nákladem 3 100 korun. Naposledy byl tento rybník vypuštěn a vyčištěn v roce 2007 na jaře, k čemuž je zachována diskuse na webových stránkách OÚ Vysoký Újezd v kapitole Připomínky.Znak Vysokého Újezda
Zasazen nový strom
Splní ryby v rybníku Vysokého Újezda naše přání?
Kolem rybníka na návsi ve Vysokém Újezdě každoročně hnízdí několik párů konipasů bílých. Vracejí se vždy v únoru jako tito na našem obrázku.A od začátku dubna začínají žabí námluvy s koncerty. Na obrázku párek skokanů v újezdském rybníku.Zámek ve Vysokém Újezdě, čekající na svoji rekonstrukci a záchranu. Poslední větší přestavbou a rekonstrukcí prošel zámek kolem roku 1890, když byl jeho držitelem Jan František Kreisl, který řídil správu statku ve Vysokém Újezdě po dlouhá léta (1883 až 1928). Přízemí zámku bylo vyhrazeno provozním účelům, v jižní části byla konírna, v severní vinný sklep. V patře byly obytné pokoje, salón, kuchyně a hostinské pokoje. Vnější podoba zámku byla upravena v novorenesančním slohu a tak setrvala dodnes. Synové J. F. Kreisla však po otcově smrti statek i zámek prodali manželům Stoméovým (1929), ti v r. 1935 manželům Heintzovým. Heintzovi celý majetek věnovali své dceři Marii, provdané Šnajdrové (1938) a její rodině bylo vše zabaveno v r. 1948. Od té doby zámek sloužil různým organizacím (Státní statek, pošta, JZD, obřadní síň MNV aj.), avšak o jeho vnější vzhled a údržbu nepečoval nikdo, takže v r. 1989 už se nacházel v žalostném stavu. 9. října 1991 byl zámek i statek vrácen původním majitelům - Šnajdrovým. Jednalo se o 179 ha polí, 70 ha lesů, zámek, dvůr a panskou zahradu, kravín „Na ovčíně“, „Novou stáj“ aj. V současné době je tedy zámek v soukromém majetku, ale na jeho neutěšeném vzhledu a stavu se zatím nezměnilo nic.


Pomník padlým vojákům z Vysokého Újezda z 1. světové války. Je dílem akademického sochaře Václava Palečka, byl zbudován nákladem 10 000 korun a slavnostně odhalen 15. září 1929. V pozadí vidíte hasičskou zbrojnici, postavenou v roce 1936 (vyšlo to na 8000 korun); vpravo zadní trakt zámku.Opodál stojící boží muka.Nová budova školy ve Vysokém Újezdě, jejíž základní kámen byl položen v roce 1885, v dnešní podobě.


Sobota 18. dubna 2015 - Jarní úklid ve Vysokém Újezdě

„Ukliďme Vysoký Újezd a okolí“ je akce, organizovaná na základě celorepublikové dobrovolné iniciativy „Ukliďme Česko“, která vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Je určena všem, komu vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, městech a obcích, ale především mají chuť s tím něco udělat. Tento typ úklidových prací již proběhl v minulých letech úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a odstranit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.

Cílem jarního úklidu v naší obci bude Tyršovo náměstí, okolí ulic Za Hospodou, V Hlinkách a Míčová, a dále pak strouhy kolem silnice mezi Vysokým Újezdem a obcí Mezouň. V případě dostatečného počtu účastníků lze akci rozšířit i na další území.

Jarní brigáda se zdařila a zde je report z akce i s obrázky:

V sobotu 18. 4. 2015 proběhla ve Vysokém Újezdě akce „Ukliďme Vysoký Újezd a okolí“ za účasti 40 dobrovolníků, z toho 11 dětí. Sto pytlů na odpadky věnovala firma RUMPOLD-P s. r. o. Uklidilo se téměř celé území obce Vysoký Újezd a „rybníček“ mezi Kozolupy a hřbitovem.

