Kapitola: Zvyky a tradice


Neděle 30. prosince 2018 - Loučení se starým rokem u Tří habrů

Nedělní odpolední setkání zahájil předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák uvítáním poutníků. Následovala družná zábava:

Celkem se nás tam sešlo a vystřídalo v to nedělní odpoledne asi osmdesát, většinou z Vysokého Újezda, ale i z okolních obcí a také z Prahy.


Sobota 30. prosince 2017 - Rozloučení se starým rokem U Tří habrů

Předposlední den v roce, tedy v sobotu 30. prosince 2017 jsme se už tradičně setkali odpoledne U Tří habrů - jak říkáme - „při poslední lesní schůzi“. Žádný oficiální program se nekonal, zato panovala všeobecná družba a dobrá nálada. Během sobotního odpoledne se U Tří habrů vystřídalo několik desítek návštěvníků a díky nim se nám v lesní přenosné pokladničce sešlo 2033 Kč na další zvelebování tohoto poutního místa. Děkujeme za účast i za finanční příspěvky.

Lovecký opasek. Ale místo patron lahvičky se slivovicí, hruškovicí a kalvadosem.

Provizorně opravená střecha ,čerpačky’ zatím slouží dobře.


Pátek 30. prosince 2016 - závěrečná lesní schůze U Tří habrů

Jako každoročně, také na konci roku 2016 se sešli příznivci poutního místa U Tří habrů, aby se navzájem pozdravili, společně se rozloučili se starým rokem a přivítali ten nadcházející. Při příchodu ke Třem habrům nás vítaly malé smrčky, ozdobené neznámými dobrodinci potravou pro lesní zvířátka.

Postupně se nás tam sešlo v to páteční odpoledne asi čtyřicet.

Jako sponzorský dar jsme dostali sud plzeňské dvanáctky.

Buřty, jednohubky, zákusky, vánočky atd. si každý přinesl s sebou, tedy jsme se hned pustili do hodování a besedování.

Děti ovšem dávaly přednost vodním hrátkám, i když teplota vzduchu byla mírně pod nulou.

Prvně v novodobé historii se U Tří habrů opékal trdelník.

Tentokráte byla i hojná účast pejsků.

A občas kolem projel koník z nedalekého ranče U Kotvy.

Celé odpoledne bylo zpovzdáli slyšet stroje a nástroje lesních dělníků. Vedle ,čerpačky’ totiž právě káceli stromy a jejich kmeny stahovali na hromadu. Takže se nám vzhled okolí Tří habrů zase trochu změní.
Přejeme Vám hodně zdraví do nového roku a na shledanou U Tří habrů.


30. prosince 2015 - setkání U Tří habrů

Přicházejí první poutníci.

Oltář v kapličce se za chvilku zaplnil hořícími svíčkami.

Průběžně hodujeme.

Jediným „oficiálním“ bodem lesní schůze 30. prosince U Tří habrů bylo krátké zhodnocení činnosti spolku Tři habry za uplynulý rok a výhled aktivit pro rok 2016, což přednesl předseda spolku Pepík Vlasák. Kromě trvalé údržby poutního místa U3H a tradičních aktivit jsme rok 2015 věnovali převážně čištění a zkoumání trkačových šachet V Hačkách za významné pomoci dobrovolných hasičů z Vysokého Újezda, o čemž podrobně referujeme na těchto webových stránkách. Doufáme, že i v roce 2016 se setkáme U3H při tradičních příležitostech: otvírání studánky, jarní výlet, Antonínská pouť, rozloučení se starým rokem.

Navzdory mnoha lahodným a teplým nápojům, které přinesli poutníci s sebou z domova, byl o vodu ze studánky stálý zájem.

Celkem se závěrečné lesní schůze 2015 zúčastnilo více než 50 poutníků a do přenosné lesní pokladničky věnovali 1710 Kč na údržbu tohoto poutního místa. Děkujeme.


Sobota 19. prosince 2015 - „Vánoční zpívání u kapličky“ na návsi ve Vysokém Újezdě

Srdečně Vás zveme na „Vánoční zpívání u kapličky“, které - jako každoročně - pořádají děti ze ZŠ ve Vysokém Újezdě u kapličky na návsi, letos už v sobotu 19. prosince. Začátek v 17 hodin, občerstvení zajištěno. (Jenom ten sníh a ojíněné stromy, které vidíte na našem několik let starém obrázku, asi pořadatelé nezajistí.)


Sobota 3. října 2015 - „Štrúdlování“ ve Vysokém Újezdu

Program:

- Soutěže plné jablíček pro malé i velké.
- Výroba tematických broží z plsti.
- Kreativní koutek pro malé i velké účastníky.
- Fotokoutek.
- Vyhlášení 1. ročníku soutěže o „Nejlepší jablečný štrúdl“.
- Ochutnávka soutěžních výrobků.

Propozice pro zájemce do soutěže „Nejlepší jablečný štrúdl“:

- Soutěží se pouze v jedné kategorii, a to o „Nejlepší jablečný štrúdl“; další přísady jsou povoleny a vítány, nicméně bez jablek se to neobejde :-)
- Zúčastnit se může každý bez rozdílu věku a pohlaví, kdo doručí organizátorům na místo konání akce minimálně dva kusy svého výrobku. Štrúdly budou zaevidovány a označeny čísly, takže hodnocení bude anonymní.
- Výrobky se budou přebírat mezi 12:00 a 13:30 v Sokolovně.
- Zápisné do soutěže činí 50 Kč a platí se až po odevzdání soutěžních vzorků.
- Předmětem hodnocení bude celkový dojem ze soutěžního vzorku; hodnotí se vzhled, vůně, chuť a originalita.

Kontakt na organizátorky:

Barbora Lišková: bliskova8@gmail.com; Pavla Lišková: pavlaliskova@seznam.cz.

Organizátorky.


V sobotu 3. října 2015 v sokolovně zdárně proběhl 1. ročník Štrúdlování ve Vysokém Újezdě, v rámci kterého se uskutečnila soutěž o „Nejlepší jablečný štrúdl”. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 účastníků z Vysokého Újezdu a okolních obcí s 19 soutěžními štrúdly. Pětičlenná porota poté hodnotila vzhled, chuť, vůni a originalitu donesených výtvorů. Úkol to nebyl lehký, ale porota se své role zhostila výborně, a v závěru odpoledne byly vyhlášeny výsledky soutěže.

Vítězné štrúdly: 1. Eva Ježková - č. 11, 2. Eva Zíková - č. 18, 3. Zuzka Tučková - č. 14, 4. Mrázkovi - č. 3.

Vítězky.

Ceny pro vítěze i pro ostatní zúčastněné.

Pořadí předních příček bylo obsazeno následovně: 1. místo - E. Ježková, 2. místo - E. Zíková, 3. místo - Z. Tučková, 4. Mrázkovi, 5. Petráškovi a 6. místo G. Sikorová. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným bez ohledu na umístění je třeba poděkovat za jejich odvahu a nasazení.

Soutěž v rychlosti oloupání jablka.

Dětský koutek.

V průběhu odpoledne také proběhlo několik drobných soutěží spojených s jablíčky - loupání jablek na čas, vytváření co nejdelšího hada z jablečné slupky a běh dvojic s jablkem. Dále byla pro malé i velké návštěvníky připravena tvořivá dílnička, kde bylo možné si vyrobit svícínek, brož z plsti či obrázek s obtisky jablíček. Celému odpoledni vládla přátelská atmosféra a vůně donesených štrúdlů, které byly po ohodnocení porotou volně k ochutnání všem návštěvníkům akce. Věříme, že si účastníci soutěže i návštěvníci 1. ročník Štrúdlování ve Vysokém Újezdě užili tak jako my, a těšíme se na viděnou při dalším ročníku.

Pavla a Bára Liškovy.


Úterý 30. prosince 2014 - závěrečná lesní schůze

Podle plánu jsme se sešli předposlední den v roce 2014 U Tří habrů, abychom se rozloučili se starým rokem.

Možnosti opékání na grilu, nabízené na plakátku, využilo hned po příchodu ke Třem habrům mnoho poutníků.

Rozzářené oči našich ratolestí.

Předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák stručně referoval o činnosti v roce 2014: brigády na úpravě okolí poutního místa, ale také nové zábradlí v domečku rekonstruované bývalé čerpací stanice, nový nátěr kapličky, nově vysazené mladé habříky - za to všechno děkujeme našim příznivcům a sponzorům; sami bychom to nezvládli.

Vzhledem k okolní teplotě -5 °C přišel vhod „nový vynález“ - hořící špalek. Ten jsme tu dosud neměli a velmi se osvědčil.

Také se tu naskytla příležitost posoudit fotbalovou ligu. Všichni smířeni: vlevo slávisté, uprostřed neutrální předseda Pepík, vpravo sparťané.

Tolik se nás tu sešlo. V naší přenosné lesní pokladničce se shromáždilo 1403 Kč na další údržbu a zvelebování poutního místa U Tří habrů, za což všem dárcům děkujeme.

Když Pán Bůh dá, těšíme se na shledanou. Nemusí to být až za rok - ke Třem habrům je dobře chodit co nejčastěji: doplnit nebo načerpat lásku, víru a naději.


Štědrý den, středa 24. prosince 2014 - krmení lesních zvířátek

Ani tentokráte jsme neporušili starou tradici a společně s dětmi vyrazili o Štědrém dni dopoledne do lesa k rybníku Cháňovsko, abychom připravili vánoční hostinu lesním zvířátkům.

Jak je vidět na obrázku, starý krmelec už dosloužil a zhroutil se (pokud ho nezničili vandalové).Úterý 23. prosince 2014 - Zpívání u kapličky

Žáci Základní školy ve Vysokém Újezdě uspořádali v úterý 23. 12. 2014 v 16.30 h tradiční předvánoční vystoupení pod názvem „Zpívání u kapličky“ na návsi ve Vysokém Újezdě. Horký čaj a svařené víno zajistili obecní zastupitelé.Pondělí 30. prosince 2013 - rozloučení se starým rokem U Tří habrů

Srdečně vás zveme ke Třem habrům v pondělí 30. prosince 2013. Jako každoročně se tu setkáme, abychom se rozloučili se starým rokem. Občerstvení si každý zajišťuje samostatně, suché dřevo na táborák k opékání připravíme. Zahájení ve 13 hodin.

Tento obrázek už je z neděle 29. prosince 2013.

Přivezli jsme fůrku suchého dřeva a naporcovali ho pro nadcházející setkání v pondělí.

Při té příležitosti jsme si všimli, že dobrosrdeční návštěvníci místa U Tří habrů ozdobili během vánočních svátků stromečky rostoucí kolem mnoha pamlsky pro lesní zvířátka.

Předseda OS Tři habry Pepík Vlasák (stojící vlevo) krátce zhodnotil aktivity našeho sdružení v roce 2013. Ty se soustředily hlavně na rekonstrukci domečku bývalé ,čerpačky’, která se zdařila díky sponzorům a újezdským hasičům. Rekonstrukce pokračuje, podrobnosti naleznete na těchto stránkách v kapitolách „Čerpadlo“ a „Naši sponzoři“.

Následovala všeobecná beseda se svačinou.

Společný snímek poutníků z pondělního odpoledne 30. 12. 2013. Nejsou tu všichni, protože se přicházející a odcházející prostřídali, ale celkově se nás tam sešlo určitě přes šedesát. V naší lesní přenosné pokladničce tak přibylo 1377 Kč jako příspěvek na další zvelebování poutního místa U Tří habrů. Při této příležitosti děkujeme panu Miloši Vičanovi z Kozolup za trvalou péči o toto poutní místo - přiváží štěrk na rozbahněná místa a stará se o odvoz obsahu odpadkových košů v okolí.

A než jsme se v podvečer rozešli, takto ozářilo zapadající slunce kapličku a studánku. Považujme to za symbolické pro rok 2014. Občanské sdružení Tři habry děkuje všem poutníkům za návštěvu a za dary, těšíme se na shledanou U3H v roce 2014 a přejeme vám mnoho štěstí a zdraví. Zachovejte nám přízeň.