Sesbíralo se celkem 1520 kg odpadu. Odpad byl svezen za pomoci OS Tři habry do kontejneru na směsný odpad, který přistavila firma Rumpold na vlastní náklady, a následnou likvidaci odpadu zaplatila obec Vysoký Újezd.

Po úklidu jsme si opekli buřty u sokolovny. Občerstvení pro účastníky zaplatila TJ Sokol Vysoký Újezd. Akce byla velmi úspěšná a vládla přátelská nálada.


Středa 6. února 2013 - zápis dětí do Základní školy ve Vysokém Újezdě

V loňském roce nově zrekonstruovaná Základní škola ve Vysokém Újezdě vítá nové žáčky z Vysokého Újezda i z okolí. Ve středu 6. února 2013 jich přišlo k zápisu třináct.

Na našem obrázku paní učitelka Petra Sejfová seznamuje malého Patrika Rajmu z Bubovic s tím, co ho ve škole čeká.Čtvrtek 10. května 2012 - Škola ve Vysokém Újezdě v novém

Vzhledem k probíhající výstavbě nových rodinných domů ve Vysokém Újezdě bylo nutno rozšířit školní prostory, aby byly do budoucna postačující pro předpokládaný přírůstek obyvatel. Déle než rok trvala přístavba a rekonstrukce školní budovy ve Vysokém Újezdě a ve čtvrtek 10. května 2012 byl celý projekt, financovaný z fondů EU, zdárně ukončen a zrenovovaná škola uvedena oficiálně do provozu.

Slavnostního setkání občanů a žáků při příležitosti otevření zrenovované školy se zúčastnila starostka Vysokého Újezda paní Marie Severinová, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath (oba na snímku) a pracovníci ROP (Regionální operační program).

Ve zrenovované škole přibyly dvě nové třídy (na obrázku jedna z nich), nová tělocvična, v podkroví bude prostorná družina, k tomu všemu samozřejmě nové sociální zařízení. Nově je vybavena i školní kuchyně a vylepšena třída mateřinky. V nových třídách začne vyučování v září 2012, s novým školním rokem.

Paní učitelky připravily s dětmi ZŠ i MŠ kulturní vystoupení v prostorách nové družiny a spolu s paní ředitelkou Olgou Reiterovou jim patří poděkování za to, že školní rok 2011/12 v tom mumraji se spoustou dělníků a mezi stavebním materiálem zvládly na výbornou s hvězdičkou.
Před 126 lety, když v tehdy nové škole ve Vysokém Újezdě bylo zahájeno vyučování, docházelo do školy 150 žáků, dnes je jich ve škole necelá čtyřicítka. Věříme, že se nové třídy brzy zaplní.


Neděle 16. října 2011 - Drakiáda ve Vysokém Újezdě

Letošní Drakiáda se díky počasí skvěle vyvedla. Sešlo se více než 50 lidí, jen dětí bylo skoro 30. Vítr byl tentokrát velmi střídmý.

Jediného doma vyrobeného (tzv. home made) draka donesl Pepča Vlasák, bohužel při jednom pádu se mu poškodily nosné laťky. Všichni ostatní draci už byli „tovární“ výroby.

Ale do vzduchu se nakonec draci vznesli všichni.

Díky finanční podpoře Obecního úřadu ve Vysokém Újezdě mohly děti dostat sladké odměny, na občerstvení v podobě buřtů poskytl peníze TJ Sokol. Věcné odměny věnovala Loděnka (Anička Žáčková) a manželé Kučerovi.
Děkuji mým Pepíkům za přípravu ohniště a pomoc při organizaci odpoledního programu.
                                                                                                                                                                  Míša Vlasáková