Vánoční nadílka pro lesní zvířátka

Jako každoročně, také na Štědrý den 2013 uchystala ,tříhabrová’ mládež pro lesní zvěř hostinu v krmelci u rybníka Cháňovsko.


Úterý 30. dubna 2013 - čarodějný rej ve Vysokém Újezdě

Na rozdíl od minulých let se nás tentokrát sešlo při příležitosti „pálení čarodějnic“ více - asi 40, hlavně dětí.

Hranici připravili manželé Kučerovi, figurínu čarodějnice vyrobily Míša a Maruška Vlasákovy.

Dorazila i malá čarodějnice s koštětem.

A další budoucí potenciální čarodějnice a čerti...

Oheň vzplanul po půl šesté; když figurína čarodějnice shořela a žár se trochu zmírnil, opékaly se buřtíky. Trochu zlobilo počasí - vítr je při této akci na konci dubna běžná věc, ale v podvečer se přidalo navíc lehké mrholení. A tak po deváté hodině večerní už oheň pomalu dohasínal.


Neděle 30. prosince 2012 - rozloučení s rokem 2012 U Tří habrů

V neděli 30. prosince 2012 odpoledne se setkali příznivci Tří habrů v lese přímo na místě u kapličky a studánky. Sešlo se nás tam asi padesát.

Oficiální program byl stručný: Krátký proslov předsedy spolku Tři habry a poté symbolické „uzamčení“ studánky klíčem z habrového dřeva. „Uzamčení“ opravdu jen symbolické - studánka i kaplička zůstávají přístupny nepřetržitě všem dobrým duším po celý rok. I mlýnek se točí, dokud nezamrzne.

Společný snímek účastníků závěrečné lesní schůze na schodišti u studánky před kapličkou sv. Antonína 30. 12. 2012. Těm všem děkujeme za 1870 Kč, které věnovali do naší přenosné lesní pokladničky na účely zvelebení poutního místa U Tří habrů.

Následovala neoficiální malá lesní hostina.

A zúčastnili se jí mj. také vzácní hosté - fotbalisté Ladislav Červený a Libor Sionko. Uprostřed mezi nimi na obrázku předseda OS Tři habry Pepík Vlasák.

A kdo si vzal s sebou do lesa košíček, mohl ho naplnit ouškem Jidášovým (boltcovitka bezová), které tady kolem Tří habrů na konci prosince vyrostlo v nevídaném množství.
Přejeme vám hezký rok 2013 a doufáme na shledanou v pondělí 30. prosince 2013.


Neděle 23. prosince 2012 - Zpívání u kapličky

Děti ze Základní školy ve Vysokém Újezdě vás zvou na tradiční vánoční akci, nazvanou „Zpívání u kapličky“. Začátek v 16.30 hodin u kapličky na návsi ve Vysokém Újezdě; vedle dětského kulturního programu bude podáváno občerstvení (čaj a svařené víno) jako sponzorský příspěvek Obecního úřadu.


Blíží se rozloučení se starým rokem U Tří habrů

Můžete to považovat za pozvánku, kterou ještě upřesníme. Stalo se již tradicí, že den před Silvestrem, každoročně 30. prosince se setkávají přátelé Tří habrů přímo na místě u studánky a kapličky sv. Antonína. Letos tomu bude nejinak. Aby toto naše setkání nemělo příliš mnoho vad na kráse, chce to malou přípravu. Před týdnem jsme kolem kapličky a studánky trochu uklidili, v neděli 25. listopadu 2012 jsme potom nachystali hromádku suchého dřeva na ohýnek, aby nám všem poutníkům nebylo zima:

Pozn. red. z 30. prosince 2012: Tato hromádka suchého dřeva však U Tří habrů dlouho nevydržela a svému původnímu poslání neposloužila. Během Vánoc 2012 ji totiž někdo ukradl.

Obrázky a texty k uplynulým ročníkům loučení se starým rokem U Tří habrů je možno si prohlédnout v kapitole „Zvyky a tradice“.Pátek a sobota 25. a 26. května 2012 - Máje ve Vysokém Újezdě

V naší obci už se stalo tradicí, že poslední víkend v květnu se slaví Máje. Pořadateli jsou sokolové.

Ale akce začíná už ve čtvrtek odpoledne. Chlapi jeli s traktorem do lesa v Hačkách, kde jim pan lesní Patera prodal 25metrový smrk.

Ještě ten den oklestili přebytečné větvě a z kmene sloupli kůru.

V pátek udělali věnec a nazdobili špičku.

Kolem 19 hodiny májka stála na svém místě. Pod ní se sejdou kamarádi k malému posezení - opečení buřtíků atd., ale několik svobodných pánů zůstává hlídat až do rána, aby májku nikdo neukradl. V sobotu se při hlídání májky pár dobrovolníků střídá celý den. Večer od 20 hodin je v místní sokolovně Májová zábava, pořadatelé jsou Kučerovi - nájemci sokolovny, k tanci a poslechu hraje kapela „Asi tak” ze Slaného. Ve 21 hodin se nejen účastníci zábavy, ale i mnoho dalších přijde podívat, jak bude májka „položena“ za hudebního doprovodu předsedy OS Tři habry Josefa Vlasáka, který hraje na saxofon „Funebr marš“. Chlapci a chlapi po pádu májky vystartují, kdo první ukořistí kytičku, která je připevněna na špičce. Letos si ji místní chlapi nechali vzít, vítězem se stal pan Karel z Drahelčic.

Na průběh oslav Májů ve Vysokém Újezdě v uplynulých několika letech se můžete podívat na těchto stránkách v kapitole „Zvyky a tradice“.


Pátek 30. 12. 2011 - tradiční lesní schůze U Tří habrů

Příznivci studánky a kapličky se sešli jako obvykle předposlední den v roce u Tří habrů v pátek 30. prosince 2011. Poděkovali jsme za uplynulý rok a poprosili o požehnání do další činnosti. Proslov trval jenom krátce; poté následovala družná beseda o dalších plánech U Tří habrů a předsilvestrovské veselí - až do večera.

Na úvod seznámil předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák přítomné poutníky s aktuální činností spolku a stručně shrnul, co plánujeme do roku 2012:
Především to budou průběžně v celém roce lesní brigády na výstavbě technického miniskanzenu - rekonstrukce zbytků domku s vodním čerpadlem z konce 19. století (viz také kapitola „Čerpadlo“). Dále potom tradiční společenské akce (některé ve spolupráci s dalšími subjekty):

Únor: Zeliáda v Mezouni.
Březen - duben: Slavnost Otvírání studánek U Tří habrů.
Červen: Pouť ke kapličce při svátku sv. Antonína.
Říjen: Houbiáda v Mezouni.
Prosinec: Závěrečná lesní schůze 30. prosince 2012, tak jako byla tato letošní.

Kromě toho možná zorganizujeme pro příznivce Tří habrů nějaký zajímavý výlet po historických, technických a kulturních památkách v našem okolí. O tom všem ještě budeme včas informovat na těchto stránkách.

Následovala spontánní beseda a hostina.

Během odpoledne se ke Třem habrům dostavilo na 50 poutníků hlavně z Vysokého Újezda, ale i z Loděnice, Mezouně a dalších okolních obcí a do spolkové kasičky Tří habrů vložili 1550 Kč na údržbu a další úpravy poutního místa a technického miniskanzenu. Děkujeme.


24. prosince 2011 - dárky a krmení také pro zvířátka

Tak jako každý rok, i letos na Štědrý den 24. 12. 2011 dostala lesní zvířátka dárky od našich dětí do krmelců v Hačkách u plechové boudy, v Americe a u rybníka Cháňovsko. Věříme, že symetrie a systém tohoto zvyku se bude odrážet v duších našich potomků. (Jenom na kmotru lišku a kunu lesní jsme v tom vánočním shonu zapomněli - příští rok tedy přibudou v krmelci klobásy a syrová vejce.) Nejmladším krmičem zvířátek o Vánocích 2011 byla tentokráte naše Maruška - na horním obrázku třetí zleva.


Medové Vánoce 2011 ve Sv. Janu pod Skalou

Pátý ročník výstavy „Medové Vánoce“ o včelách, včelaření a včelích produktech uspořádali včelaři v prostorách OÚ ve Sv. Janu pod Skalou ve dnech 17., 18., 23., 26. a 31. prosince 2011, dále 1., 7. a 8. ledna 2012, a to vždy od 11 do 17 hodin. Upozorňujeme, že restaurace Obecná škola ve Sv. Janu pod Skalou je v lednu 2012 zavřená, tedy v lednu svačinu s sebou, pití netřeba; bude tam dostatek medoviny a vody ze studánky sv. Ivana. Náš obrázek včely je převzat z pramene [72].

Výstavu „Medové Vánoce“ jsme navštívili; sice až v závěru, v sobotu 7. ledna 2012, ale o nic jsme nepřišli. Medovina byla vynikající, průvodcem nám byl autor výstavy pan Jiří Ševčík (na obrázku druhý zprava). Na stěně v pozadí byly průběžně promítány filmy o včelách a včelařích. Dva včelí úly v popředí, připomínající Olžinu černou dámskou čepici, jsou z 19. století, kdy ještě včelaři neznali a nepoužívali mezistěny (rámečky) a úly tedy nemusely být hranaté.
Výstava „Medové Vánoce“ trvala 8 dní a shlédlo ji několik set návštěvníků, z toho asi 50 včelařů ze všech koutů naší republiky.

Včelařovy pomůcky v jeho dílně.


23. prosince 2011 - Zpívání u kapličky na návsi ve Vysokém Újezdě

Děti ze ZŠ ve Vysokém Újezdě uspořádaly v pátek 23. prosince 2011 u kapličky na návsi ve Vysokém Újezdě již tradičně kulturní vystoupení s názvem „Zpívání u kapličky“. Začátek byl v 16.30 h, občerstvení bylo zajištěno pro všechny.


Sobota 17. září 2011 - Loučení s létem ve Vysokém Újezdě

Letošní „Loučení s létem“ ve Vysokém Újezdě bylo zahájeno ve 12 hodin rybářskými závody na vsi (na úvodním plakátu nebyly avizovány). Organizátoři zajistili 100 kg živých ryb (převážně kaprů), které vypustili do požární nádrže - rybníka - na návsi. Zúčastnilo se 16 chytajících bez rozdílu věku a pohlaví. Do 16 hodin mohli lovit na jakoukoliv návnadu. Úlovek rozhodčí změřili a centimetry se sčítaly. Celkové vítězství si odnesl Patrik Stejskal, druhé místo Marek Dvořák a o třetí se dělila děvčata z Kozolup.

Na hřišti probíhal od 15 hodin zábavný program. U vstupu bylo možné zakoupit lístky do tomboly za 10 Kč. Výtěžek z akce připadl škole na nákup školních pomůcek. Pro děti byl připraven skákací hrad, sympatická slečna malovala na obličeje obrázky dle přání. Přijel také klaun. Dospělí se bavili u pódia - hudbu zajistily kapely ALL RIGHT BAND a večer VODÁCI. Střídal je DJ STENNY. Ten také připravil pásmo s písničkami pro dětskou diskotéku. Pro všechny byly zdarma masáže a možnost využít kadeřnické služby či manikérku.


Pátek a sobota 27. a 28. května 2011 - Máje ve Vysokém Újezdě

Tradiční oslava Májů ve Vysokém Újezdě byla zahájena stavbou májky na návsi v pátek 27. května 2011 kolem 18. h v podvečer. (Tento propagační záběr je ale z Májů v roce 2007.)

Toto už je aktuální obrázek se strážci májky z pátku 27. května 2011. V hlídání se střídali až do sobotního večera 28. května, kdy bude májka slavnostně skácena.

Sobotnímu večernímu májovému rituálu na návsi přihlíželo několik desítek diváků. To už v sokolovně (budova v pozadí) zahajovala taneční zábava.

Podříznutí a pád májky doprovodil napřed fanfárou a potom nokturnem na saxofon Pepík Vlasák.

(Jak probíhaly oslavy Májů ve Vysokém Újezdě v minulých letech, na to se můžete podívat v kapitole „Zvyky a tradice“.)