Začátek školního roku v provizorních podmínkách
Čtvrtek 21. ledna 2010 - zápis budoucích prvňáčků do školy
První cesta do školy
Výlet do středověku
16. června 2009 - expedice z Vysokého Újezda na horu Blaník
Noviny ze Základní školy ve Vysokém Újezdě a zápis prvňáčků 30. 1. 2009
Draci byli leniví a létat se jim nechtělo
Školní rok zahájen
Školní akademie 26. června 2008
Děti z Vysokého Újezda na školním výletě
6. června 2008 - závěrečné zkoušky z hudební výchovy
1. červen - Den dětí
Procházka golfovým hřištěm ke Třem habrům 12. května 2008
Školní naučný výlet do Plzně 8. dubna 2008
Zápis žáků do první třídy ZŠ ve Vysokém Újezdě 2008Ve středu 2. května 2007 jsme vzpomněli pozoruhodného obecního výročí: 2. května 1917 byla ve Vysokém Újezdě konána „Stromková slavnost“, při níž byly vysazeny dvě lípy naproti panské zdi před tehdejším hostincem pana Josefa Machulky. Lípy dostaly jména Karel a Zita. Dnes už stojí jenom jedna z nich, a sice Zita - na obrázku (ženské mají přece jenom tužší kořínek).

Z květomluvy: Lipová větévka: Mám se vzdáti veškeré naděje?


19. až 20. června 2010 -
- oslavy 700. výročí obce Vysoký Újezd a 725. výročí obce Kozolupy

V letošním roce oslavil Vysoký Újezd 700 let svého trvání [přesněji řečeno 700 let od prvního dochovaného písemného záznamu (z roku 1310) o jeho existenci] a obec Kozolupy 725 let. (Na obrázku je zámek na návsi ve Vysokém Újezdě a obecní znak.) Oslavy se konaly ve dnech 19. až 20. června 2010.
Při této příležitosti byla na návsi ve Vysokém Újezdě vysazena pamětní lípa, vydána publikace o historii obce a v budově školy byla uspořádána výstava. Oslavovalo a tančilo se všude, centrum oslav bylo na návsi ve Vysokém Újezdě, na hřišti a v přilehlém okolí, od rána do večera. Program oslav byl velmi bohatý: vystoupily děti ze Základní školy, ale i známí umělci a zpěváci; večer byl ohňostroj a taneční zábava, v neděli pak mj. exhibiční fotbalové utkání.

Několika snímky vám přibližujeme atmosféru oslav:

Nově zasazená lipka v parku na návsi ve Vysokém Újezdě (na Tyršově náměstí). Místostarosta Karel Vlasák ji právě obsypává hlínou.

Děti ze Základní školy nacvičily a předvedly operu „Budulínek“, na klávesy doprovází paní učitelka Petra Sejfová.

V sobotu večer nám zazpívala Věra Špinarová, doprovázena hudební skupinou Adam Pavlík Band.

Hojnost pouťových atrakcí a občerstvení všeho druhu.

Ing. Smrčka z Kozolup, odborník na balónové létání, sponzoroval oslavy a předvedl vzlet balónu s nápisem „Karlštejn“.

V budově Základní a Mateřské školy byla uspořádána výstava k 700. výročí založení obce. Na jednotlivých panelech se představily na fotografiích obce Vysoký Újezd, Kozolupy a Kuchař; dále tu byly historické snímky z výstavby újezdské sokolovny, z historie školy, vítání občánků, zlaté svatby, z činnosti hasičů atd. To vše doprovázeno obrázky a kolážemi, které vytvořily děti ze ZŠ i MŠ.

Jeden panel a jeden stůl na výstavě zabralo také naše Občanské sdružení Tři habry.

Zlatým hřebem nedělního odpoledne bylo fotbalové utkání podle netradičních pravidel. Hrálo se na tři třetiny, dvě družstva „domorodců“ proti „Týmu snů“, složenému ze známých umělců, sportovců a novinářů. Střídat se mohlo libovolně, počet hráčů neomezen, takže nikdo nebyl v přesile a utkání nakonec skončilo nerozhodně 3 : 3.
Na obrázku první družstvo domácích - ženy Baníku Mořina, v němž působí dvě hráčky z Vysokého Újezda - Iveta Adolfová a Barbora Lišková (brankářka). Hlavním rozhodčím zápasu byl slavný fotbalista Antonín Panenka, na obr. druhý zleva.