V sobotu 30. dubna 2011 čarodějnice zmokly

V podvečer v sobotu 30. 4. 2011 jsme se sešli na hřišti ve Vysokém Újezdě při příležitosti pálení čarodějnic. Loutky čarodějnic k tomu účelu vyrobili Pepča a Jiřík Vlasákovi.

Dřevo na oheň ovšem museli na poslední chvíli připravit Jiří Vlasák a Vráťa Liška společně s chlapci; zásobu, která zde byla připravena, spotřebovala totiž o týden dříve na grilovací party mládež, aniž se postarala o nové dřevo pro příští táborák (podobně tomu někdy bývá U Tří habrů).

Celkem se při pálení čarodějnic letos sešlo přes 30 lidí, ale nakonec je od ohně vyhnal déšť. Ten doprovází v posledních letech prakticky každou čarodějnou noc na Vysokém Újezdě a v okolí.


Sobota 12. března 2011 - Masopustní rej ve Vysokém Újezdě

Sraz účastníků masopustních oslav byl v sobotu 12. 3. 2011 ve 13 hodin u pomníku; sešlo se na 30 masek, mezi nimi nezbytný medvědář s medvědem; dorazila i nevěsta, indiánky, několik čarodějnic, vodník a přistál i pilot s letuškou.

Do průvodu, k tanci i poslechu hráli J. Vlasák, F. Turek, a Z. Stibor.

Povolení průvodu obcí udělila paní starostka M. Severinová osobně na místě. Za doprovodu „civilů“ prošly masky obcí a oficiální část akce byla ukončena na návsi. Celkem se do připravených kasiček vybralo kolem 6 000 Kč, které budou předány jako dar od TJ SOKOL místní Mateřské školce (loni dostala penízky Základní škola).

Večer byl v Sokolovně Maškarní bál, k tanci a poslechu hrála slánská kapela ROTACE. Největší úspěch na bále sklidily tyto želvy Ninja.

Pro děti byl uspořádán karneval na druhý den, v neděli 13. března od 14 h. Odměnu za nejlepší masku získal vodník, následovala jej zelená čarodějnice (T. Kratochvílová) a 3. místo obsadil skřítek (V. Fatka).


Čtvrtek 30. prosince 2010 - rozloučení se starým rokem U Tří habrů

Tato pozvánka byla úspěšná; lesní schůze U3H předposlední den v roce 2010 proběhla zdárně, i když bez prezenční listiny a bez usnesení - o to byla plodnější a krásnější.

Sešli se tu přátelé Tří habrů rozloučit se se starým rokem a navzájem si popřát něco dobrého do roku 2011.

Občerstvení si každý, komu nestačí voda ze studánky, přinesl s sebou. Dubový stůl v altánku se prohýbal.

Předcházející dva snímky jsou naší bezplatnou reklamou pivovaru Staropramen. Venku bylo - 10 ° C, pivo zamrzalo, ale jen ve výjimečných případech.

Ve 14 hodin, obklopen krásnými děvčaty, se předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák zahleděl do dáli a pak přednesl stručný proslov, ve kterém nastínil další připravované akce. Stálým úkolem zatím zůstává záchrana domečku bývalého 100letého čerpadla U Tří habrů; nejbližším společným setkáním přátel Tří habrů u kapličky a studánky bude jarní slavnost „Otvírání studánek“, jejíž termín konání ještě upřesníme.

Spolek Tři habry zabezpečil dřevo pro ohýnek na opékání buřtů. Také hořčice na tácku během několika minut zmrzla.

Památeční snímek od kapličky do rodinného alba.

Rozloučení s rokem 2010 u kapličky a studánky U3H se zúčastnilo v mrazivém odpoledni asi 50 poutníků z okolních obcí. Všem děkujeme za účast. Ve spolkové kasičce se při této příležitosti sešlo 2857 Kč na další zvelebení poutního místa U Tří habrů, za což rovněž děkujeme.


Pátek 24. prosince 2010 - štědrovečerní menu i zvířátkům

Už 20 let má tradici krásný zvyk dětí z Vysokého Újezda: o Štědrém dni vyrazí do lesa k rybníku Cháňovsko a tam přidají do krmelce zvířátkům sváteční pochoutky - ořechy, jablka, křížaly, mrkev, kukuřici...

O Vánocích 2010 nejmladším „krmičem“ byl Daník Ambrož.


Víkend 28. až 30. května 2010 - oslava Májů ve Vysokém Újezdě

Máme za sebou další újezdecké Máje. Smrk byl jako tradičně z Haček, vysoký asi 19 m. Ve čtvrtek 27. května ho přivezli na náves sokolové.

Ale málo mladých, věrní tradici zůstávají spíše čtyřicátníci, nová generace už se o povinnosti svobodných mládenců tolik nezajímá. I když následně při stavění májky v pátek už se podílelo více lidí pod vedením předsedy OS 3H Josefa Vlasáka. Májku si chlapi do časného rána uhlídali, přes den se u paty střídalo osazenstvo z celé vsi, aby pak v sobotu 29. 5. kolem 21. hodiny večer při kácení májky chytali kytici z vrcholku. Podařilo se to Jiřímu Svobodovi z Újezda, který si potom za odměnu na sále zatančil s děvčaty prodloužené sólo.


Sobota 20. února 2010 - Masopustní maškarní rej ve Vysokém Újezdě

Zúčastnilo se hodně masek, od pohádkových postav jako vodník a čarodějnice přes filmové - indiánka, mušketýři a Fantomas, až po tradičního medvěda s medvědářem či hornickou rodinku. Ve 13 hodin byl sraz u pomníku u hasičcké zbrojnice a potom průvod prošel obcí.

Hudební doprovod obstaral na saxofon předseda OS3H Josef Vlasák společně s harmonikářem Josefem Červenkou, druhý saxofon zajistil pan Ctibor a o vozembouch se postaral Karel Blažek. Masky doprovázel slušný počet civilistů a dohromady vytvořili pěkný průvod.

Masopustní průvod na silnicích zastavoval auta a řidiči se museli vyplatit. Neodolali nabízeným masopustním koblížkům a spolujezdci navíc tekutému občerstvení. Kolem 17. hodiny byl průvod ukončen na návsi. (Celkový výtěžek bude předán prostřednictvím TJ Sokol jako dárek Základní škole ve Vysokém Újezdě.)