Druhé družstvo domácích: Stará garda Vysokého Újezda - (Petr Honzík, Jiří Štrébl, Míla Štrébl, Jiří Sloup, Luboš Kos a potom i ti mladší).

V „Týmu snů“ dominoval herec Roman Skamene (uprostřed), který také vsítil krásný gól.

Záběr z druhé třetiny zápasu, kdy proti „Týmu snů“ hrála děvčata Baníku Mořina. Brankářka Barunka Lišková se chystá k akci.

Po oba dny byla otevřena a navštěvována kaplička na návsi (postavena v r. 1887 péčí J. F. Kreisla stejně jako kaplička U tří habrů o pět let později).

Večerní červánky nad Berounem předznamenaly závěrečný ohňostroj.


Firma MAKRA a prodejna KRÁM ve Vysokém ÚjezděJediná prodejna smíšeného zboží ve Vysokém Újezdě se nazývá KRÁM a sídlí v objektu firmy MAKRA. Majitelem této firmy je pan Martin Kraus. Jeho firma MAKRA vyrábí zařízení a nábytek pro domácnost, jako kuchyně, stoly, sedačky či židle, ale také hračky a malý nábytek pro děti. Svoje výrobky vyváží i do USA, Spojených arabských emirátů, Anglie či Německa. V celostátním finále soutěže MAKRO ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007 vyhlašované Asociací malých a středních podniků a živnostníků obsadil Martin Kraus 2. místo - blahopřejeme. Slavnostní vyhlášení se konalo 15. listopadu 2007 ve Slovanském domě v Praze.
Informace o újezdské firmě Makra viz: www.makra.cz


Kozolupy
Kozolupy - součást Vysokého Újezda s pozoruhodně skloubenou sakrální a světskou architekturou. Zde stávala od roku 1789 dřevěná kaplička. Na jejím místě byla v roce 1881 vystavěna tato nová, která má dva zvony: Jeden se jmenuje Jan Křtitel, tím se zvonilo poledne a klekání, druhý se jmenuje Jan, to je umíráček.

Obec Kozolupy se 181 obyvateli je součástí Vysokého Újezda. Leží na návrší svažujícím se na sever při silnici z Loděnice na Mořinu, dobře je to vidět na mapě na naší hlavní stránce. Katastr obce měří 480 ha, nejvyšší bod je 400 m n. m.
Na historii Kozolup si můžeme názorně ukázat střídání reformace a protireformace v Čechách: Když byl císař Zikmund Lucemburský, ta šelma ryšavá, po přijetí kompaktát uznán i husity za českého krále, odměňoval statečné obránce a bojovníky z hradu Karlštejna (v r. 1422 husité Karlštejn půl roku neúspěšně obléhali). Kozolupy byly při této příležitosti dne 17. října 1436 zapsány purkrabímu Mikšovi z Lidic. Když protestantští správcové zemští před bělohorskou bitvou naopak zabavovali statky všech těch, kteří zůstali věrni císaři, prodali část Kozolup panu Václavu Homutovi z Harasova, aby tak nabyli peněz na placení vojska proti císaři. Na Bílé hoře (1620) ovšem zvítězil Ferdinand II. Habsburský, majetek svým nekatolickým odpůrcům zkonfiskoval a v roce 1622 Kozolupy s panstvím karlštejnským odevzdal do držení královnám českým.
První zmínka o Kozolupech je zachována z r. 1285 a název vesnice je vysvětlován dvěma způsoby: 1) lidé, kteří loupili kozy; 2) z latiny od „lupus" - vlk. Podrobnosti o historii Kozolup viz http://www.vysoky-ujezd.cz
v sekci Historie [2, 6, 35, 37].