Sobota 13. února 2010 - Masopustní veselí v Loděnici

Masopustní oslavy v Loděnici s průvodem masek, hudebním programem, občerstvením atd. proběhly v sobotu 13. února odpoledne.

Muzikanti s kostlivcem v Loděnici na náměstí.

V hospodě Na hřišti na Jánské hrála a zpívala české, moravské a slovenské lidové písničky „Loděnická bezejmenná kapela“.

Loděnická „tříhabrová" skupinka účastníků masopustních oslav. Uprostřed žena s nůší - jedna z hlavních maškar masopustního průvodu.


Štědrý den i pro zvířátka

Jako každoročně, i o Štědrém dni 2009 odpoledne se vydaly děti z Vysokého Újezda do lesa k rybníku Cháňovsko, aby tam do krmelců nasypaly srnkám, zajícům a veverkám trochu krmení na přilepšenou.

Před 120 lety napsal Jaroslav Vrchlický báseň pro děti přesně na toto téma. Je pozoruhodné, že ji napsal nad obrazem, který namaloval profesor a malíř Emanuel Liška (1852 - 1903), spolužák Mikoláše Alše, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického. Emanuel (Krescens) Liška byl občanem Loděnice a jeho manželkou byla dcera majitele loděnického zámečku Antonína Cífky. Dům Liškovy rodiny dodnes stojí, kousek od zdevastovaného loděnického zámku a je vidět ze silnice na Vráž; říká se mu „Liškárna“. Liškův obraz s motivem zvířátek v zimě nemáme, ale Vrchlického báseň je k dispozici:

                                                             Jak dobře tady nám u kamen,
                                                             vichr v nichž divoce zpívá,
                                                             stůl plný, se stromku pozlacen
                                                             pamlsek mnohý co kývá.

                                                             Však čtu již, dítě mé, v očích tvých,
                                                             jak se as zajíčkům děje?
                                                             Na trávě, na stromech sníh jen a sníh –
                                                             kdo asi chudinky hřeje?

                                                             Jsou sami v té lesní samotě tam?
                                                             Mají svůj stromeček taky?
                                                             Věř, dítě, jim dobře tak jako nám,
                                                             k obrázku upři sem zraky.

                                                             Jak půlnoční ve vísce odzvoní,
                                                             anděl tu s oblohy slétá,
                                                             perutí svou kam se nakloní,
                                                             všecko tam voní a zkvétá.

                                                             Klín plný darů má, svíčiček,
                                                             útlou si vyhlídne jedli,
                                                             navěsí na konce větviček
                                                             vše, by to zajíci shlédli.

                                                             Tam oříšky dá a sem bukvice,
                                                             šišek sem smrkových střapce,
                                                             a brzy tu zvířat je směsice,
                                                             každičké v sněhové čapce.

                                                             A nikdo nemá trpěti,
                                                             když vánoční stromek plá v žehu,
                                                             ni ptáček skřehlý na sněti,
                                                             ba ni ten zajíček v sněhu!

                                                                                  (Jaroslav Vrchlický, ze sbírky Motýli všech barev, 1887, úryvek)23. prosince 2009 - Zpívání u kapličky na návsi ve Vysokém Újezdě

Ve středu 23. prosince 2009 v 17 hodin navečer již tradičně vystoupily děti ze ZŠ ve Vysokém Újezdě před kapličkou na návsi s kulturním vánočním programem, plným koled a dalších vánočních motivů, aby nás potěšily a naladily na nadcházející Štědrý den.V sobotu 5. prosince 2009 - Mikulášská nadílka v loděnickém kostele

Sv. Mikuláš k nám zavítal v sobotu 5. 12. 2009 v podvečer v 16.30 hodin do kostela sv. Václava v Loděnici na náměstí. Po krátké bohoslužbě následoval kulturní program a rozdávání dárků.

Mikuláš se narodil kolem roku 250 v Lykii v Malé Asii v křesťanské rodině. Přestože o jeho životě máme jen kusé zprávy (a pověsti), víme, že už od mládí se vyznačoval štědrostí vůči svým sousedům a bližním. Nešťastnému otci, který se pro chudobu chystal svoje dcery obětovat nejstaršímu řemeslu, vhodil v noci potajmu do okna měšce s penězi, aby měl otec na věno a dcery mohly být provdány. Stal se knězem, odcestoval do Svaté země, po návratu byl zvolen biskupem v Myře, hlavním městě Lykie (odtud se říká „Mikuláš z Myry"). Za vlády římského císaře Diokleciána neunikl pronásledování křesťanů, byl léta vězněn, ale za císaře Konstantina Velikého v r. 313 z vězení propuštěn. Zemřel přirozenou smrtí v r. 327. Zastával zásadu: Konat dobré skutky tak, aby nikdo nevěděl, kdo je jejich aktérem. Už od raného středověku je v Evropě uznáván a oslavován pro svoji štědrost. Vezmeme si z něho příklad.

Loděnický Mikuláš měl plnou nůši dárků; spolu s krásným zážitkem si je domů odneslo asi třicet dětí.

Tento betlémek je v posledních letech tak trochu putovní. Pochází z kostela v Hudlicích, v listopadu 2009 byl vystaven na zámku v Hořovicích a o adventu 2009 byl instalován v kostele sv. Václava v Loděnici.


V sobotu 19. září 2009 se konalo „Loučení s létem" ve Vysokém Újezdě

Vše proběhlo podle harmonogramu avizovaného na úvodním plakátu nahoře. Začátek po 15. h, všechny přivítal Martin Hrdinka, následoval krátký rozhovor se starostkou Vysokého Újezda paní Marií Severinovou. Odpolednem nás provázela hudební skupina Showers.

Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží: mohly skákat v pytli, žonglovat s tyčí, nechat si zhotovit tetování či vyrobit z balonku zvířátko. Lepily přáníčka, lovily rybky v bazénu či mladší jezdily na skluzavce do balonků. Starší chodily na chůdách, běžely překážkovou dráhu či chodily po dvoulyžích.

Mohly také malovat trička, z nichž porota složená z paní strarostky, hasiče V. Kutheila a zástupce společnosti Crestyl vybrala 3 vítězné motivy. Výherci obdrželi věcné dary.

Dospělí si mohli vyzkoušet masáže či líčení.

Celé odpoledne bylo k dispozici dotované občerstvení - pivo 10 ° za 10 Kč, 12 ° za 15 Kč, kofola za 7 Kč, kuře grilované za 60 Kč (celé).

Kolem 19. h se losovala tombola, byly připraveny ceny jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Po tombole na pódiu vystřídalo skupinu Showers dívčí trio The Appels z Mšena u Mělníka. Do 22 h v rytmu rokenrolu, Beatles či Queen mohli návštěvníci tančit a veselit se.

Odvážlivci pak podobně jako v kareoke zpívali s kapelou: „Za rok se vrátím, vrátím se zas, byť sedm moří dělilo nás..." -
Tedy za rok na shledanou při „Loučení s létem" - ale U tří habrů určitě dříve.

Loučení s létem v roce 2010

Loučení s létem v roce 2008

Loučení s létem 2007


Masopust u nás

Odkud se vzalo slovo masopust a co znamená? Určitě má pravdu Josef Jungmann (1773 - 1847), národní buditel a jazykovědec pocházející z nedalekých Hudlic, který vysvětluje původ slova „masopust" takto: „Masopust je den, ve který se maso pouští, tedy naposledy jí. Slove tak obyčejně několik neděl a zvláště tré dní před velikonočním postem, v kterých lidé rozličné kratochvíle strojí, jako tance, hody atd."
Masopust je obdobím pohody, veselí a požitků. Začíná po „Třech králích" a jeho vrcholem jsou „Ostatky", tři dny před začátkem 40denního velikonočního půstu, tedy před Popeleční středou (ta připadla v roce 2008 na 6. února). Původ těchto oslav je určitě v dobách pohanských, podle některých názorů snad souvisí s oslavami slovanského mytologického boha Peruna. Oslavy masopustu bývaly ještě v novověku tak bouřlivé, až to tehdejším vedoucím funkcionářům vadilo. Např. Vavřinec Rvačovský z Roudnice, děkan ve Slaném, vydal v roce 1580 spis nazvaný „Masopust" s podtitulem „Pro hroznou lidstva na mravích zkaženost". Součástí oslav byly maškarní průvody vesnicí, ve kterých figurovaly ustálené maškary: v čele šli drábi, uprostřed medvěd (převlečený muž ověšený hrachovinou) s medvědářem, žid, žena s nůší (rovněž převlečený muž), která všechno sebrala, průvod uzavírali muzikanti. Obešli celou vesnici a skončili v hospodě, kde se pilo a tancovalo až do rána. Děvčata prý při tanci vyskakovala co nejvýše, aby na poli vyrostl vysoký len.

Z květomluvy: Len: Věřím, že rodina a domácnost ti bude nade vše.

Ve Vysokém Újezdě se tradice masopustních oslav zachovala dodnes, i když s přestávkami, jak je zaznamenáno v obecní kronice. Citujeme zápis z roku 1979:
„Kulturní život v obci je velmi chudý. Dříve zde bylo hodně spolků a každý se nějak projevoval. Pořádaly se besídky, tělovýchovná vystoupení, staročeské máje, šibřinky a především se hrála hojně divadla. Dnes nastoupila bačkorová kultura: občané zasednou k televizi a společenský život žádný. Proto lze jen uvítat pokus o obnovení prastarých zvyků masopustních, táhnoucích se ještě z dávných pohanských dob, jejichž skrytým symbolem je loučení se zimou, zahálkou a oslavuje se blížící se jaro. ČSŽ (Československý svaz žen) uspořádal letos po prvé maškarní ples s průvodem obcí. (Loni byl po dlouhé době maškarní ples jenom na sále.) Na voze taženém koňmi se vezli muzikanti (taneční orchestr Josefa Vlasáka), kolem pobíhaly maškary, chodily po domech, vybíraly příspěvek na výdaje, černily sazemi nebo poházely na zápraží slámu, aby byla velká úroda, večer pak byl v sokolovně ples, druhý den v neděli maškarní ples pro děti".Na přelomu 70. a 80. let minulého století to o masopustu vypadalo ve Vysokém Újezdě podobně jako před staletími: Sraz maškar i civilistů byl v sobotu ve 14 hodin u pomníku, průvod s muzikanty obešel celou ves od Pekingu přes Krátkou uličku na Chaloupka, na náves a Na Marjánku a obchůzka skončila v sokolovně. Večer následoval maškarní ples v sokolovně, v neděli karneval pro děti. Při obchůzce nebyla nouze o legraci a o pití - téměř v každém domě přípitek a také k zakousnutí bylo dost, hlavně koblihy, ale i uzené maso, klobásy a špek. První roky byl pořadatelem masopustních maškarních karnevalů ČSŽ spolu s ČSČK (Československý červený kříž), po „plyšáku" pak to byl TJ Sokol. (Vysvětlivka pro nejmladší čtenáře: plyšák = sametová revoluce 1989 v brněnské hantýrce.) V roce 1979 a 1980 se dokonce muzikanti v průvodu vezli na voze, taženém koňmi, a zajíždělo se až do Lužec. Dnes jsou oslavy masopustu ve Vysokém Újezdě sice zase trochu skromnější, ale tradice je udržována - každoročně se pořádá v sokolovně maškarní karneval.

Oblevu v době masopustu - jako jsme zažili v roce 2008 - neměli hospodáři rádi; zachovala se pranostika: „Masopustní šišky na slunci, velikonoční vejce za kamny".Hody, hody, doprovody ve Vysokém Újezdě

Velikonoční pondělí ve Vysokém Újezdě a U tří habrů 2009

Dvěma záběry dokumentujeme, jak se v našich končinách uchovávají velikonoční zvyky. Koledníci s pomlázkami obcházejí o velikonočním pondělí (24. března 2008) jednotlivá stavení, popřejí hezké Velikonoce, zarecitují koledu, děvčatům našlehají a za to dostanou výslužku.

Naše sousedka jménem Vlasta si přeje každým rokem novou originální koledu. Letos jsme jí proto složili tuto:

      Hody, hody, doprovody,
      naše milá Vlasto,
      dostat prutem přes zadek
      potřebuješ často.