18. května - 23. června 2018: Pozvánka do zahradnictví v Kozolupech

Organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie Loděnice pořádá ve dnech 18. 5. až 23. 6. v Ovocné a okrasné školce Bielmacz ve Vysokém Újezdě - Kozolupech již 3. ročník Květinového festivalu. Otevřeno je denně (kromě neděle) od 9 do 17 hodin. K vidění i ke koupi je velký sortiment pelargonií, ale také mnoho druhů letniček, jako např. petunie, surfinie, lobelie, lantany...
Koupit si můžete jednotlivé sazenice, ale i osázené truhlíky a další nádoby. Je možno dovézt vlastní nádoby a do těch vám budou vybrané rostliny zasazeny.
Jste srdečně zváni!


19. května - 17. června 2017: Pozvánka na „Květinový festival“ v Kozolupech

Český zahrádkářský svaz, zastoupený specializovanou organizací „Pelargonie Loděnice“, pořádá velkou květinovou výstavu ve spolupráci se zahradnictvím Bielmacz ve Vysokém Újezdě - Kozolupech. Kromě výstavy tam je poradenská služba, možnost nákupu květin, moštů a jablek i zahradnická soutěž. Jste srdečně zváni.

Návštěvníci obdrží skleněnou kuličku, kterou mohou vhodit do misky soutěžního muškátu, který se jim nejvíce líbí.

Jedno z mnoha krásných zákoutí v zahradnictví pana Bielmacze.

Rostlina s černými květy - jeden z druhů surfinie.

Hned u hlavní brány zahradnictví si můžete prohlédnout a poslechnout krásný zpěv tohoto ptáčka - konopky obecné, která si tu letos postavila v keři hnízdo.Do 6. července 2014 potrvá výstava muškátů v Kozolupech

Z květomluvy: Muškát (Pelargonium): Jsem šťasten, jsi-li se mnou.

Zahradnictví Bielmacz v Kozolupech a Český zahrádkářský svaz Loděnice spolupořádají rozsáhlou „Přehlídku muškátů“. Přehlídka je otevřena denně od 9 do 17 hodin a potrvá do neděle 6. července 2014. Některé muškáty jsou už nyní na prodej, větší výběr k nákupu bude v závěru výstavy.
Oba spolupořádající subjekty - Zahradnictví Bielmacz v Kozolupech i Český zahrádkářský svaz Loděnice - jsou štědrými sponzory Tří habrů.

Přehlídka muškátů zabírá jeden celý skleníkový pavilón.

Srdečně vás zveme k návštěvě.

Z květomluvy: Muškátový květ: Sním o tvém objetí.Kuchař
Kuchař - součást Vysokého Újezda: nahoře obecní studna, dole kaplička z roku 1820.