Máje ve Vysokém Újezdě

Máje 2008

Není snadné dopátrat se pravé podstaty oslav „Májů“. To proto, že tato lidová slavnost má delší tradici, než kam sahají spolehlivé literární a historické prameny. Folkloristé se shodují, že prapůvodní příčinou je oslava příchodu jara a nového života. Máje se ovšem neslaví (lépe řečeno neslavily) jenom v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Podobně lidé vítali jaro a květen - a někde tak dodnes činí - i v mnoha dalších evropských zemích. (Příklad z Anglie, ze 17. století: Tehdy tam bylo na venkově zvykem na 1. máje porazit v lese strom a s hudbou a zpěvem ho odtáhnout párem ozdobených volů do vesnice a tam ho upravit a vztyčit jako májku.) Oslavy „Májů“ mají u nás různé, ale navzájem podobné formy, které se stále vyvíjejí, protože i folklór kráčí s dobou (drobný postřeh z velkolepé krojované oslavy „Májů“ r. 2004 v nedaleké Chyňavě: děva ve staročeském kroji mezi dvěma tanečky vytáhne z vyšívaného fěrtochu Marlbora a zapálí si...). Ale přesto podstata zůstává stejná: radost z jara, oslava lásky a zrození nového života. Proto májky před domy děvčat na vdávání, průvody vesnicí a tanec na návsi pod společnou velkou májkou, na jejímž vrcholu, zvaném „věník“, je kytice jarních květů určená chlapcům, kteří budou májku kácet.
Je zajímavé, že termín této oslavy je narozdíl od jiných svátků dost variabilní. Je to dáno hlavně tím, že jaro přichází do různých končin v různou dobu, a také tím, že tento svátek není řízen a schvalován žádnou institucí - že by právě proto upadl v tolika vesnicích a obcích v zapomnění? A tak jsme rádi, že se nám tradice „Májů“ udržela ve Vysokém Újezdě dodnes a v podvečer v pátek 25. května 2007 jsme se mohli podílet a zúčastnit se stavění májky na naší návsi, což dokumentujeme několika následujícími snímky.
(Text zpracován podle [14]).

Májka je vyrobena ze smrku ztepilého, který vyrostl „V Hačkách", měří 22 metrů a váží několik metráků. K jejímu vztyčení je zapotřebí 15 chlapů a důmyslné technologie s několika podpěrami a čtyřmi tažnými lany. Příští noc a den je májka pečlivě hlídána. Na vrcholku májky je kytice, o kterou budou druhého dne večer při slavnostním kácení májky chlapci bojovat, a následuje májová veselice až do rána.


Svatováclavské posvícení ve Vysokém Újezdě a v Loděnici 2008

V sobotu 27. září 2008 ve 20 hodin se konala v sokolovně ve Vysokém Újezdě taneční posvícenská zábava.
Rovněž v Loděnici se v sobotu 27. září 2008 tancovalo, a sice v Kulturním domě od 18 hodin, navíc v rámci oslav 110. výročí založení hasičského sboru.

                                 Posvícení

                                         Zlaté posvícení
                                         Veliké máš vnady,
                                         Kam se obrátíme,
                                         Veselo je všady.
                                         Pro mne, pro mou děvu
                                         Veliký to svátek,
                                         Umluvili jsme se,
                                         Kdy náš bude sňatek.

                                         Obmezit nám chtěli
                                         Toto vyražení,
                                         Ale slavnějšího
                                         Nad tento den není;
                                         Však jsme setrvali
                                         V starožitném stavu;
                                         Nechcem ustoupiti
                                         Od posvátných mravů.

                                         Kdo tě vynalezl,
                                         Výbornou měl hlavu;
                                         Chcem jej v kole slavit,
                                         Těšíce se v davu.
                                         Zazpíváme si též
                                         Písně staročeské;
                                         Střídati se musí
                                         S námi děvy hezké!

                                                                        (Šebestián Hněvkovský, 1841, úryvek)


„Co víme o posvícení v kraji berounském:
Naši předkové slavili poutě i posvícení velmi hlučně, obyčejně tři dny. Posvícení je většinou josefínské, neboli havelské - slaví se v polovici října, někde martinské atd. Ale u nás ve Vysokém Újezdu máme posvícení václavské.
Již týden před tím konají se přípravy. Na ten den bílíval se celý byt. Všechno se vyneslo, a byt se „z gruntu" vyčistil. Ve čtvrtek se obyčejně konají přípravy pro pečení a vaření. V pátek se pečou koláče, a to malé (české) i velké (německé), s různým mazáním. V sobotu se vše myje, uklízí a chystá se maso a drůbež, hlavně husa, k přípravě jídla. Někteří hosté přijíždějí už v sobotu večer, ale hlavní příliv bývá v neděli odpoledne. V každé chalupě bývá připraveno jídlo podle poměrů, ale téměř všude bývá maso a není vzácností, že se někde předkládá i šestero chodů k obědu.
V neděli večer pak jdou dospělí do zábavy, kde mnozí pobudou až do časných hodin ranních. Druhého dne slavívá se pěkná hodinka, neboli krátce pěkná. Tohoto dne mívala i školní mládež volno. Odpoledne vyhrávala v hospodě opět muzika. Sousedé sedávali o pěkné hodince při rozžatých svících, ozdobených pestrými stuhami. Třetího dne, v úterý, bývala sousedská, bývala to zábava jen pro pány - ženaté. Ale ani sousedskou posvícenská zábava nekončila, za týden po posvícení se slavilo ,mladé’ posvícení, opět s taneční zábavou."

                                                                       (Z Monografie Hořovicka a Berounska, psané v letech 1921 – 1928; zkráceno)

A v Pamětné školní knize Vysokého Újezda z roku 1896 je potvrzeno, že:

„Místní školní rada se usnesla, že o posvícení v pondělí bude ve škole vždy volno, ježto blízkost hostince U Machulků vyučování ruší a od dob nepamětných rodičové v tomto dnu dětí svých do školy neposílají."


Zpívání u kapličky aneb Putování za Ježíškem - 2008

Putování za Ježíškem - Zpívání u kapličky 2007

Tuto srnečku musíme potěšit