Obec s pozoruhodným jménem Kuchař a s 90 obyvateli leží necelé 2 km jihovýchodně od Vysokého Újezda, jehož je od r. 1985 součástí. Katastr obce měří něco přes 300 ha a hned za vesnicí se rozkládá 80hektarový kus krásného houbového lesa zvaný Březná, kudy prochází zelená turistická trasa vedoucí z Černošic přes Vysoký Újezd kolem „Tří habrů" do Loděnice. Situace je dobře vidět na mapě na hlavní stránce.
Odkud se vzalo to lákavé a voňavé jméno vesnice Kuchař? Podle onomastiků a dalších jazykozpytců byl původní používaný tvar jména vesnice Kuchař, Kuchárek a Kuchařec, což dokládají různé zachované úřední listiny ze 14. a 15. století. Všechny tyto prameny potvrzují pověst o vzniku jména Kuchař, která je mezi kuchařeckými i ostatními rodáky z okolních vesnic předávaná z generace na generaci, a sice že vesnička Kuchař dostala svůj název od samotného Otce vlasti – Karla IV.
Pověst zaznamenal pan František Manina (*1914 v Kozolupech), výborný lidový vypravěč a soukromý kronikář, který pro sebe a svou rodinu zaznamenal ve svých sešitech dění jak v Kozolupech, tak i Kuchaři, kam se později přiženil. Tyto sešity jsou v soukromém vlastnictví jeho dětí, ale pan Manina předal do okresního archivu v Berouně jeden sešit, ve kterém je popsáno sice jenom několik málo listů, ale shodou okolností právě pověst o vzniku a jménu obce Kuchaře tam najdeme:
„Český král Karel IV. postavil hrad Karlštejn, kam velmi rád jezdil. Prý byl příčinou pojmenování naší obce. Pokud nejel přes Zbraslav a Karlík, kde měla sídlo královna, tak rád jezdil z Prahy do Dušník (dnes Rudná u Prahy) a z Dušník směrem na Mořinu, přes Tachlovice a Chýnice. Cesta byla dlouhá, převážně jenom les a louka, krajina vskutku nádherná. Vlasatý mládenec, který družinu doprovázel, se nudil, nikde nebylo stavení, kde by se za ním pěkná děvečka ohlédla, a tak si krátil čas po svém… Všiml si toho sám král a mladíka napomenul, pokud nedá pokoje, nechá ho uprostřed cesty v polích samotného. Ale nebojácný mladík odporoval, je prý kuchtíkem v jeho královské kuchyni. Tím si prý zpečetil svůj osud. Král mu odpověděl: ,To tím spíše, zůstaneš tady a budeš se starat občerstvením o mne a moji královskou družinu při cestách na Karlštejn a zpět.’ A protože proti vůli krále ani kuchtík nic nezmůže…
Ale vlasatému a odvážnému mladíkovi se tento kousek kraje zalíbil, obydlí postavil – krčmou ho nazval (krčma – občerstvení pro královskou družinu) i hospodyni si našel. Na svět přivedl hezkou řádku dětí a jak víme, nebyla ještě povinnost pevného příjmení po rodičích, tak si je náš krčmář a kuchař rozlišil po svém: Vlasatý, Vlasáček, Vlášek, jen tomu nejmladšímu říkal Vlasáku. Svým synům postavil obydlí, takže už tu nestála jenom krčma, ale malá osada u kuchařů, následně pak v Kuchaři u Vlasáků. Vlasák v Kuchaři č. p. 1 bydlel až do poloviny 20. století, rodiny po přeslici jsou v Kuchaři dodnes. Ale i jméno po meči Vlasák je do dnešních dnů v Kuchaři (v č. p. 17)."

Podrobnosti z historie obce Kuchař viz www.vysoky-ujezd.cz v sekci Historie.
Použité prameny: [1, 2, 6, 35 až 38].

Sobota 24. září 2011 - 1. setkání historických traktorů v Kuchaři

V sobotu 24. září 2011 jsme se byli podívat na 1. setkání historických a starších traktorů v Kuchaři. Nadšenci z Kuchaře a Ořecha pozvali na polnosti na okraji obce všechny, koho zajímá historie zemědělství a techniky vůbec. Celkem se soutěže zúčastnilo 14 traktůrků.

Pro návštěvníky byla lákadlem i soutěžní část - např. orba a jízda zručnosti s valníkem - kličkovalo se mezi kuželi a couvalo do improvizované „garáže“. Hodnotila porota ve složení František Manina, Jiří Peldřimovský a Josef Vlasák, předseda OS Tři habry.

Setkání historických traktorů v Kuchaři se zúčastnil také bagr s nákladním autem TATRA a společně zajistily přesun hromady hlíny. K vidění bylo i vozidlo TATRA, které absolvovalo známou rallye Paříž - Dakar, a za drobný peníz bylo možné se v něm svézt.

Občerstvení bylo zajištěno pro všechny příchozí. Mimo grilovaných klobás či guláše bylo možné si dát kousek pečeného prasátka nebo párek. Vše za vynikající ceny a výborné mňamky. Vyhlášení výsledků probíhalo kolem 16. hodiny.